Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Disciplina: Chimia

Clasa: a VII-a

Tema: Legătura ionica

Tipul lectiei: mixtă

Competenţe:Dobîndirea cunoştinţelor fundamentale,abilităţilor şi valorilor


din domeniul chimiei.

Subcompetenţe:

- Să caracterizere legătura ionică;

- Să argumenteze importanţa legăturii.

Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil:


O1-definirea notiunilor:legatura chimica, legatura ionica,ioni.
O2-Determinarea tipul de legătură chimică pe baza formulei substanţei simple şi compuse
(binare).
O3-Alcătuirea formulelor electronice şi grafice pentru NaCl,Ca F,LiBr

stabilirea diferentei de electronegativitate

Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicarea, descrierea,


algoritmizarea, Păianjenul chimic, Graficul T, poezie, mesaj, comparare, Jocul
Loto,analiză , Jocul Povestea ridichei uriașe,.

Mijloace didactice: manualul de chimie cl.VII, Sistemul periodic, fișe

Profesor: Russoi Aliona

Declanşarea activităţii:
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode
lecţiei şi tehnici
evocarea Se salută elevii. Se pregătesc pentu lecţie cu
Mesaj: „Trebuie să încerci necontenit să urci toate cele necesare. Mesaj
foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi prea
departe”.
Motto: „Cine se opreşte din învăţat, fie la 15 Comentează mottoul lecţiei.
sau la 25 sau 80 de ani acela este un om
bătrîn.Cine învaţă mereu, rămîne TÎNĂR”.
(Henri Ford) Legătura chimică
Pentru acasa ați avut de învățat tema :
Test
LEGĂTURA COVALENTĂ POLARĂ

1. Legătura covalentă este legătura chimică ce


se stabileşte:
a) prin punere în comun de electroni; test
b) prin transfer de electroni;
c) prin punere în comun sau prin transfer de
electroni.
2. Legătura covalentă polară se stabileşte
între:
a) două metale ;
b) două nemetale;
c) un metal şi un nemetal.
3. O legătură covalentă polară se stabileşte:
a) între hidrogen şi sodiu ;
b) între azot şi hidrogen;
c) între aluminiu şi oxigen.. Elevii rezolvă testul

4. Legăturile covalente sunt de două feluri:


a) legături covalente simple si legaturi
covalente duble;
b) legături covalente polare şi legături
covalente nepolare;
c) nici un raspuns nu este corect.
5.legătura covalentă nepolară se stabilește :
a) două metale ;
b) două nemetale;
c) un metal şi un nemetal.
Se dau substanțele .Determinați substanțele
în molecula cărora se găsește legătura
covalentă polară și nepolară. Care substanțe
sunt intrusul : H2O, H2, NH3,N2, NaCl , CH4, H2S,
SO2,Na2S , Cl2,KCl,O2 ,MgCl2, Li3N
Ce caracter au elementele din formulele
substanțelor intruse :

Astazi noi la lecție o să studiem tema :


Legătura ionice scrie tema nouă şi se anunţă
obiectivele Covalenta polară: H2O, NH3,
Astăzi la lecţie o să: CH4, H2S, SO2
O1 Să definească noțiunea de legătură
Covalentă nepolară: H2, N2, Cl2,
covalentă nepolară. ;
O2
O2 Să clasifice legătura covalente;
Intrusul : NaCl , Na2S , KCl,
O3. Să modeleze legătura covalentă nepolară ;
MgCl2, Li3N
O4. Să utilizeze limbajul chimic corect.
Metal+nemetal
Definiți noțiunea de legătură ionică .
Legătura ionică – se formează între ioni în Elevii notează tema în caiet
urma atracției electrostatice .
Schema de formare a unei legături ionice
Realizarea
NaCl Elevii ascultă obiectivele
sensului
1. Scriem structura atomului Na și Cl
Na+11 11e- 2e- 8e- 1e-
Cl+17 17e- 2e- 8e- 7e-
2. Pe ultimul strat sodiu are 1 electroni Se formează între un metal
,iar clorul 7 electroni și un nemetal, ioni+ și
3. Repartizăm electronii exteriori ioni-,atracția electrostatică
..
Na. .Cl:
:: Elevii notează definiția
4. Analizăm electronegativitatea
clorului și a natriului EN(Na)=0,9 , Elevii își amintesc despre
EN(Cl)=3,0 structura atomului
5. Cine are electronegativitate mai
mare ?
6. Clorul atrage spre el electronul
exterior al atomului de sodiu , astfel
pe ultimul strat clorul își crează o
stabilă de otet și se încarcă cu
sarcină -1 , iar sodiu cedează
electronul și se încarcă cu sarcină +1 Clorul
Na +11 ) ) ) + Cl +17 ) ) ) →
11e- 2e-8e-1e- 17e- 2e-8e-7e-

→ Na+11 ) ) + Cl+17 ) ) ) - Elevii sunt atenți la tablă


10e- 2e-8e- 17e- 2e- 8e-8e-
7. În rezultat obținem un ion pozitiv
Na + și ion negativ de Cl-
8. Scriem schema de formare ionilor
Na+ și Cl-
.. ..
Na. +.Cl: → Na+ :Cl: -
.. .. Elevii notează în caiet
Notați definiția de ion
- În apa de mare se conțin și ionii
următoarelor elemente
K,Cl,Na,Mg,Ca,F .Ce Sarcină posedă
acești ioni ?
- Modelează formarea legăturii ionice Ion –particulele încărcate
în compușii Li3N , MgCl2 , NaF, cu o anumită sarcină în care
KCl,NaS se transformă atomii în
- Test fulger: urma cedării sau aditionării
Legătura ionică se formează între atomii de electroni
de :
a)H și Cl b)Na și Cl c)O și O d)S și H K+1 , Cl-1 ,Na+1 , Mg+2 , Ca+2 ,
Care dintre compușii prezentați este F-1,
compusul ionic:
Reflecția a)NO b)O2 c)CaCl2 d)CO2 Anexă
O legătură tipică formează F cu :
a) Hidrogenul , b) metalele grupei I ,
subgrupa principală c)nemetalele
grupei a VII , subgrupa principală ,
d) gaze rare B
Care din substanțele enumerate s-au
format prin legătura covalentă nepolară
a)NH3 , b)N2 c)H2O d) KCl
ionul are sarcină pozitivă deoarece C
atomul :
a)acceptă electroni, b)pune în comun
electroni c)cedează electroni d)cedează și
B
acceptă electronii

pentru acasă aveți de învățat tema ,,


Legătura Ionică ,, ex6,7,8 pag 93
B

Pentru acasa aveti de învătat tema și


Elevii notează tema în caiet
ex 2din carte

Extinderea

.
Scrieţi formula moleculară F2 O2 N2 Cl2 H2
Reprezentaţi electronii de
valenţă pentru atomii fiecărui
element
Reprezentaţi formula electronică
Reprezentaţi formula de
structură
Caracterizaţi legătura chimică
Scrieţi denumirea substanţei
Calculaţi masa moleculară
relativă

Scrieţi formula moleculară F2 O2 N2 Cl2 H2


Reprezentaţi electronii de
valenţă pentru atomii fiecărui
element

Reprezentaţi formula electronică

Reprezentaţi formula de
structură
Caracterizaţi legătura chimică
Scrieţi denumirea substanţei
Calculaţi masa moleculară
relativă
Elevul va fi capabil:
O1 Să definească noțiunea
de legătură covalentă
nepolară. ;
O2 Să clasifice legătura
covalente;
O3. Să modeleze legătura
covalentă nepolară ;
O4. Să utilizeze limbajul
chimic corect.