Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FIȘA APLICANTULUI STUDENT

➢ NUME, PRENUME:
➢ DOMICILIUL/RESEDINȚA:
➢ DATE DE CONTACT:
o Telefon (mobil):
o E-mail:
➢ UNIVERSITATE:
➢ FACULTATE:
➢ DOMENIUL DE STUDII:
➢ SPECIALIZAREA PROGRAMULUI DE STUDII:
➢ MOTIVAȚIA PENTRU DOBÂNDIREA DE NOI COMPETENȚE SI ABILITÃȚI
ANTREPRENORIALE:
➢ OPȚIUNI PRIVIND CARIERA:
➢ OPȚIUNI PRIVIND PROGRAME REMEDIALE:
*Toate câmpurile sunt obligatorii!

Subsemnatul/a, ..................................................................., am luat la cunoștință cu


interes de posibilitățile pe care le oferă proiectul „Profesori inovatori – Studenți antreprenori!
(PISA)”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014 – 2020. Astfel, îmi manifest dorința de a participa în proiect prin faptul că acest
proiect vizează dobândirea de noi aptitudini antreprenoriale, creșterea angajabilității prin
dezvoltarea competențelor socio-emoționale și creșterea motivației de a finaliza studiile de
licență prin urmarea de programe remediale.

Semnătura aplicant

PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)