Sunteți pe pagina 1din 67

AUXILIAR CURRICULAR PRIVIND INPLEMENTAREA TEHNICILOR DE LUCRU

DIN PROIECTUL MATRA „RONDO”


2010

Întocmit :
* Referent ştiintific: Profesor Daniela Laic, ISJ - Vaslui
* Educatoare Oprea Constantina - Şcoala Specială Nr. 2 Buzău
* Educatoare Secară Valerica - CSEI „Elena Doamna” - Focşani
* Educatoare Rîciu Georgeta - CSEI „Constantin Pufan” – Vaslui

* Desenele de pe copertă sunt realizate de elevii Şcolii Speciale nr. 1 Buzău


1
Acest material este un produs al proiectului româno-olandez RONDO, asupra Educaţiei
Individuale a copiilor deficienţi de auz, finanţat de Programul de Stimulare a Tranziţiei Sociale
în Ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est „Matra”.

Motto:
„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm.”
V. HUGO

2
Argument

În scopul sprijinirii activităţilor de formare de noţiuni, de consolidare şi verificare a


înţelegerii acestora, dar în acelaşi timp, şi din necesitatea de a oferi modele de activitate
independentă, ne-am propus să prezentam un set de planşe necesare activităţilor de cunoaştere
a mediului înconjurător .
La aceste motivaţii se adaugă faptul că am dorit să prezentăm în unele planşe idei noi ,
modalitaţi de lucru eficient preluate în urma vizitării grădiniţelor olandeze din cadrul Şcolilor
Institutului Viataal, ce pot fi implementate cu succes şi în instituţiile preşcolare româneşti.
Astfel, o deosebită importanţă se acordă stimulării interacţiunii copil-copil şi educatoare-copil,
astfel încât experienţele personale ale preşcolarilor să fie valorificate prin intermediul
conversaţiilor vizualizate. De semenea, vizualizarea timpului (a se vedea orarul clasei) ajută la
însuşirea acestei noţiuni pe de o parte; pe de altă parte, este şi un suport la îndemână pentru un
mai bun management al colectivului de preşcolari.
Planşele propun modele, respectând tematica curriculară din grădiniţele pentru
deficienţi de auz, precum şi sarcini diferenţiate, în funcţie de posibilităţile intelectuale ale
copiilor .
Sarcinile sunt elaborate gradual , ca nivel de dificultate , cuprinzând :
 recunoaşterea obiectelor şi denumirea lor;
 recunoaşterea obiectelor prin scrierea denumirii lor;
 alcătuirea de reţele semantice pornind de la un cuvânt - noţiune în vederea realizării de
hărţi ale minţii;
 vizualizarea unor conversaţii prin intermediul “baloanelor de vorbire”, precum şi
prezentarea de modalităţi funcţionale pentru formarea noţiunii de timp .

Acţiunile concrete ce trebuie efectuate de copii pentru rezovarea sarcinilor se referă la :


 completarea imaginlor lacunare;
 stabilirea de relaţii de similitudine între obiecte;
 colorarea imaginilor;
 eliminarea elementor necorespunzătoare dintr-o imagine;
 reconstituirea întregului din părţi;
 desenarea obiectelor într-un spaţiu dat;
 ordonarea imaginilor după diverse criterii;
 completarea cu ajutorul pictogramelor sau scrierii cu majuscule a unor enunţuri .
3
In concluzie , scopul acestor planşe este de a realiza feed-back-ul activităţilor proiectate .
De asemenea, trebuie menţionată şi contribuţia acestor materiale în dezvoltarea
proceselor şi însuşirilor psihice ale copilului: memorie, gândire, atenţie, spirit de observaţie ,
flexibilitate în gândire , spirit novator.
Dându-i posibilitatea copilului să comunice , să acţioneze, să descopere , să creeze, intr-
un cuvânt să se exprime în plenitudinea lui, grădinitia devine o ambianţă necesară şi eficientă
pentru formarea copiilor .

4
OPIS

Pag.
1 Familia mea 6
2 Schema corporală 20
3 Animalele domestice 24
4 Animale sălbatice 30
5 Alimente 35
6 Vestimentaţie 44
7 Natura 50
8 Mijloace de transport 57
9 Timpul (noţiuni de timp) 62

5
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 1.
* Să încercuiască fata;
* Să coloreze băiatul.

6
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 2.
* Să bareze imaginea bunicului şi a bunicii;
* Să coloreze copiii - fata şi băiatul.

7
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 3.
* Să încercuiască imaginea care reprezintă mama şi imaginea care reprezintă tatăl.

8
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 4.
* Să scrie cu majuscule numele membrilor familiei.

9
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 5.
* Să privească desenele. Să numească persoanele din imagini.

10
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 6.
* Să coloreze imaginea care îl reprezintă pe el.

11
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 7.
* Să deseneze o floare fetiţei şi o minge băiatului.

12
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 8.
* Spune cine sunt ei;
* Cine ajunge mai repede acasă?
* Alcătuieşte propoziţii.

13
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 9.
* Cine face ? Ce face?
Folosirea limbajului verbal şi a celui mimico-gestual.

14
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 10.
*Sa denumească personajul şi acţiunea pe care o face acesta.

15
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : FAMILIA
Planşa 11.
*Ce fac ? Denumeşte acţiunea.

16
A venit Moş Crăciun.

L-ai văzut?

Nu l-am văzut.
Monica a spus:aşteaptă!

Tu l-ai aşteptat să
vină?
Ce ai făcut?

Eu am mâncat, l-am
aşteptat.
El a venit, dar a plecat.

Aaaa! A plecat repede!

17
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA :FAMILIA
Planşa 13
*Să formuleze răspunsuri (verbale sau nonverbale) la intrebările educatoarei într-o conversaţie
dirijată.

Ana, ai intârziat azi.


M-am trezit târziu. Am
Ce s-a intamplat?
venit singură la şcoală
pentru că Marian nu a
putut să vina.
Cu ce ai venit?

Am luat autobuzul 2.

Bravo, te-ai
descurcat foarte
bine!

Dar m-am grăbit şi


Te rog să il aduci am uitat caietul
mâine. acasă!
Hai să începem!

18
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : Familia (dormitorul)


Planşa 14
Să alcătuiască harta minţii pornind de la cuvântul „dormitorul”

UŞA PAT

DORMITOR

COVOR
PERNĂ

SALTEA

PLAPUMĂ

19
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : SCHEMA CORPORALĂ


Planşa 1.
* Să reconstituie imaginea.

20
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : SCHEMA CORPORALĂ


Planşa 2.
* Să încercuiască ochiul şi mâna.

21
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : SCHEMA CORPORALĂ


Planşa 3
* Să completeze ceea ce lipseşte din imagine.

22
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA: SCHEMA CORPORALĂ


Planşa 4

* Să citească şi să completeze spaţiile libere.

MĂ NUMESC ŞI AM

ANI. EU AM ( ), ( ) ŞI

( ).

LA AM ( ),

( ), ( ) ŞI

( ).

2. Completează sunetele lipsă:

M NA

PI OARE

3. Asociază corect:

BURTĂ

GÂT

PĂR

23
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE DOMESTICE


Planşa 1.
* Decupează imaginile corespunzătoare ale animalelor care trăiesc pe lângă casa omului şi
lipeşte-le în pătratul alăturat.

24
CUNOASTEREA MEDIULUI
TEMA : ANIMALE
Planşa : 2
* să alcătuiască harta minţii pornind de la cuvântul „vaca”.

CAP
GRAJD LAPTE

FÂN

COADĂ

IARBĂ

UGER
PICIOARE

25
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE DOMESTICE


Planşa 3

Găina are numai un pui.

Puiul are culoarea


galbenă.

Puiul manâncă boabe.

Eu i-am dat puiului de


mâncare tot boabe.

26
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE DOMESTICE


Planşa 4
* Să stabilească corespondenţa dintre animal şi adăpost.

27
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE DOMESTICE


Planşa 5.
* Să completeze partea componentă care lipseşte.

28
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE DOMESTICE


Planşa 6.
Să decupeze şi să reconstituie imaginea.

29
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE SĂLBATICE


Planşa 1
* Recunoaşte si denumeşte animalele din imagine;
* Spune unde trăiesc ele.

30
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE SĂLBATICE


Planşa 2.
* Recunoaşte si denumeşte animalele din imagine;
* Spune unde trăiesc ele.

31
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE SĂLBATICE


Planşa 3.
* Încercuieşte animalele care trăiesc în ţara noastră;
* Desenează o bulină sub animalele care nu trăiesc în ţara noastră.

32
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE SĂLBATICE


Planşa 4.
* Desenează o bulină în dreptul animalelor care se deplasează prin săritură;
* Trasează o linie sub animalul pe care nu îl întâlneşti în ţara noastră.

33
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ANIMALE SĂLBATICE


Planşa 5.
 Să alcătuiască harta minţii pornind de la cuvântul „lupul”

CAP
URECHI
OAIE
LIMBĂ

PICIOARE BOT

OCHI
COADĂ

34
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 1.
* Colorează imaginile care reprezintă un aliment

35
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 2.
* Să denumească roşia, ceapa şi cartoful şi să coloreze corespunzător imaginile reale.

36
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 3.
* Să cunoască rolul legumelor în dezvoltarea şi menţinerea sănătăţii;
* Să coloreze legumele din care se face supa.

37
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 4.
* Să încercuiască fructele învăţate astăzi.

38
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 5.
* Să completeze fructele din imagine.

39
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 6.
* Să coloreze perele şi strugurele.

40
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 7.
* Să traseze corect elementul grafic – ovalul.

41
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 8.
* Să deseneze în spatiul indicat alimentele pe care le-ar mânca.

42
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : ALIMENTE
Planşa 9.
 Sa alcătuiasca harta minţii pornind de la cuvântul”legume”.
PĂMÂNT

MORCOVI
BOSTAN

LEGUME
CEAPĂ
MÂNCARE

CARTOFI
ARDEI

ROŞIE

43
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : VESTIMENTAŢIE
Planşa 1.
* Să identifice obiectele de îmbrăcăminte folosite de fetiţe.

44
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : VESTIMENTAŢIE
Planşa 2.
* Să coloreze imaginea şi să încercuiască şapca.

45
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : VESTIMENTAŢIE
Planşa 3.
* Să coloreze rochiţa şi să încercuiască fularul.

46
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : VESTIMENTAŢIE
Planşa 4.
* Să încercuiască obiectele de îmbrăcăminte pe care le poartă în timpul iernii.

47
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : VESTIMENTAŢIE
Planşa 5.
* Să taie cu o linie obiectele cu care se îmbracă băiatul.

48
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : VESTIMENTAŢIE
Planşa 6.
* Să taie cu o linie obiectele cu care se îmbracă fata.

49
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : NATURA
Planşa 1.
* Să denumească anotimpul sugerat de imagine.

50
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : NATURA
Planşa 2.
* Să unească cu o linie ce se potriveşte fiecărui anotimp.

51
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : NATURA
Planşa 3.
* Să coloreze imaginea care reprezintă anoTIMPUL iarna.

52
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : NATURA
Planşa 4.
* Să coloreze cel mai rece şi cel mai cald anotimp.

53
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : NATURA
Planşa 5.
* Să deseneze un om de zăpadă pe imaginea care reprezintă anoTIMPUL iarna.

54
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA: NATURA
Planşa 6

1. Uneşte punctele şi vei descoperi un peisaj de toamnă.


Colorează-l!
Denumeşte fructele din tabloul obţinut.

55
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA: NATURA
Planşa 7

1. Uneşte punctele şi vei obţine un peisaj de iarnă.


Colorează-l!
Denumeşte personajele.

56
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : MIJLOACE DE TRANSPORT


Planşa 1.
* Să denumească mijloacele de transport şi să stabilească relaţiile.

57
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : MIJLOACE DE TRANSPORT


Planşa 2.
* Să coloreze imaginile cu mijloacele de transport care circulă pe uscat.

58
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : MIJLOACE DE TRANSPORT


Planşa 3.
* Încercuieşte mijlocul de transport care circulă prin aer.

59
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA: MIJLOACE DE TRANSPORT


Conversaţie vizualizată
Planşa : 4
Acasă eu am o
bicicletă.

Eu nu am bicicletă.
Tata are maşină.

Eu am maşină de culoarea
verde!

Eu am maşină de culoarea
albastră!

60
CUNOAȘTEREA MEDIULUI

TEMA : MIJLOACE DE TRANSPORT


Planşa : 5
* să alcătuiască harta minţii pornind de la cuvântul „maşină”

ŞOFER TATA

MAŞINĂ

VOLAN

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT

ROATĂ

SEMAFOR - STOP

DRUM
61
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : TIMPUL
Planşa 1

Zilele săptămânii - formarea noţiunii de timp.

62
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : TIMPUL
Planşa 2
*Decupează imaginile şi aşază-le în ordinea desfăşurării lor pe parcursul unei zile.

63
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : TIMPUL
Planşa 3
 Să conştientizeze succesiunea activităţilor zilnice
Luni Marţi

64
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : TIMPUL

Miercuri Joi

65
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : TIMPUL

Vineri Sâmbătă / Duminică

66
CUNOAŞTEREA MEDIULUI

TEMA : TIMPUL
Planşa 4

67

S-ar putea să vă placă și