Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Matematică

An şcolar 2018-2019

Clasa a VIII-a

Din oficiu se acordă 10 puncte.


Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I Scrieţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte)

2 2 5
5p 1. Rezultatul calcului  : este :
5 7 7
2 5 1
A. B.0 C. D.
7 7 5
17 3 27 
5p 2. Se consideră mulţimea A   ;1,5 4  ;0; ;1;  . Mulţimea A  N are un număr de
 11 2 9 
elemente egal cu :
A. 5 B.7 C.3 D.1
5p 3. Expresia (1 + x)(1- x) este egală cu :
A. 2 + x2 B. 4 + x2 C. 2 - x2 D. 1 - x2
5p 4. Un obiect care costă 240 lei s-a ieftinit cu 25% . Obiectul costă acum :
A. 180 lei B.200 lei C. 220 lei D. 290 lei
5p 5. Soluţia ecuaţiei 3x – a = 8 este x=5, dacă a este:
A.3 B. - 8 C. 4 D. 7
5p 6. Dacă aria unui pătrat este egală cu 36 cm 2 , atunci perimetrul acestuia este egal cu:
A. 16 cm B . 2 4 cm C . 2 8 cm D. 36 cm
5p 7. Aria unui triunghi echilateral este de 16 3 cm2 . Latura triunghiului este egală cu :
A. 8 cm B. 6 cm C. 4 cm D. 12 cm
5p 8. Sinusul unghiului cu măsura de 600 este egală cu :
1 3
A. B. C. 1 D. 3
2 2
5p 9. Fie triunghiul ABC oarecare , D  (AB) , E  (AC) , DE || BC . Ştiind că AD = 4 cm ,
AB = 12 cm , AE = 5 cm , atunci AC este egală cu :
A.30 cm B. 15 cm C. 12 cm D. 28 cm

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete.(45 de puncte)

x2 x
10p 1. Rezolvaţi , în mulţimea numerelor reale, ecuaţia :  6
2 3
10p 2. Se dau numerele: a  1  2   1  2 
2
şi b  2 . Determinaţi:
2

a) Aratati ca a=2 2
b) Calculati media geometrica a numerelor a şi b.
5p 3. În triunghiul ABC cu m(<BAC ) = 90° , AD este înăltime si AM este mediană, unde M €(BC) si
D€(BM ) . Stiind că AM = 6cm si m(<DAM) = 30°, determinati:
a) masurile unghiurilor ascutite ale ΔABC b) perimetrul ΔABC c) Aria ΔABC