Sunteți pe pagina 1din 6

office@safelandia.

ro
0769.680.516
English
 Facebook
 HOME
 SERVICII
 DESPRE NOI
 OFERTA
 GHID SSM-PSI
 LEGISLATIE
 BLOG
 CONTACT

Pe parcursul fazei de proiectare:


Prestatorul va întocmi planul general de coordonare și dosarul de intervenții
ulterioare. Prestatorul va întocmi documentațiile mai sus menționate pentru fiecare
fază de lucrări.
Termen de realizare – 40 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu condiția
accesului la documentația de proiectare și alocarea unei persoane care să poată oferi
detalii referitoare la acest proiect.

Pe parcursul fazei de execuție vor fi


efectuate următoarele activități:
Coordonarea activității de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor Legii
319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și HG 300/2006 privind cerințele
minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu
întocmirea principalelor documente, cum sunt enumerate mai jos:

 Plan de securitate şi sănătate pentru ambele faze (proiectare, execuție);

 Declarație prealabilă (se întocmește și se transmite la I.T.M. cu 30 de zile


înainte de începerea lucrărilor);

 Registru de coordonare cu anexele prevăzute în HG 300;

 Plan general de coordonare care conține regulamentul de șantier, Instrucțiuni


proprii de SSM, ghid bune practici, etc;

 Dosar intervenții ulterioare;

 Plan acțiune Situații de urgență;

 Protocol SSM și SU;

 Termen de realizare – pe tot parcursul lucrărilor.

Pachet Silver – Cere o ofertă acum!


Se va aloca o persoană care va fi prezentă 2 zile/lună în șantier și va participa la
reuniunile organizate în șantier.
sau
Pachet Gold – Cere o ofertă acum!
Se va aloca o persoană care va fi prezentă 1 zi/săptămână în șantier și va participa la
reuniunile organizate în șantier.

Detalierea serviciilor – prestatorul va


asigura următoarele servicii:
 să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire și de securitate la
alegerea soluțiilor tehnice și/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări
sau faze de lucru care se desfășoară simultan ori succesiv;
 să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că
angajatorii și, dacă este cazul, lucrătorii independenți respectă reglementările legale,
într-un mod coerent și responsabil, și aplica planul de securitate și sănătate;

 să organizeze cooperarea între subantreprenori, inclusiv a celor care se


succed pe șantier, și coordonarea activităților acestora, privind protecția lucrătorilor,
prevenirea accidentelor și a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea
lucrătorilor, informarea reciprocă și informarea lucrătorilor și a reprezentanților
acestora;

 să coordoneze activitațile care urmăresc aplicarea corectă a instrucțiunilor de


lucru și de securitate a muncii;

 să stabilească măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă


acces pe șantier;

 să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect și antreprenorul,


măsurile generale aplicabile șantierului;

 să țină seama de toate interferențele activităților din perimetrul șantierului


sau din vecinătatea acestuia;

 să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligațiile privind utilizarea


mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier;

 să efectueze vizite comune pe șantier cu fiecare antreprenor sau


subantreprenor, înainte ca aceștia să redacteze planul propriu de securitate și
sănătate;

 să avizeze planurile de securitate și sănătate elaborate de antreprenori și


modificările acestora;

 întocmește și ține la zi registrul de coordonare;

 verifică ca planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor să fie


integrate în planul de securitate și sănătate;

 specifică și estimează riscurile care pot apărea;

 indică măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea


riscurilor;

 să țină seama de toate tipurile de activități care se desfășoara pe șantier și să


se identifice toate zonele în care se desfășoară lucrările cuprinse în anexa nr. 2 din
HG 300/2006;

 Va întocmi și va verifica ca toate planurile de securitate și sănătate să conțină


cel putin urmatoarele:

o informații de ordin administrativ care privesc șantierul și, dacă este


cazul, informații care completează declarația prealabilă prevăzută la art. 47din HG
300/2006,
o măsuri generale de organizare a șantierului stabilite de comun acord
de către managerul de proiect și coordonatorii în materie de securitate și
sănătate;

o identificarea riscurilor și descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri


pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;

o măsuri specifice de securitate în muncă pentru lucrările care prezintă


riscuri;

o măsuri de protecție colectivă și individuală;

o amenajarea și organizarea șantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-


sanitare, modalități de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de
muncă prevăzute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor
proprii;

o măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de


securitate și sănătate și obligatiile ce decurg din acestea;

o obligații ce decurg din interferența activităților care se desfășoară în


perimetrul șantierului și în vecinătatea acestuia;

o măsuri generale pentru asigurarea menținerii șantierului în ordine și în


stare de curățenie;

o indicații practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea


persoanelor și măsurile de organizare luate în acest sens;

o modalități de colaborare între antreprenori, subantreprenori și


lucrătorii independenți privind securitatea și sănătatea în muncă.

o să ia măsuri de coordonare în materie de securitate și sănătate și să


traseze obligațiile obligațiile ce decurg din acestea în special, la:

o căile sau zonele de deplasare ori de circulație orizontale și verticale;

o condițile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce


privește interferența instalațiilor de ridicat aflate pe șantier sau în vecinătatea
acestuia;

o limitarea manipulării manuale a sarcinilor;

o delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare a diverselor


materiale, în mod deosebit dacă se depozitează materiale sau substanțe
periculoase;

o condițiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deșeurilor și a


materialelor rezultate din demolări și demontări;

o condițiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;


o utilizarea mijloacelor de protecție colectivă și a instalatiei electrice
generale;

o măsurile care privesc interacțiunile de pe șantier.

 Pe toată durata realizării lucrării prestatorul se va preocupa și va verifica ca


angajatorii și lucrătorii independenți să respecte obligațiile generale ce le revin în
conformitate cu prevederile din legislația națională care transpune Directiva
89/391/CEE, în special în ceea ce priveste:

o menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie


corespunzătoare;

o alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ținând seama de


condițiile de acces la aceste posturi;

o stabilirea căilor și zonelor de acces sau de circulație;

o manipularea în condiții de siguranță a diverselor materiale;

o întreținerea, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul


periodic al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecțiunilor
care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor;

o delimitarea și amenajarea zonelor de depozitare și inmagazinare a


diverselor materiale, în special a materialelor sau substanțelor periculoase;

o stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor și a materialelor


rezultate din dărâmări, demolări și demontări;

o adaptarea, în functie de evoluția șantierului, a duratei de execuție


efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru.

Descarcă legislaţia

NEWSLETTER
Prin abonarea la newsletter-ul nostru veti putea primi o data sau de doua ori pe luna
noutati legislative, opinii si abordari conceptuale din sfera Protectia muncii
aboneaza-te

Politica privind fișierele cookies


Politică de confidențialitate
SERVICII PROTECTIA MUNCII
 SSM - Securitate și sănătate în muncă
 PSI - Situații de urgență
 Verificare stingătoare, hidranţi şi sprinklere
 Gestionare deşeuri – Protecţia mediului
 SERVICII R.S.V.T.I.
CITESTE ARTICOLELE NOASTRE:
2
Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
9 septembrie 20162
Infografic: Ce firme au nevoie de autorizaţie PSI?
25 ianuarie 20162
Instrucțiuni de utilizare pentru stingătoarele de incendiu
26 august 2015
IA LEGĂTURA CU NOI

Nume Trimite
  
©2014 Safe Consulting SRL. Concept realizat de Dragos Alexa
Sitemap
https://www.safelandia.ro/coordonare-santiere-mobile-si-temporare/

S-ar putea să vă placă și