Sunteți pe pagina 1din 1

Test tip Evaluare Naţională, clasa aVII-a

Varianta 1 - martie 2020

Subiectul I (Completaţi pe foaia de examen răspunsul corect) – 30 puncte

5p. 1. Rezultatul calaculului 0,3 + 0,35 : 0,5 = …


5p. 2. Suplementul unghiului cu măsura de 27° 42 ’ este un unghi cu măsura de …°.
5p. 3. Dacă 7 caiete costă 19,6 lei, atunci 10 caiete costă … lei.
5p. 4. Numărul elementelor mulţimii A = { x ∈ N ¿ ∨x< √17 } este egal cu …
5p. 5. Dacă aria unui cerc este egală cu 18π cm2, atunci lungimea cercului este egală cu …cm.
5p. 6. Într-un vas cu volumul egal cu 0,04 m3 încap … litri de apă.

Subiectul al-II-lea (Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete) 30 puncte

5p. 1. Rezolvaţi în R ecuaţia: 6x + 4(x-8) = 9x + 21

4
5p. 2. Calculaţi media geometrică a numerelor: a = şi b = √ 15 : √ 3+1
√ 5+ 1
5p. ´ ştiind că sunt divizibile cu 5 şi
3. Determinaţi numerele naturale de trei cifre, de forma abc,
au suma cifrelor egală cu 22.
5p. 4. Împărţind numerele 76 şi 93 la acelaşi număr natural de o cifră obţinem resturile 1 şi
respectiv 3. Aflaţi împărţitorul.

5p 5. Dacă a =
0 ,(3 )⋅12 √ 8−( √52 +21√ 18 −99√242 ) :0,5 a
, arătaţi că numărul √ 2este
număr natural.
5p 6. După ce s-a scumpit cu 12%, preţul unui obiect este de 7,2 lei. Care a fost preţul iniţial ?

Subiectul al-III-lea (Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete) 30 puncte

1. În figura alăturată este reprezentat dreptunghiul ABCD, D C


de centru O, cu AB = 3∙AD şi AABCD = 12cm2.
Prelungim segmentul BC cu BT = CB şi fie O
{ G }= TO∩ AB.
5p. a) Arătaţi că PABCD = 16cm. A G B
5p. b) Demonstraţi că AT ⃦OB.
5p. c) Determinaţi m(∢ BGC ¿ .

T
2. În figura alăturată este schiţa unui stadion format
dintr-un dreptunghi ABCD şi două semicercuri. A B
Se ştie că AB = 40m şi BC = 30m.
5p a) Calculaţi aria întregii figure (stadionului). N F M E
5p b) Dacă F şi E sunt mijloacele segmentelor AD şi BC,
A AFM
aflaţi valoarea raportului . D C
A ADC
5p. c) Mihai aleargă în linie dreaptă pe traseul A→C → D şi pe conturul semicercului ajunge
în A. Paul parcurge în linie dreaptă traseul A→B→E→F→ N şi apoi pe semicerc
ajunge în A. Arătaţi că traseul parcurs de Mihai este mai mare decât traseul parcurs de
Paul.