Sunteți pe pagina 1din 1

Citiți cu atenție poezia Copilărie de Valentina Teclici și răspundeți cerinţelor de mai jos, realizând astfel

înțelegerea și interpretarea literară a textului propus

e. (1,5 p.) Motivați folosirea modurilor şi a timpurilor verbale, pentru transmiterea anumitor stări
sufleteşti și trăiri emoționale și precizați una dintre aceste stări sau trăiri interioare.

Prin verbe la timpul prezent – de exemplu pictează, râde, o prinde – și la modul conjunctiv – de exemplu
să scrie, se rostogolesc, se prelinge – autorul sugerează că această perioadă a vieții omului nu se
termină, ci continuă pe tot parcursul vieții.

f. (0,75 p.) Transcrieți din textul poeziei trei figuri de stil diferite, specificând felul acestora (inclusiv
licențe poetice, dacă este cazul).

Comparație: ”Gustul fructelor / Din livada bunicilor / Se prelinge ca un curcubeu / Pe buzele cuvintelor.”

Epitet: ” idei fosforescente”

Metaforă: ” Zmeul copilăriei / Spintecă norii prezentului.”

g. (2 p.) Comentați în minimum 5 rânduri/ maximum 15 rânduri mesajul literar transmis, cu


trimitere la sensul global al poeziei (semnificația de ansamblu, ideea generală, primatul textului).

În această poezie autorul ne exprimă gândurile ei legate de un capitol important al vieții omului:
copilăria. Aceată temă este formulată și în titlu. Ideea generală a poetului despre copilărie este
formulată la începutul poeziei, iar reluată și la sfârșit, oferind un cadru, o ramă pentru poezie. ”Copilăria
e un capitol / La care viața mea / Continuă să scrie.” , ”Inspirat, condeiul vieţii / Continuă să scrie /
Capitolul numit copilărie.” Ideea este aceea că perioada copilăriei, această vârstă fragedă a omului, când
orice este posibil nu se termină, nu este trecătoare. Dacă suntem atenți, îl putem simți pe copilul din noi
prin aminitiri: ” Șoaptele sângerii ale cireșelor / Și vinețiul dudelor / Pictează cerul gurii cu-amintiri.”,
astfel găsind copilul din noi, care ” râde / Fără grija timpului / Și-a pâinii de mâine.” putem fii copii
oricând.