Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZARE: FINANTE BANCI
DISCIPLINA: FINANŢE

ANALIZA SURSELOR DE FINANŢARE ALE


ÎNTREPRINDERII

PROFESOR COORDONATOR, STUDENT,


CĂRĂUŞU NICUŞOR
GRUPA: 1422
CUPRINS

1. Prezentarea generală a întreprinderii TERAPLAST SA


1.1. Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii
1.1.1. Obiectul de activitate
1.1.2. Structura acţionariat
1.2. Piaţa şi concurenţa
2. Structura surselor de finanţare
2.1. Descrierea surselor de finanţare ale companiei TERAPLAST SA pentru perioada
2015-2017
2.1.1. Schema cu principalele surse de finanţare ale companiei şi prezentarea
succintă a acestora
2.1.2. Tabel care să conţine volumul capitalurilor proprii în perioada 2015-2017
pentru firma TERAPLAST
2.1.3. Volumul resurselor împrumutate în perioada 2015-2017 al firmei
TERAPLAST
3. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență
3.1 Structura capitalurilor proprii la firma Teraplast în perioada 2015-2017

4. Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate


5. Concluzii
6. Bibliografie

1
Capitolul 1-Prezentarea generala a întreprinderii TERAPLAST

1.1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii al companiei TERAPLAST


1.1.1. Obiectul de activitate

Unitatea TERAPLAST a început să îşi desfăşoare activitatea in anul 1896,


reprezentând o firmă importantă din municipiul Bistriţa, realizând producţia
placilor de ceramică. În anul 1917 fabrică produse ceramice si sobe astfel mai
târziu, in anul 1977 devenind Compania de Materiale de Construcţii Bistriţa.
Aşadar, în anul 1990 s-a realizat întreprinderea TERAPLAST, având ca obiect de
activitate producţia materialelor de construcţie, amenajări si instalaţii.

TABEL 1: Datele de contact ale firmei TERAPLAST


ADRESA unde îi puteţi găsi: Reghin-Bistriţa, judeţul Bistriţa-
Năsaud
TELEFONUL la care puteţi suna: 0374461529
FAX-UL: 0263-231221
E-MAIL: office@teraplast.ro
ONLINE PAGINĂ: http://www.teraplast.ro/
Sursa : http://www.teraplast.ro/

1.1.2. Actionari
Preşedintele întreprinderii TERAPLAST, totodata şi principalul acţionar este
Dorel Goia având un număr de acţiuni de 264955049 reprezentând un procent de
46,77761% din acţiuni, urmat de persoane juridice cu 139457006 de acţiuni şi un procent
de 24,6202% şi persoane fizice cu 105156920 de acţiuni, având un procent de
18,5624%.
Un alt acţionar fiind KJK Fund, care are 56863685 acţiuni având un procent de
10,0389% din acţiuni.

2
GRAFIC 1: Reprezentarea acţiunilor în procente

Sursa: http://www.teraplast.ro/
Din următorul grafic putem observa că cel care deţine cele mai multe acţiuni este
preşedintele întrepriderii, Dorel Goia având procentajul cel mai mare, respectiv 47%,
fiind urmat de ceilalţi cu urmatoarele procente : 25%, 18% si 10%.

1.2. Piaţa şi concurenţă

Principalele produse sunt granulele plastifiate şi dure, materialele de instalaţiile si


amenajări şi nu în ultimul rând secţiunea de profile tâmplarie.
TERAPLAST fabrică granule, fiind lider pe piaţa internă cu o cotă de 31%, ţevi
PVC cu o cota de 42%, lambriuri PVC cu o cota de 31%, compania fiind al doilea
producator de polipropilena cu o cota de 30% din piaţă.
TERAPLAST a reușit să obțină o cifră de afaceri de 393,5 mil. lei, o majorare de
aproximativ 19,5% față de 2014. Evoluția s-a remarcat atât pe piața internă, cât și pe
piața externă, cele mai dese livrări producându-se către Ungaria, Belgia, Cehia,
Germania, Bulgaria, Austria, Italia, Slovenia, Serbia și Slovacia.
Din 100 de companii din România, TERAPLAST se situează pe locul 90, având
o cifră de afaceri de 231000000 lei, un profit de 6000000 lei şi un 527 de salariaţi, apoi
Steel Group Beclean fiind pe poziţia 82, cu o cifră de afaceri de 241000000, un profit de
4000000 şi 663 angajaţi, urmată de Rombat aflându-se pe locul 71, cu o cifră de afaceri
de 280000000 lei, un profit de 150000000 şi 665 angajati.

3
GRAFIC 2: Concurenţii firmei TERAPLAST, împreună cu cifra de afaceri, profitul şi
numărul de angajaţi

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST

4
Capitolul 2-Structura surselor de finanţare pentru anii 2015-2016-
2017

2.1. Descrierea surselor de finanţare la firma TERAPLAST pentru perioada

2015-2017
Finanţarea este asigurarea fondurilor pentru a se putea desfaşura activitatea firmei.
Capitalurile proprii sunt folosite pentru procesul de finanţare proprie a averii economice a firmei.
Rezervele sunt alcătuite din prime de capital şi profit, reprezentând sistemul de bunuri în bani şi în
natura, existente în firmă.
Profitul reprezintă acea suma de bani obţinută în plus peste preţul de fabricare.
Datoriile comerciale sunt asigurarea plaţii companiei faţă de furnizori cu privire la facturile pentru
materii prime, serviciile acordate.
Leasing-ul este un contract dintre un finanţator şi un utilizator, care presupune transferul unui
drept de folosinţă asupra unui bun, pentru o anumită perioadă de timp.

5
2.1.1. Schema principalelor surse de finanţare ale firmei

TABEL 2: Volumul capitalurilor proprii în perioada 2015-2017 pentru firma TERAPLAST


sunt:

6
Capitaluri Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
proprii(RON) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Capital subscris 28887588 28887588 28887588
vărsat:
Prime de capital: 42245118 42245118 27384726
Rezerve TOTAL: 59805684 60345547 60025815
Rezerve din 18708074 18708074 17045966
reevaluare:
Rezerve: 41097610 41637473 42979849
Rezultat reportat 49923085 44952865 0
Rezultatul 5201129 9414452 28381984
exerciţiului
Provizioane 4442640 4338253 3410065
Subvenţii pentru 0 0 0
investiţii

Patrimoniul public 0 0 0
TOTAL 190505244 190183823 178780178
Sursa: prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale companiei TERAPLST în prioada
2015--2017

TABEL 3: Volumul resurselor împrumutate în perioada 2013-2015 al firmei TERAPLAST


sunt:
Resurse împrumutate(RON) 2015 2016 2017
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
A. Datorii de exigibilitate:
Datorii pe termen scurt: 76861117 74912597 77271265
Datorii pe termen mediu şi lung: 16636400 11669289 12832260
7
TOTAL 93497517 86581886 90103525
B. Datorii după natura lor:
Datorii financiare:
 Credit bancar: T. scurt: T.scurt T.scurt
31719430 32537941 26558335
T.lung: T.lung T.lung
9577121 4641521 7792408
 Împrumut obligatoriu: T.scurt T.scurt T.scurt
0 0 0
T.lung T.lung T.lung
0 0 0
 Leasing: T.scurt T.scurt T.scurt
1 1059 1
T.lung T.lung T.lung
0 0 0
Total 41296552 37180521 34350744
Datorii de exploatare:
Către furnizori: T.scurt T.scurt T.scurt
36138604 35606125 42064589
T.lung T.lung T.lung
0 0 0
Către stat: T.scurt T.scurt T.scurt
9003082 6762227 8648341
T.lung T.lung T.lung
7059279 7027768 5039852
Venituri din avans: 0 0 0
Total: 52200965 49396120 55752782
Sursa: prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale companiei TERAPLST în prioada 2015-2017
Tabel 3: Sursele de finanţare in perioada 2015-2017
Surse de finanţare 2015 2016 2017
Capitaluri proprii 190505244 190183823 178780178
Resurse 93497517 86581886 90103525
împrumutate
TOTAL 284002761 276765709 268883703
Sursa: prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale companiei TERAPLST în prioada
2015-2017

GRAFIC 3: Sursele de finanţare 2015-2017

8
Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

Se observa faptul ca în anii 2015 şi 2016 există aproximativ aceeaşi suma a capitalului propriu şi
anume de 190505244, respectiv 190183823, iar în anul 2017 se remarcă o scădere a capitalului
propriu având suma de 178780178. Se mai poate constata şi faptul ca în anul 2015 resursele
împrumutate sunt 93497517, iar în 2016 scad, ajungând la 86581886. În anul 2017, Teraplast
reuşeşte să se împrumute şi mai mult faţă de anul precendent, având resurse împrumutate egale
cu 90103525. Ţinând cont de faptul că, pe perioada 2015-2017 capitalul propriu scade, iar
resursele împrumutate cresc, rezultă că firma nu mai are un profit atât de mare ca în anii
anteriori.

Formele de finanţare a firmei Teraplast sunt:


Resursele de finanţare pe termen lung si anume capitalul permanent care este
format din capitalurile proprii şi datoriile pe termen lung.

CAPITALUL PERMANENT= Datorii pe termen lung+Capitaluri proprii

Capitalul permanent pentru situaţia financiară din anii 2015-2017 este:


1. Anul 2015: Capitalul permanent= 190505244 + 16636400=207141644
2. Anul 2016: Capitalul permanent= 190183823 + 11669289= 201853112
3. Anul 2017: Capitalul permanent= 178780178 + 12832260=191612438

9
Din următoarele date puntem constata că, capitalul permanent este într-o
continuă scadere de la an la an, ajungând de la 207141644 în anul 2015, la
191612438 în anul 2017.

Resursele de finanţare pe termen scurt sunt datoriile pe termen scurt care sunt
alcatuite din credite pe termen scurt şi datorii din exploatare pe termen scurt.
DATORII PE TERMEN SCURT= Credite pe termen scurt+Datorii din
exploatare pe termen scurt

Datoriile pe termen scurt pentru situaţia financiară din anii 2013-2015 este:
1. Anul 2015: Datoriile pe termen scurt= 31719430+45141686=76861116
2. Anul 2016: Datoriile pe termen scurt=32537941+42368352=74906293
3. Anul 2017: Datoriile pe termen scurt=26558335+50712930=77271265
Privind situaţia financiară din anul 2015 până în anul 2017 putem
remarca, că datoriile pe termen scurt sunt din ce in ce mai mari.

Calcularea ratelor financiare:


Gradul de îndatorare:

Gî= =

Gî(2015)= =0,32=32%

Gî(2016)= =0,31=31%

Gî(2017)= =0,33=33%

Dupa analiza gradului de îndatorare putem observa că în anul 2015 era de 32%, în 2016 a
scăzut un procent ajungând la 31% şi în anul 2017 a crescut cu 2% ajungând la 33%, ceea ce
denotă faptul că, cu cât gradul de îndatorare este mai mare, cu atât riscul asumat de către creditor
este mai mare.
Gradul de autonomie financiare:

10
GA=

R (2015)=

R(2016)=

R(2017)=
Se poate observa că în anul 2017 s-a obtinut procentul cel mai mare de 50%, semnificând
faptul că, reprezintă un an benefic asupra autonomiei financiare în comparaţie cu 2015 şi 2016.

Rata capitalului împrumutat

R=

R(2015)= =44%

R(2016)= =42%

R(2017)= 38%
În anul 2015 se realizează un procent 44%,fiind valoarea maximă în comparaţie cu anii
urmatori, când în anul 2017 rata capitalului împrumutat înregistrează o valoare minimă de 38%,
din ultimii trei ani.

Fondul de rulment net


FRN=Capital permanent-Active imobilizate
2015: FRN=207141644-129322229=77819415
2016: FRN=201853112-123851116=78001996
2017: FRN=191612438-129467647=62144791
Fondul de rulment net obţinut mai sus este mai mare ca 0 în toţi anii ceea ce
înseamnă că sursele de finanţare pe termen lung acoperă activele imobilizate, nefiind
nevoie de alte surse de finanţare pe termen lung pentru a finanţa activele imobilizate,
însemnând un rezultat favorabil .

Necesar de fond de rulment


NFR=Capital circulant-Active circulante
2015: NFR= 76861117-82234737= -5373620
11
2016: NFR=74912597-90355216= -15442619
2017: NFR=77271265-114969685= -37698420

Din rezultatele de mai sus, putem remarca faptul că necesarul de fond de rulment
este negativ pe toată perioada anilor 2015,2016,2017, ceea ce semnifică, că situația de
finanțare este buna neavând nevoie de alte surse pentru a finanța activitatea curentă.

În urmatoarea parte voi reprezenta grafic resursele de finanțare pentru toată perioada 2015-2017.

GRAFIC 4: Resurse de finantațare 2015 GRAFIC 5: Resursele de finanțare 2016

ANUL 2015 Anul 2016

Capitaluri Capitaluri
33% 31%
proprii proprii

67% Resurse 69% Resurse


împrumutate împrumutate

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

GRAFIC 6: Resursele de finanțare 2017

12
Anul 2017

Capi tal uri


34% propri i
Res urse
66% împrumutate

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB


Putem afirma că, capitalurile proprii cresc semnificativ până in anul 2015, iar in anul
2017 scade, crescând resursele împrumutate. În anul 2017 se înregistrează un procent maxim din
perioada 2015-2017, fiind de 69%. Se mai poate observa o creștere a capitalurilor proprii 2%, în
perioada 2015-2016 și o scăderea a capitalurilor proprii de 52%, în perioada 2016-2017.

13
Capitolul 3: Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a
factorilor de influență

3.1. Structura capitalurilor proprii la firma Teraplast în perioada 2015-2017

Capitalul propriu reprezintă totalitatea bunurilor în bani și natură sau ansamblul de


resurse bănești care sunt investite in firma Teraplast.
Capitalul propriu este alcătuit din următoarele componente: capital social subscris,
rezerve, provizioane, prime, subvenții pentru investiții, rezultatul reportat și patrimoniul public.

TABEL 4: Capitalurile proprii în perioada 2015-2017 pentru firma TERAPLAST sunt:


Capitaluri Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
proprii(RON) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Capital subscris 28887588 28887588 28887588
vărsat:
Prime de capital: 42245118 42245118 27384726
Rezerve TOTAL: 59805684 60345547 60025815
Rezerve din 18708074 18708074 17045966
reevaluare:
Rezerve: 41097610 41637473 42979849
Rezultat reportat 49923085 44952865 0
Rezultatul 5201129 9414452 28381984
exerciţiului
Provizioane 4442640 4338253 3410065
Subvenţii pentru 0 0 0
investiţii

Patrimoniul public 0 0 0
TOTAL 190505244 190183823 178780178
Sursa: prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale companiei TERAPLST în prioada
2015-2017

TABEL 5: Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a capitalului


propriu
Capitaluri Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017

14
proprii(RON) 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
Capital subscris -900000 0 0
vărsat:
Prime de capital: 0 0 -14860392
Rezerve TOTAL: -5224354 0 -319732

Rezultat reportat 8944386 -4970220 0


Rezultatul 5201129 4213323 18967532
exerciţiului
Provizioane -710875 -104387 -928188
Subvenţii pentru 0 0 0
investiţii

Patrimoniul public 0 0 0

Sursa: prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale companiei TERAPLST în prioada
2015-2017

GRAFIC 7: Alcătuirea capitalului propriu pentru anul 2015

15
Capital propriu 2015

3%

Capital s ubs cri s vărs a t


2%
15% Pri me de ca pital

26% Rezerve

Rezul ta t reportat
22%
Rezul ta tul exerci țiul ui

Provi zioa ne
32%
Subvenți i pentru
i nves ti ții
Patri moniul publ ic

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

GRAFIC 8: Alcătuirea capitalului propriu pentru anul 2016

Capital propriu 2016

5%
Ca pi tal s ubs cri s vărs at
2%
15% Pri me de ca pi ta l

24% Rezerve

Rezul tat reportat


22%
Rezul tatul exerci ți ul ui

Provi zi oane
32%
Subvenți i pentru
i nves ti ți i
Pa tri moni ul publ i c

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

GRAFIC 9: Alcătuirea capitalului propriu pentru anul 2017

16
Capital propriu 2017

Capi ta l s ubs cri s vă rs a t


2%
20% Pri me de capi ta l
19%
Rezerve
0%
Rezul ta tul reportat
18%
Rezul ta tul exerci ți ul ui

41% Provi zi oa ne

Subvenți i pentru
i nves ti ți i
Patri moni ul publ i c

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

Din următoarele grafice, putem observa că în anii 2015 și 2016, procentele elementelor
capitalului propriu nu se schimbă semnificativ, doar rezultatul reportat scade cu 2% (24%-26%=-
2%) în anul 2016 față de anul 2015, iar rezultatul exercițiului creste cu 2% (5%-3%=2%) în anul
2017 față de anul 2016. Se mai remarcă faptul că, în anul 2017 crește semnificativ capitalul
subscris vărsat, cu un procent de 5% față de 2016 si 2015, dar în schimb scad primele de capital
cu 4% în comparație cu anii anteriori. Rezervele cresc cu un procent de 9% în anul 2017. Putem
spune că evoluția elementelor capitalurilor proprii este una destul de favorabilă.

1. Capital subscris vărsat este aportul în bani pe care acționarii și asociații îl aduc la
firmă, ca proprietari.
În anii 2015,2016 și 2017 capitalul subscris vărsat este egal cu 28887588.
2. Primele de capital reprezintă bunurile în bani și în natura pe care firma le are, fiind și
diferența dintre valoarea nominala și valoarea de emisiune.
În anul 2015 si 2016 primele de capital au aceeași suma și anume de 42245118, iar în
anul 2017 se remarcă o scadere ajungând la 27384726.
3. Rezervele sunt alcătuite din rezerve din reevaluare, rezerve legale, rezerve statutare
sau contractuale și alte rezerve.
Rezervele cresc de la an la an, în anul 2015 ele fiind egale cu 59805684, apoi cresc și
ajung la 60345547, iar în final, în anul 2017 sunt de 60025815. Factorul de
influențăfiind creșterea profiturilor companiei.
4. Rezultatul reportat reprezintă rezultatul anterior, a cărui distribuire este amânată.
17
5. Rezultatul exercițiului semnifică diferența intre cheltuieli, venituri ale unei comanii
intr-o anumită perioada.
Putem observa o creștere majoră a rezultatului exercițiului, fiind în anul 2017,
28381984.
6. Provizioanele se alcătuiesc pe baza cheltuielilor și trebuie să acopere pierderile sau
cheltuielile.
Se constată o scadere începând cu anul 2015 până în anul 2017, ceea ce înseamnă că
au aparut cheltuieli neprevăzute, care au fost acoperite din provizioane.
7. Subvenții reprezintă resursele care finanțează investițiile, dar și imobilizarilor cu
titlul gratuit.
Pe parcursul anilor 2015,2016,2017 subvențiile pentru investiții raman constante,
egale cu 0.
8. Patrimoniul public este format din etapele legale pentru a transfera bunurile de natura
a patrimoniului. Teraplast are o valoare constantă, egală cu 0, semnificând terminarea
etapelor legale de transferare al bunurilor.

Capitolul 4: Analiza mutațiilor în structura resurselor împrumutate

Datorii financiare :
a) Creditele Bancare (DTS1 si DTML)

b) Emisiunea de obligațiuni (DTS și DTML)

c) Leasing-ul financiar (DTS și DTML)

Datorii din exploatare:


a) Datorii către furnizori (DTS și DTML)

b) Datorii către bugetul de stat (DTS și DTML)

c) Venituri în avans (DTS și DTML)

18
TABEL 6: Volumul resurselor împrumutate în perioada 2015-2017 al firmei TERAPLAST
sunt:
Resurse împrumutate(RON) 2015 2016 2017
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
C. Datorii de exigibilitate:
Datorii pe termen scurt: 76861117 74912597 77271265
Datorii pe termen mediu şi lung: 16636400 11669289 12832260
TOTAL 93497517 86581886 90103525
D. Datorii după natura lor:
Datorii financiare:
 Credit bancar: T. scurt: 31719430 T.scurt T.scurt
T.lung: 32537941 26558335
9577121 T.lung T.lung
4641521 7792408
 Împrumut obligatoriu: T.scurt T.scurt T.scurt
0 0 0
T.lung T.lung T.lung
0 0 0
 Leasing: T.scurt T.scurt T.scurt
1 1059 1
T.lung T.lung T.lung
0 0 0
Total 41296552 37180521 34350744
Datorii de exploatare:
Către furnizori: T.scurt T.scurt T.scurt
36138604 35606125 42064589
T.lung T.lung T.lung
0 0 0
Către stat: T.scurt T.scurt T.scurt
9003082 6762227 8648341
T.lung T.lung T.lung
7059279 6762227 5039852

Venituri din avans: 0 0 0


Total: 52200965 49396120 55752782
Sursa: prelucrare autor pe baza bilanțurilor contabile ale companiei TERAPLST în prioada
2015-2017

19
GRAFIC 10: Datorii financiare și din exploatare pe termen scurt mediu si lung 2015

20
2015
45000000

40000000
9577121 0
35000000

30000000

25000000

20000000
36138604
15000000 31719430
7059279
10000000

5000000 9003082

0 0 1
0 0
Credit ba nca r Împrumut Lea s ing Către furnizori Că tre s ta t Venituri din
obl iga tori u a va ns
DTS DTML

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

GRAFIC 11: Datorii financiare și din exploatare pe termen scurt mediu si lung 2016

2016
40000000
2
35000000 4641521 0
5

30000000
25000000

20000000
35606125
32537941
15000000
10000000 6762227
5000000
6762227
0 0
2 1059
0
3 0
Credi t ba nca r Împrumut Leas ing Către furni zori Că tre s ta t Veni turi di n
obl i gatori u a vans
DTS DTML Seri e 3

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

GRAFIC 12: Datorii financiare și din exploatare pe termen scurt mediu si lung 2017

21
2017
45000000
0
40000000

35000000

30000000 7792408

25000000
42064589
20000000

15000000
26558335
5039852
10000000

5000000 8648341

0 0 01 0
Credi t ba ncar Împrumut Leas ing Către Către s ta t Venituri di n
obligatoriu furni zori avans
DTS DTML

Sursa: prelucrare autor pe baza datelor TERAPLAST, BVB

Prin urmare, din diagramele prezentate mai sus, putem observa că în anul 2013 creditul bancar
este mai mare în comparație cu ceilalti ani, iar în anul 2015 datoriile către furnizori sunt egale cu
42064589, mai mari față de anii anteriori.

CONCLUZII
22
În concluzie, pot spune că urmărind evoluția firmei TERAPLAST, în ultimii ani,
2015,2016,2017, se remarcă faptul că în anul 2015 este cel mai favorabil din punct de vedere a
capitalurilor proprii, dar nefavorabil din punctul de vedere a resurselor împrumutate.
Analizând atât resursele proprii, cât și resursele împrumutate, în capitolul 2, se poate
observa că, capitalurile proprii cresc semnificativ până in anul 2016, iar in anul 2017 scade,
crescând resursele împrumutate.
În capitolul 3, resursele proprii a firmei Teraplast, în anul 2016 încep să se diminueze
semnificativ ajungând de la suma de 190183823, la suma de 178780178.
Se mai poate remarca în capitolul 4, că de la suma de 93497517, în anul 2015, se
înregistrează o scădere ajungând la suma de 86581886 în anul 2016, dar din păcate ea nu rămâne
constantă, iar în anul 2017 fiind de 90103525.
Despre gradul de îndatorare pot sublinia faptul că în anul 2017 s-a obtinut procentul cel
mai mare de 50%, semnificând faptul că, reprezintă un an benefic asupra autonomiei financiare
în comparaţie cu 2015 şi 2016.
Fondul de rulment net obţinut este mai mare ca 0 în toţi anii ceea ce înseamnă că sursele
de finanţare pe termen lung acoperă activele imobilizate, nefiind nevoie de alte surse de finanţare
pe termen lung pentru a finanţa activele imobilizate, însemnând un rezultat favorabil , iar
necesarul de fond de rulment este negativ pe toată perioada anilor 2015,2016,2017, ceea ce
semnifică, că situația de finanțare este buna neavând nevoie de alte surse pentru a finanța
activitatea curentă.
Compania TERAPLAST, ocupă un loc printre primii în clasament, și de aceea în urma
analizei firmei pot spune că se va menține pe aceeasi poziție ajungând la profituri mult mai mari
ca în anii anteriori, datorită calitătii și varietății produselor de care dispune firma.

23
Bibliografie

 http://www.bvb.ro/
 http://www.teraplast.ro/
 http://fereastra.ro/furnizori-de-sisteme/teraplast-cota-de-10-pe-o-piata-aflata-in-plin-
reviriment/
 http://bursalive.ro/upload/wysiwyg/img_1258cb2391c143aefc1ac559842192d9_8.pdf

24