Sunteți pe pagina 1din 15

VERBUL

Clasa a III- a C
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil”- Năvodari
Prof. înv. primar Iulia Heroiu
Definiție:
Verbul este partea de
vorbire care arată:
 acţiunea;
 starea;
 existența;
 Câinele latră în curte.
 Bucătarul a gătit un prânz gustos.
Exemple  Copilul aleargă în parc.
de verbe
 Am prins un fluturaş viu colorat.
care
 Nu vii cu noi la teatru ?
exprimă
acţiunea:  Noi şi părinţii vom călători cu trenul.
 Cât de repede aţi ajuns la şcoală !
 Copiii vor picta un peisaj de vară.
 Bunicul s-a întins în pat.
Exemple  Bunicul se odihneşte în camera sa.
de verbe  Călătorii aşteaptă autobuzul.
care  Copilul doarme în cărucior.
exprimă
 Fluturaşul viu colorat stă pe o floare.
starea:
 Ce cuminte şade el pe băncuţă !
 Nu m-am speriat deloc în timpul
furtunii.
 Copiii sunt în clasă.
Exemple  Matei este cu tatăl sau la cumpărături.
de verbe
 De ce e atâta gălăgie ?.
care
 Nu mai există nicio o floare în grădină.
exprimă
existenţa:  Caietul meu de teme nu – i nicăieri !
 Bunicule, unde se află Oceanul Pacific ?
Verbul are forme pentru:

Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a


a merge:

Eu merg Tu mergi. El/ Ea merge.

a cânta

Noi cântăm. Voi cântaţi. Ei/ Ele cîntă.

6
Verbul are forme pentru:

Numărul singular Numărul plural


a citi

Eu citesc. Noi citim.


a se spăla

Tu te speli. Voi vă spălaţi.

7
Singular Plural

 Persoana l eu scriu noi scriem

 Persoana a II-a tu scrii voi scrieţi

 Persoana a III-a el scrie ei scriu


ea scrie ele scriu
Verbul are forme pentru timpul :
 trecut (arată o acţiune petrecută înainte de momentul
vorbirii sau mai de mult).
exemplu: am mâncat, ai alergat, a adormit, scriam, visai ;
 prezent (arată o acţiune care se petrece acum, în momentul
vorbirii).
exemplu: mănânci, spală , miaună, citeşti, cântăm;

 viitor (arată o acţiune care se va petrece după momentul


vorbirii)
exemplu: voi alerga , vei citi, va râde, vom mânca, vor
scrie ;
Analiza gramaticală a verbului:
 Când analizăm gramatical un verb, indicăm:
 Ceea ce indică: acţiunea, starea sau existenţa;
 Timpul: trecut, prezent sau viitor;
 Persoana: I, a II-a sau a III-a;
 Numărul: singular sau plural;
Exemplu:
Băiatul aleargă în curtea şcolii.
aleargă= verb, indică o acţiune la timpul prezent, pers. a III-a ,
nr. singular:
Bunicii stăteau pe banca din grădină.
stăteau = verb, indică o stare la timpul trecut, pers. a III-a ,
nr. plural;
Georgiana, vei fi la ora potrivită în staţia de autobuz ?
vei fi = verb, indică existenţa, la timpul viitor, pers. a II-a ,
nr. singular;
EXERCIŢIUL 1
Citeşte cu glas tare enunţurile în care verbele sunt la numărul
singular:

a) O ciocârlie neagră fâlfâie pe deasupra noastră.


b) Moşneagul îi deschide poarta cocoşului.
c) Deodată clipiră candele verzi de licurici.
d) Plânge-un pui de ciocârlie/ Sus, pe cumpăna fântânii.
e) Murgul începu a necheza.
f) Duşmani, veţi cunoaşte puterea săgeţilor noastre!

11
EXERCIŢIUL 2
Citeşte cu glas tare propoziţiile în care verbul este la
numărul plural:

a) Bunicul văzu casele arse.


b) Au venit mulţi spectatori la serbarea noastră.
c) Firelor de lămâiţă li se uscă rădăcina.
d) Apele veneau din munte învolburate.
e) Cine mi-a luat creionul ?
f) Oile pasc pe mirişte la marginea satului.

12
EXERCIŢIUL 3
Citeşte cu glas tare propoziţiile în care verbul este la
persoana a II-a :
a) Vasilică merge la bunica lui în fiecare zi.
b) Voi aţi fost la aniversarea lui Radu ?
c) Eu repet zilnic la vioară.
d) Ai văzut ultimul film din seria „Harry Potter” ?
e) Aduceţi lemne pentru soba din camera voastră !
f) El şi-a uitat caietul acasă.

13
EXERCIŢIUL 4
Citeşte cu glas tare propoziţia în care verbul este la
persoana I :
a) Eu merg astăzi la ora de pian.
b) Mâine mergeţi cu noi la teatru ?
c) Peste trei zile plecăm la Predeal.
d) Sandu se duce săptămânal la patinoar.
e) Acum scriem tema la matematică.
f) Cine a şters tabla astăzi ?

14
EXERCIŢIUL 5
Citeşte cu glas tare propoziţiile în care verbul este la
persoana a III-a, numărul singular :
a) Ionel curăţă de zăpadă aleea din faţa casei.
b) Mihnea şi George patinează bucuroşi .
c) Noi mergem acum la prietenii noştri.
d) Voi ştiţi cine a spart geamul clasei nostre ?
e) Ele povestesc despre întâlnirea cu prietenii.
f) Copacul rezistă din greu în bătaia vântului.

15

S-ar putea să vă placă și