Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a 9-a …….

Nume și prenume …………………………………………

Testare inițială la Geografie

A. Definiți câmpiile și dați un exemplu . 10 puncte

B. Uniți cu săgeți următoarele țări cu capitalele lor:

1. Bulgaria a. Moscova
2. Grecia b. Madrid
3. Spania c. Atena
4. Norvegia d. Sofia
5. Rusia e. Viena
6. Austria f. Oslo
5px6=30 puncte
C. Care din afirmațile de mai jos sunt adevarate?
a. România are un climat temperat continental.
b. Stelele sunt corpuri cerești ce au lumină și căldură proprie.
c. Japonia este o țară europeană.
d. Planeta noastră are o structură internă stratificată .
5px4=20 puncte
D. Menționați două culmi montane ce aparțin Carpaților Meridionali.
10 puncte
E. Caracterizati fizico –geografic Podișul Sucevei menționând: o caracteristică a reliefului, o apă
curgătoare, o caracteristică climatică, un tip de vegetație
20 puncte
10 punct din oficiu (Total 100 puncte) Vă doresc succes!

Clasa a 9-a …….


Nume și prenume …………………………………………

Testare inițială la Geografie

A. Definiți câmpiile și dați un exemplu . 10 puncte

B. Uniți cu săgeți următoarele țări cu capitalele lor:

7. Bulgaria g. Moscova
8. Grecia h. Madrid
9. Spania i. Atena
10. Norvegia j. Sofia
11. Rusia k. Viena
12. Austria l. Oslo
5px6=30 puncte
C. Care din afirmațile de mai jos sunt adevarate?
e. România are un climat temperat continental.
f. Stelele sunt corpuri cerești ce au lumină și căldură proprie.
g. Japonia este o țară europeană.
h. Planeta noastră are o structură internă stratificată .
5px4=20 puncte
D. Menționați două culmi montane ce aparțin Carpaților Meridionali.
10 puncte
E. Caracterizati fizico –geografic Podișul Sucevei menționând: o caracteristică a reliefului, o apă
curgătoare, o caracteristică climatică, un tip de vegetație
20 puncte
10 punct din oficiu (Total 100 puncte) Vă doresc succes!