Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă la matamatică pe semestrul I

Clasa a-V-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 50 minute.


Rezolvări complete. Se acordă 20p din oficiu.
PARTEA I 40P

5p 1. Divizorii numă rului 14 sunt..............................................................


5p 2. Multiplii lui 6 mai mici decâ t 29 sunt...........................................
5p 3. Aflați x dacă numă rul 24´ x este divizibil cu 5 .
5p 4. 6 pixuri costă 18 lei. Câ t costă 9 pixuri de același fel?
5p 5. Comparați a=4 5 ∙ 48 cu b= 419 : 46
5p 6. Andreea are la geografie notele 5,7și 9.Calculați media Andreei la geografie.
5p 7. Dacă b+c=72 şi ab+ac=360, calculaţi valoarea lui a.
5p 8. Suma a două numere este 128. Aflați numerele știind că un numă r este egal cu
triplul celuilalt.

PARTEA II 40 P
4

10p 1. Calculaţi: (28 )2 :22 ∙ ( 32−1 )−30 ∙ 22


10p 2. Rezolvaţi {[( x+2 ):3 ]⋅4 }:5−6=6 .
10p 3. Determinați numerele 6 x´9 x divizibile cu 2 și 3 în același timp.
10p 4. Trei copii au împreună 3800 de fructe. Aflați câ te fructe are fiecare copil știind
că primul copil are câ t ceilalți doi împreună , iar al doilea cu 10 mai multe decâ t
al treilea.
Nume și prenume ................... 26.11.2019
Lucrare scrisă la matamatică pe semestrul I
Clasa a-V-a B

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 50 minute.


Rezolvări complete. Se acordă 20p din oficiu.

PARTEA I 40 P

5p 1. Scris cu cifre, numărul șapte milioane șaptezeci de mii șapte este ................ .
5p 2. Numărul de 24 de ori mai mic decât 3812 este …… .

3. Rezultatul calculului: 5  2 este …… .


2 3
5p
5p 4. Dintre numerele 916 și 2710 mai mare este……… .
5p 5. 6 pixuri costă 18 lei. 9 pixuri de același fel costă ......... lei.
5p 6. Diferența dintre triplul lui x și 11 este 38. Valoarea lui x este …………………. .
5p 7. Numărul natural care împărţit la 6 dă câtul 2 şi restul 4 este ......................... .
5p 8. Suma a două numere este 128. Știind că un număr este egal cu triplul celuilalt,
atunci
numărul mai mic este......................

PARTEA II 40 P

10p 1. Calculaţi:[57 : (52)3 · (22 - 3) · 7 + 80] : 62 + 33.


10p 2. Rezolvaţi: {[(x + 2) : 3] · 4} : 5 – 6 = 6.
10p 3. Calculaţi pe x, ştiind că: a+ b=15 şi x ∙ a+ x ∙ b+3 x=432
10p 4. Trei copii au împreună 68 de fructe. Aflați câte fructe are fiecare copil știind că
primul copil are cât ceilalți doi împreună, iar al doilea cu 10 mai multe decât al
treilea.