Sunteți pe pagina 1din 1

Citiți cu atenție poezia Copilărie de Valentina Teclici și răspundeți cerinţelor de mai jos, realizând astfel

înțelegerea și interpretarea literară a textului propus

a. (1 p.) Menţionați patru argumente care să demonstreze apartenenţa textului dat la un anumit
gen literar.

Textul aparține genului liric deoarece este prezent eul liric prin verbe și pronume la persoana I: de
exemplu ”viața mea”. Poetul descrie într-un mod artistic realția lui lumea din jur. Limbajul textului este
afectiv, cuprinde multe imagini artistice, figuri de stil, expresii autentice ale poetului, de exemplu zmeul
copilăriei, loteria soarelui, elemente care sunt specifice genului liric. Poezia transmite stări, sentimente
ale eului liric, sentimente de bucurie, nostalgie față de copilărie. Prin această descriere cunoaștem
gândirea specifică care caracterizează relația între eul liric și universul explorat.

b. (1,5 p.) Indicați cel puţin trei particularităţi de compoziţie şi de ordin structural pe care le-ați
identificat în textul dat, potrivit genului literar stabilit.

Elementele structurale, de compoziție care subliniază genul liric sunt strofele: poezia este alcătuită din 2
strofe, versurile au un ritm și o rimă: ”Gustul fructelor/Din livada bunicilor” și prin tema poeziei:
copilăria, care este exprimată și în titlu.

c. (1,5 p.) Stabiliți tema literară şi cel puțin două motive literare identificabile în poezie, cu referire
la legătura dintre titlu și text.

Tema poeziei este copilăria, formulată și de autoru în titlu, o vârsta fragedă a omului, când orice este
posibil. Motivele literare în poezie sunt fructle: ”gustul fructelor”, ” sângerii ale cireșelor / Și vinețiul
dudelor”, și timpul: ” Fără grija timpului / Și-a pâinii de mâine.”, ”pe platoul / amiezii”, ”norii
prezentului”, ”Să creştem mari, ca mâine”, ” În zori simt pe obraz”

d. (0,75 p.) Indicați cel puţin trei tipuri diferite de imagini artistice pe care le-ați recunoscut în
textul poeziei.

Imaginile artistice tactile: ” În zori simt pe obraz / Sărutul copilului”

Imagini artistice olfactive: ” Mirosul de lapte şi sânge”

Imagini artistice auditive: ” Şi-mi cântă: / „Hai la culcare, Tina, / Să creştem mari, ca mâine...”