Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii

Clasificația economica si funcționala a cheltuielilor publice


Clasificația economică

Aplicatia 1

1. Să se calculeze structura economică a cheltuielilor publice ale unui stat şi


să se evidenţieze mutaţiile produse în perioada N-1 şi N cunoscând
următoarele date(u.m.):

N-1 N
INDICATORI +%

Sumă Sumă
absolută % absolută %
Total cheltuieli publice, din
care: 194.398,2 100 291.045,1 100 -
A. Cheltuieli curente 166.832,1 231.656,9
a) consumul intermediar 26102,15 47.755,35

b) remunerarea salariatilor 20100,15 33.755,15


b) dobânzi 20.308,55 19.494,1

c) Beneficii/prestații sociale, 17.206,5 16.490,1


altele decât transferurile sociale
în natură
d) Transferuri sociale în natură
prin intermediul producătorilor 40.000 60.000
de piață
e) subvenţii 30.012,7 40.158,2
f) alte cheltuieli curente 13.102,05 14.004
B. Cheltuieli de capital 27.566,1 59.388,2
a) Formarea brută de capital 15.230,4 30.214,5
b) Achizițiile minus cedările de
active nefinanciare 8154,2 21.346,4
neproduse
c) Transferuri de capital 4181,5 7827,3
Aplicatia 2

Clasificarea functionala conform Sistemului european de


conturi 2010 (ESA 2010) si EUROSTAT

2. Să se calculeze structura funcţională a cheltuielilor publice ale unui stat şi


să se evidenţieze mutaţiile produse cunoscând datele(u.m.):

N-1 N
Nr. INDICATORI Sumă Sumă +%
crt. absolută % absolută %

Total cheltuieli publice, din


care:
194.398,2 100 291.045,1 100 -

1 Servicii publice generale 19.853,7 21.037,6


2 Aparare 17.748,8 31.754,8
Siguranţă si Ordine
3 19.166,6 30.395,3
publică
4 Actiuni economice 36.875,6 63.496,0
5 Protectia mediului 4.288,3 15.260,5
Constructii si amenajari
6 3.174,5 5.818,9
teritoriale
7 Sanatate 8.042,4 12.242,4
8 Recreere cultura si religie 3.296,6 4.855,5
9 Educatie 10.098,0 15.335,6
Protectie sociala
10 71.853,7 90.848,5