Sunteți pe pagina 1din 108

IV.

UNITAŢI TERITORIALE DE REFERNIŢĂ

PLAN URBANISTIC GENERAL


ORAŞUL ALEŞD

UNITĂŢI
TERITORIALE
DE REFERINŢĂ

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 1
Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime şi zonă de gospodărire comunală-cimitir.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţiala
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
Instituţii publice si servicii
Ict - culte
Spatii verzi
SP3 - zone verzi de protecţie
Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Cai de comunicaţie
Ccr - drum naţional, străzi
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi.
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - în zona intersecţiei se propune amenajare pe bază de PUD sau PUZ


- în zona Pd - autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice şi a forurilor competente
- la eliberarea autorizaţiilor de construire se va avea în vedere documentaţia să
conţină obligatoriu şi avizul de la S.N.Tc. Romtelecom S.A. - Direcţia de Telecomunicaţii
Bihor.

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
– se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 2

C - Zona centrală

Funcţiunea dominanta
C - Zonă centrala a oraşului Aleşd cu funcţiuni multiple.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţiala
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L1m - locuinţe colective existente, cu regim mediu de înălţime (max. P+3), fronturi
constituite)
Instituţii publice si servicii
Ia - administraţie
Icom - comerţ
Ict - culte
If - finanţe, bănci
Ip - prestări servicii
Is - sănătate

Zone verzi
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
Cai de comunicaţie
Ccr - drum naţional, străzi
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1, DN1H)
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu regim mic de înălţime cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

L1m - zonă de locuinţe colective cu regim mediu de înălţime, cu tramă stradală constituită.
- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 4 niveluri
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajări si mansardări, extinderi
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd
CCr - DN1, DN1H, străzi asfaltate

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


- în zona Pd - autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraţiei publice şi a forurilor competente.
- la eliberarea autorizaţiilor de construire se va avea în vedere ca documentaţia să
conţină obligatoriu şi avizul de la S.N.Tc. Romtelecom S.A. - Direcţia de Telecomunicaţii
Bihor.

Pm - zona protecţie monumente istorice şi arhitecturale.


In partea de SV a Utr-ului se găseşte monumentul istoric si arhitectural Castelul Bathyanyi
Cod LMI2010: BH-II-m-B-01097
Denumire: Castelul Bathyanyi, azi Spitalul Aleşd
Adresa: oraş ALEŞD Str. 1 Decembrie 3
Datare: 1830

Regulament pentru zone aflate in interiorul zonei de protecţie a monumentelor

Se propune un studiu a zonei de protectie din zona centrala, prin elaborarea unui
Plan Urbanistic Zonal care sa analizeze situaţia existenta cu intervenţiile
necorespunzătoare , agresive, inoportune, ilegale, neconforme asupra imobilelor si zonelor
protejate, si cu propuneri de remediere a acestora. Pana la avizarea PUZ-ului, toate
intervenţiile care implica modificări structurale si de culoare vor necesita avizul Ministerului
culturii si Patrimoniului Naţional.
Orice interventie in interiorul zonei de protecţie a monumentelor necesita avizul
Ministerului Culturii si Patrimoniului National

CASTELUL BATTHYANYI
Masurile de conservare vizeaza exclusiv aspectul urban, trebuind impuse restrictii cu
privire la regimul de inaltime, al fondului cromatic al zonei, precum si cu tipologia ocuparii
parcelelor invecinate. Nu vor fi admise insertii care sa nu se alinieze masurilor de mai sus,
decat daca prin prezenta lor acestea, vor aduce un plus de calitate urbanistica a zonei si vor
sublinia si mai mult valoarea arhitecturala a palatului Batthyanyi.
ANSAMBLUL BISERICII REFORMATE
Amplasat intr-un spatiu deschis, protejat „natural”, ansamblul bisericii reformate se
recomanda a fi inscris in Lista monumentelor istorice, dar in acelasi timp masurile de
protectie recomandate vizeaza o protectie la nivel urban. Din fericire, contextul urban
existent, cele doua strazi adiacente precum si frontul lateral al casei de cultura, protejeaza
apriori ansamblul. Se impun totusi unele prevederi legate de paleta cromatica a zonei, care,
cu exceptia sediului Administratiei Financiare, nu trebuie sa epateze spre o tendinta stridenta
si agresiva.
MOARA WEINBERG
Amplasamentul ei favorizeaza demararea unui proiect de reconversie functionala, cu
atat mai mult cu cat in prezent, zona este dominata covarsitor de functiunea de locuire. Prin
urmare, functiuni comerciale, de servicii sau chiar locuire pot fi adaptate in incinta. De
asemenea se impune instituirea unei zone de protectie, astfel incat imobilul sa fie ferit de
insertii agresive si neadecvate, in mod special din punct de vedere al regimului de inaltime si
al gabaritului propus.
CASA DE CULTURA
Desi nu este o cladire spectaculoasa din punct de vedere al bagajului ornamental, se
recomanda totusi un studiu de istoria artei, dar mai ales intocmirea unui proiect de reabilitare
si demararea santierului aferent care sa readuca imobilul in atentia publicului. Aceste masuri
trebuiesc completate de un studiu de functiuni care sa recomande o eventuala reconversie
functionala, in masura sa readuca cladirea in atentia cetatenilor orasului.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 3

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime in est şi zonă mixta in vest (industrie cu emisii
reduse in mediu si servicii)

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidentiala
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L2 - Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de
înălţime P - P+2

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale
Ip - prestari servicii
Unitati industriale si depozitare
ID1 - unitati industriale existente cu emisii reduse in mediu
ID2 - unitati industriale cu emisii reduse in mediu pe terenuri propuse
Spatii verzi
SP3 - zone verzi de protecţie
Cai de comunicatie
Ccr - drum naţional DN1, DN1H, străzi
Zone de protectie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)
Pm - zonă protectie monumente

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

L2 - zonă de locuit propuse cu tramă stradală neconstituită.


- zona studiata: min. 5 ha
- mărimea minima a lotului:500 mp
- front strada: min. 15m

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


- POT max: 30 %, CUTmax: 0,5
- inaltime max. P+1.
- retragere strada obligatorie: 6 m de la limita de proprietate
- parcaj obligatoriu in incinta în incintă: min 1 loc/locuinţa
- spaţiu verde: min. 26 mp / locuitor creat in spatii publice (parcuri, scuaruri, spatii
verzi pe aliniament, etc.)
- lăţimea tramei stradale: in funcţie de importanta (dar nu mai puţin de 10 m). după
caz, se va realiza studiu de trafic.
- racordarea la utilităţile centralizate ale oraşului (apa, canalizare, curent electric)
este obligatorie.
- se vor respecta zonele de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate

ID2 - zona cu unităţi industriale pe terenuri propuse:


- POTmax.:60 %, CUTmax: 1,5.
- zone verzi: min. 20% din suprafaţa terenului

CCr - drumuri asfaltate.

SP3 – Zone verzi de protecţie cu vegetaţie inalta, de min. 15m lăţime de la aliniament,
pentru protejarea instituţiei sanitare existente.

Pd – in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de


specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 4

Functiunea dominanta
Zona industriala cu emisii reduse in mediu si servicii, zona rezidenţiala si zona pentru
constructii tehnico edilitare (in partea de sud)

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţiala
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L2 - Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de
înălţime P - P+2
Instituţii publice si servicii
Icom - comerciale
Ip - prestări servicii
Unitati industriale si depozitare
ID1 - unitati industriale existente cu emisii reduse in mediu
ID2 - unitati industriale cu emisii reduse in mediu pe terenuri propuse
Spatii verzi
SP3 - zone verzi de protecţie
Cai de comunicaţie
Ccr - drum naţional DN1, DN1H, străzi
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare
TE - zona pentru echipare edilitara
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)
Pm - zonă protectie monumente

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

L2 - zonă de locuit propuse cu tramă stradală neconstituită.


- zona studiata: min. 5 ha
- mărimea minima a lotului:500 mp
- front strada: min. 15m

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


- POT max: 30 %, CUTmax: 0,5
- inaltime max. P+1.
- retragere strada obligatorie: 6 m de la limita de proprietate
- parcaj obligatoriu în incintă: min 1 loc/locuinţa
- spaţiu verde: min. 26 mp / locuitor creat in spatii publice (parcuri, scuaruri, spatii
verzi pe aliniament, etc.)
- lăţimea tramei stradale: in funcţie de importanta (dar nu mai puţin de 10 m). după
caz, se va realiza studiu de trafic.
- racordarea la utilităţile centralizate ale oraşului (apa, canalizare, curent electric)
este obligatorie.
- se vor respecta zonele de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate

ID2 - zona cu unităţi industriale pe terenuri propuse:


- POTmax.:60 %, CUTmax: 1,5.
- zone verzi: min. 20% din suprafaţa terenului

CCr - DN1, străzi asfaltate

TE - zona captare apa si staţii de pompare

Ps - zona de protecţie sanitara a zonei de captare apa.

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

Pm - in partea nord a UTR 4 se gaseste zona protejata a constructiei ce azi adaposteste


spitalul de Pneumoftiziologie. Zona de protectie este dat de nr. cad 953.

Regulament pentru zone aflate in interiorul zonei de protecţie a monumentelor

Is - zona servicii medicale (in prezent Spitalul de Pneumoftiziologie)

Permisiuni:
a) Lucrări de reabilitare, renovare, întreţinere cu păstrarea materialelor si coloristicii
originale. Aceste intervenţii vor necesita proiecte de specialitate si obligatoriu avizul
Ministerul Culturii si Patrimoniului Naţional.
b) In cazul schimbării tâmplăriei, aceasta se va executa din lemn si va respecta forma si
dimensiunile originale.
c)Extinderi care sa nu reducă valoarea de patrimoniu a monumentului, executate numai
prin proiecte de specialitate si aprobate conform legii.
Restricţii:
d) Demolarea clădirii iniţiale, parţiale sau totale.
e) Lucrări de mansardare, supraetajare, crearea de lucarne.
f) Crearea de noi goluri sau modificarea acestora care sa aduca prejudiciu valorii
patrimoniale.
g) In vecinătatea imobilului nu se vor autoriza construcţii care sa pericliteze valoarea de
patrimoniu a clădirii.
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 5

Functiunea dominanta
Zonă industriala existenta.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţiala
-
Instituţii publice si servicii
-
Unitati industriale si depozitare
ID1 - unitati industriale existente cu emisii reduse in mediu
Spatii verzi
-
Gospodărire comunala
GCh - halda menajera închisa
Cai de comunicaţie
Ccr - drum local neamenajat
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)
Pm - zonă protecţie monumente
Natura2000 – Zonă naturala protejată Natura 2000

II. REGLEMENTĂRI
ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si
extinderi pe baza de proiecte de specialitate

CCr - drumuri locale.

GCh - halda menajera închisa conform legii


- se permit amenajări specifice pentru ecologizarea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")

Pm - in partea de SE a UTR ului, la distanta de 110 m se găseşte situl arheologic de la


Alesd, cod: BH-I-s-00946.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 6

Functiunea dominanta
Zonă preponderent rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L2 - Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de
înălţime P - P+2

Instituţii publice si servicii


Ia - administraţie
Ict - culte

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
ID2 - unităţi industriale cu emisii reduse in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd
L1+Icom – Zona mixta, locuire si spatii comerciale.

ID1 - fiind o zona preponderent rezidenţiala, se recomanda conversia zonei de industrie


in zona compatibila cu locuirea (locuire, servicii).
- se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, etajari si mansardari pe baza de
proiecte de specialitate.
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
- nu se permit extinderi cu destinaţia de industrie.
- spatii verzi – min. 20 % din suprafaţa terenului

CCr - DN1, străzi asfaltate

SP2 - spatii verzi, plantate

Ps - zona protecţie sanitară generată de zona de captare a apei potabile situata in


partea de vest a UTR-ului

Pd - in zona drumului naţional DN1


- in zona drumului judeţean DJ764
- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de specialitate ale administraţiei
publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 7

Functiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mediu de înălţime, spatii aglomerate, unitati de invatamant.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L1m - locuinţe colective existente, cu regim mediu de înălţime (max. P+4,
fronturi constituite)

Instituţii publice si servicii


Ia - administraţie
Ic - cultură, cercetare
Icom - comerciale
Ict - culte
If - finanţe, bănci
Ii - învăţământ si educaţie
Ip - prestări servicii
Is - sănătate

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
ID2 - unităţi industriale cu emisii reduse in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP1 - agrement, sport
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
SP3 - zone verzi de protecţie
SP4 - pădure
Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare
TE - zona pentru echipare edilitara
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)
Pm - zonă protecţie monumente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent

L1m - zonă de locuinţe colective cu regim mediu de înălţime (max.P+4+M), cu tramă


stradală constituită.
- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 4 niveluri
- se admit reconstrucţii, reparaţii, mansardari, extinderi
- se respectă aliniamentul existent

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate

CCr - străzi asfaltate.

SP1 - se permit amenajări pentru agrement, sport. POTmax. 25 %.

SP2 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate.

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 8

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime in NV, zona de servicii in S si zona de
gospodarire comunala in E.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L2 - Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de
înălţime P - P+2

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale
Ict - culte
If - finanţe, bănci
Ii - învăţământ si educaţie
Ip - prestări servicii
Is - sănătate

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
ID2 - unităţi industriale cu emisii reduse in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP1 - agrement, sport
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
SP3 - zone verzi de protecţie
SP4 - pădure
Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare
TE - zona pentru echipare edilitara
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.
- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

L1m - zonă de locuinţe colective cu regim mediu de înălţime, cu tramă stradală constituită.
- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 4 niveluri
- se admit reconstrucţii, reparaţii, mansardari, extinderi
- se respectă aliniamentul existent

L2 - zonă de locuit propuse cu tramă stradală neconstituită.


- zona studiata: min. 5 ha
- mărimea minima a lotului:500 mp
- front strada: min. 15m
- POT max: 30 %, CUTmax: 0,5
- înaltime max. P+1.
- retragere strada obligatorie: 6 m de la limita de proprietate
- parcaj obligatoriu in incinta: min 1 loc/locuinţa
- spaţiu verde: min. 26 mp / locuitor creat in spatii publice (parcuri, scuaruri, spatii
verzi pe aliniament, etc.)
- lăţimea tramei stradale: in funcţie de importanta (dar nu mai puţin de 10 m). după
caz, se va realiza studiu de trafic.
- racordarea la utilităţile centralizate ale oraşului (apa, canalizare, curent electric)
este obligatorie.
- se vor respecta zonele de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate

ID2 - zona cu unităţi industriale pe terenuri propuse:


- POTmax.:60 %, CUTmax: 1,5.
- zone verzi: min. 20% din suprafaţa terenului

CCr - DJ, drumuri asfaltate .

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
- se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

SP1 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate

SP2 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate.

SP3 - Perdele verzi de protecţie cu vegetaţie înaltă, propuse prin proiecte de specialitate

Ps - zona protecţie sanitara

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


Pd - in zona drumului judetean- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de
specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 9

Functiunea dominanta
Zonă preponderent rezidenţiala

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L2 - Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de
înălţime P - P+2

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale
Ip - prestări servicii

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum judetean (DJ764)
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

L2 - zonă de locuit propuse cu tramă stradală neconstituită.


- zona studiata: min. 5 ha
- mărimea minima a lotului:500 mp
- front strada: min. 15m
- POT max: 30 %, CUTmax: 0,5
- înaltime max. P+1.
- retragere strada obligatorie: 6 m de la limita de proprietate
- parcaj obligatoriu in incinta: min 1 loc/locuinţa
- spaţiu verde: min. 26 mp / locuitor creat in spatii publice (parcuri, scuaruri, spatii
verzi pe aliniament, etc.)

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


- lăţimea tramei stradale: in funcţie de importanta (dar nu mai puţin de 10 m). după
caz, se va realiza studiu de trafic.
- racordarea la utilităţile centralizate ale oraşului (apa, canalizare, curent electric)
este obligatorie.
- se vor respecta zonele de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari pe


baza de proiecte de specialitate.
- nu se permit extinderi

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DJ- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de


specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente.

Pm - in partea de nord a UTR 9 se găseşte zona de protecţie – monumente


arhitecturale si istorice

Orice interventie in interiorul zonei de protecţie a monumentelor necesita avizul


Ministerului Culturii si Patrimoniului National

„Pentru lista cu cladirile aflate in patrimoniu sau cu valoare ambientala


vezi Anexa 1. – Lista cu cladiri cu valoare de patrimoniu sau ambientala”

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 10

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime in est şi zonă mixta – industrie cu emisii reduse
si servicii in vest.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L2 - Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de
înălţime P - P+2

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale
IS - Servicii generale

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
ID2 - unităţi industriale cu emisii reduse in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP3 - zone verzi de protecţie
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

L2 - zonă de locuit propuse cu tramă stradală neconstituită.


- zona studiata: min. 5 ha
- mărimea minima a lotului:500 mp
- front strada: min. 15m
- POT max: 30 %, CUTmax: 0,5
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
- înaltime max. P+1.
- retragere strada obligatorie: 6 m de la limita de proprietate
- parcaj obligatoriu in incinta: min 1 loc/locuinţa
- spaţiu verde: min. 26 mp / locuitor creat in spatii publice (parcuri, scuaruri, spatii
verzi pe aliniament, etc.)
- lăţimea tramei stradale: in funcţie de importanta (dar nu mai puţin de 10 m). după
caz, se va realiza studiu de trafic.
- racordarea la utilităţile centralizate ale oraşului (apa, canalizare, curent electric)
este obligatorie.
- se vor respecta zonele de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajări si mansardări si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate

ID2 - zona cu unităţi industriale pe terenuri propuse:


- POTmax.:60 %, CUTmax: 1,5.
- zone verzi: min. 20% din suprafaţa terenului

CCr - drumuri asfaltate.

SP3 - Perdele verzi de protecţie cu vegetaţie înaltă, propuse prin proiecte de specialitate

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 11

Functiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L1m - locuinţe colective existente, cu regim mediu de înălţime (max. P+4,
fronturi constituite)

Instituţii publice si servicii


Ia - administraţie
Ic - cultură, cercetare
Icom - comerciale
Ip - prestări servicii

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
SP3 - zone verzi de protecţie
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari pe


baza de proiecte de specialitate
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
CCr - strazi, drumuri (DN)- asfaltate.

SP2 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate.

SP3 - Perdele verzi de protecţie cu vegetaţie înaltă, propuse prin proiecte de specialitate

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

Pm - in partea de SE a UTR 11 se găseşte zona de protecţie – monumente


arhitecturale si istorice

Orice interventie in interiorul zonei de protecţie a monumentelor necesita avizul


Ministerului Culturii si Patrimoniului National

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 12
REGLEMENTĂRI

Nu se va reglementa pana la solutionarea litigiului dintre Orasul Alesd si Comuna


Lugasu de Jos.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


Loc. ALEŞD

UTR 13

Functiunea dominanta
Zona cu caracter tehnico- edilitar – rezervor apa potabila.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare
TE - zona pentru echipare edilitara
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară

II. REGLEMENTĂRI

TE - Rezervoare apa potabila

Ps - zona protecţie sanitara

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. ALEŞD

UTR 14, 15, 16

Functiunea dominanta
Zone servicii

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale
IS - servicii diverse

Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră – DJ 764
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie DJ
Pm - zonă protecţie monumente
Natura2000 – Zonă naturala protejată Natura 2000
.

II. REGLEMENTĂRI

Icom - Târg ocazional, piaţa de animale şi târgul de vară

IS - Servicii diverse reglementate pe baza de PUZ.

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DJ- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de


specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

Pv - zona protecţie ape

Pm - UTR 15 este inclus in zona de protecţie istorica „Situl Arheologic de la Aleşd”.


Cod LMI2010: BH-I-s-B-00946
Denumire: Situl arheologic de la Aleşd, punct "Pusta oraş ALEŞD "Pusta Bisericii.
Cod LMI 2010: BH-I-m-B-00946.01
Denumire: Aşezare
Datare: sec. XI - XVI
Cod LMI2010: BH-I-m-B-00946.02 Ruine biserică romanică
Datare: sec. XIII - XIV
Orice interventie in interiorul zonei de protecţie a monumentelor necesita avizul
Ministerului Culturii si Patrimoniului National

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. TINAUD

UTR 1

Functiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime in est şi zonă de industrie cu emisii reduse si
servicii in vest.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. TINAUD

UTR 2

Funcţiunea dominanta
Zona centrala a localităţii Tinăud. In sud, zona industriala cu emisii reduse in mediu

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale
Ict - culte
Ii - învăţământ si educaţie
IS - servicii diverse

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1)
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate

CCr - drumuri asfaltate.

Ps - zona protecţie sanitara

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor
de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

Pm - in partea centrala UTR 2 se găseşte zona de protecţie a bisericii ortodoxe „Sf.


Dumitru”
Cod LMI2010: BH-II-m-B-01218
Denumire: Biserica ortodoxă "Sf. Dumitru.
Adresa: loc. Tinăud nr 181
Datare: 1659.

Orice interventie in interiorul zonei de protecţie a monumentelor necesita avizul


Ministerului Culturii si Patrimoniului National

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. TINAUD

UTR 3

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L1m - locuinţe colective existente, cu regim mediu de înălţime (max. P+4,
fronturi constituite)
L2 - Locuinţe izolate pe terenuri propuse pentru parcelare prin P.U.Z. cu regim de
înălţime P - P+2

Instituţii publice si servicii


Icom - comerciale

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii, etajari si mansardari si


extinderi pe baza de proiecte de specialitate
CCr - drumuri asfaltate.

Ps - zona protecţie sanitara

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. TINAUD

UTR 4

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
Instituţii publice si servicii
Icom - comerciale
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. TINAUD

UTR 5

Functiunea dominanta
Parc public amenajat

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri

II. REGLEMENTĂRI

SP1 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate

Natura2000 – Zonă naturala protejată Natura 2000

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. TINAUD

UTR 6

Funcţiunea dominanta
Cimitir

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară

II. REGLEMENTĂRI

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
- se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

Ps - zona protecţie sanitara

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. TINAUD

UTR 7, 8

Functiunea dominanta
UTR7 – trup cu zona rezidenţiala
UTR8 - cimitir

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime

Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
- se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

Ps - zona protecţie sanitara

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 1

Funcţiunea dominanta
Zonă centrala

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime

Instituţii publice si servicii


Ic - cultură, cercetare
Ict - culte
Ii - învăţământ si educaţie
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
- se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


SP2 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate.

Ps - zona protecţie sanitara

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

Pv - zona protecţie ape

Pm - zona protectie monumente


Biserica de lemn „Buna Vestire” se află pe lista a monumentelor istorice sub codul
LMI: BH-II-m-B-01117

Reglementarile privind protejarea monumentului vizeaza in primul rand delimitarea


exacta a zonei de protectie a acestuia. In baza legii 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice se impune o zona de protectie de 200 de metri in mediul rural in jurul
monumentului. Pentru cazul de fata, tinandu-se cont de aceasta prevedere se impune
delimitarea acestei zone cel putin pe conturul perimetral al cimitirului. Datorita vecinatatii cu
zona de lunca, acolo unde fondul construit in ultimii douazeci de ani a generat un fond
aleatoriu si aparent haotic distribuit in teren, se impun masuri stricte privind restrictionarea
gabaritelor noilor volume, a fondului cromatic existent, precum si a abordarilor stilistice
adoptate de proiectantii ce vor inainta documentatii. Zona trebuie sa pastreze cu
preponderenta functiunea de locuire, fiind admise insertii punctuale ale unor functiuni de
servicii sau comert cu amanuntul. Activitati industriale sau de orice alta factura in masura sa
degradeze urbanistic zona sunt interzise.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 2

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de inaltime

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 3

Funcţiunea dominanta
Zonă case de vacanta. Zona de agrement.
Aşezarea neo-eneolitică de la Peştiş - Peştera Piatra Jurcoaiei

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Instituţii publice si servicii


Ia - administraţie
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră – strada nemodernizata
Spatii verzi
SP1 - agrement, sport
SP4 - pădure
Zone de protecţie
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

CCr - drumuri nemodernizate.

SP1 - zonă de agrement existentă


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+M
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- nu se permit alte functiuni
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps, Pv şi silvica.
 constructiile din zona protejata a Pesterii Jurcoaiei, vor fi autorizate cu avizul
ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Pm - in partea centrala a UTR 3 se găseşte zona de protecţie a Pesterii Jurcoaiei

Monument istoric:
Aşezarea neo-eneolitică de la Peştiş - Peştera Piatra Jurcoaiei
COD RAN ( Repertoriul arheologic naţional) 26724.0

Extras din studiul istoric:


Pestera este usor de exploatat turistic aflandu-se in preajma unei zone cu cabane de pe
Valea Morii. Recomandam fixarea unui grilaj si semnalarea ei la in centrul satului Petis la
bifurcatia drumului Alead-Padurea Neagra cu drumul care urmeaza Valea Morii, apoi la
confluena vaii amintite cu valea Leon, si in sfarsit, un panou explicativ la intrarea in pestera.

Orice interventie in interiorul zonei de protecţie a monumentelor necesita avizul


Ministerului Culturii si Patrimoniului National
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 4

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 5

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DN1H- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 6

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DN1H- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 7

Functiunea dominanta
Zonă servicii – ocolul silvic

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Instituţii publice si servicii


Ia - administraţie

Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pd - zonă de protecţie drum naţional (DN1H)

II. REGLEMENTĂRI

CCr - drumuri asfaltate.

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 8

Functiunea dominanta
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
- se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

Ps - zona protecţie sanitara

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 9

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 10

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 11

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 12

Functiunea dominanta
Zonă protejata. Situl arheologic - Ruinele cetăţii Şinteu "Piatra Şoimului"

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Instituţii publice si servicii


Ia - administraţie
Zone de protecţie
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

- Se interzic orice fel de constructii in zona constructiilor protejate (a turnului, cetatii,


capelei si bastionului)
- Amenajarile pentru redarea in circuitul turistic a cetatii, se va face numai cu proiect de
specialitate aprobat conform legii.
- Extinderile, constructiile noi se vor autoriza numai cu avizul ministerului Culturii si
Patrimoiului National.

Pm - Ruinele cetăţii Şinteu "Piatra Şoimului"

- UTR 12 - Pestis coincide cu zona de protecţie a sitului arheologic Ruinele cetăţii Şinteu
"Piatra Şoimului"

Cod LMI2010: BH-I-s-B-00988


Denumire: Ruinele cetăţii Şinteu "Piatra Şoimului"
Adresa: Loc. Pestis, la 4,5 km NV decentrul satului
Datare: sec. XIII

Orice interventie in perimetrul acestui UTR necesita avizul Ministerului Culturii si


Patrimoniului National

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 13

Functiunea dominanta
Zonă protejata – monument istoric – Castel de vânătoare, azi schitul "Sf.Ilie" – Poiana
Florilor

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Instituţii publice si servicii


Ia - administraţie
Ict - culte

Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zone de protecţie
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

Ict - Castel de vânătoare, azi schitul Sf. Ilie

Ia Filiala silvica Oradea, Ocolul Silvic Aleşd CANTONUL SILVIC POIANA FLORILOR

Pm - protecţie monument istoric si arhitectural

UTR 13 - Pestis coincide cu zona de protecţie a sitului arheologic Castel de vânătoare, azi
schitul "Sf.Ilie"

Cod LMI2010: BH-II-m-B-01095


Denumire: Castel de vânătoare, azi schitul "Sf.Ilie"
Adresa: oraş ALEŞD Poiana Florilor
Datare: 1894
Orice interventie in perimetrul acestui UTR necesita avizul Ministerului Culturii si
Patrimoniului National

Recomandarile privind valorificarea imobilului vizeaza deci in primul rand elaborarea


unei documentatii de istoria artei, iar ulterior intocmirea unui proiect de restaurare autentic,
care ulterior, intr-un posibil santier sa readuca resedinta la adevarata sa valoare artistica si
arhitecturala. Chiar daca nu s-a intamplat inca, interdictia de a construi in raza vizuala a
castelului trebuie mentinuta sau impusa daca ea nu exista deja. Astfel, imaginea cladirii va
ramane nealterata in mijlocul poienitei in care este amplasat.
Referitor la Biserica din lemn, se impune intocmirea unui studi de istoria artei, si
intocmirea unui proiect de restaurare a lacasului, aceasta chiar si daca acest proiect ar viza
doar lucrari de restaurare a volumetriei bisericii.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 21

Functiunea dominanta
Cimitir

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Gospodărire comunala
GCc - cimitir
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară

II. REGLEMENTĂRI

CCr - drumuri asfaltate.

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
- se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

Ps - zona protecţie sanitara

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 22, 23

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 24

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 25

Functiunea dominanta
Locul fosilifer de pe Valea Lionii

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zone de protecţie
Pm - zonă protecţie monumente

II. REGLEMENTĂRI

Pm - Rezervaţie naturala paleontologica de interes naţional


Locul fosilifer din Valea Lionii-Peştiş
suprafata: 0,01 ha
(nr. crt 2.189. conform legii 5 / 6.03.2000 anexa 1.)

In cadrul acestui UTR sunt interzise orice fel de constructii, pana la descarcarea de
sarcini arheologice a terenului.

Orice interventie in perimetrul acestui UTR necesita avizul Ministerului Culturii si


Patrimoniului National

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PEŞTIŞ

UTR 26, 27, 28, 29

Funcţiunea dominantă
Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime.

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
in mediu pe terenuri propuse
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PĂDUREA NEAGRĂ

UTR 1

Funcţiunea dominanta
Zonă centrală a satului Pădurea Neagră

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
L1m - locuinţe colective existente, cu regim mediu de înălţime (max. P+4,
fronturi constituite)

Instituţii publice si servicii


Ic - cultură, cercetare
Icom - comerciale
Ict - culte
Ii - învăţământ si educaţie
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Spatii verzi
SP1 - agrement, sport
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
SP4 - pădure
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare
TE - zona pentru echipare edilitara
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum judetean

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

L1m - zonă de locuinţe colective cu regim mediu de înălţime, cu tramă stradală constituită.
- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. 4 niveluri
- se admit reconstrucţii, reparaţii, mansardari, extinderi
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
- se respectă aliniamentul existent

CCr - drumuri asfaltate.

GCc - se permit amenajări specifice pentru întreţinerea zonei şi pentru protecţia mediului
(conform Legii 137/95 - "Legea protecţiei mediului")
- distanţa între cimitir şi locuinţe trebuie să fie min. 50 m.
- se impune protecţie sanitară cu perdele de vegetaţie (Ps+SP3).

SP1 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate

SP2 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate.

SP3 - Perdele verzi de protecţie cu vegetaţie înaltă, propuse prin proiecte de specialitate

Ps - zona protecţie sanitara

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PĂDUREA NEAGRĂ

UTR 2

Funcţiunea dominanta
Zonă rezidenţială , industriala, servicii

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime

Instituţii publice si servicii


Ict - culte
It - turism
IS - servicii diverse

Unităţi industriale si depozitare


ID1 - unităţi industriale existente cu emisii reduse in mediu
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră DJ 108H
Spatii verzi
SP2 - zone verzi, scuaruri, parcuri
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare
TE - zona pentru echipare edilitara
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum judeţean
Pm - protecţie monument arhitectural neclasat

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajari si mansardari, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

ID1 - zona este materializata in teren prin fosta Fabrica de Sticla


- se permit reparaţii curente, reparaţii capitale, reconstrucţii pe baza de proiecte de
specialitate

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


CCr - drumuri asfaltate.

SP2 - se permit amenajări peisagistice prin proiecte de specialitate.

Pd - in zona drumului naţional DJ- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor de


specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

Pv - zona protecţie ape

Pm - in partea de centrala a UTR 2-Pădurea Neagra se găseşte Fabrica de Sticla.


Fabrica este propusa spre a fi clasata in lista de monumente.

Orice interventie in interiorul zonei de protecţie a monumentelor necesita avizul


Ministerului Culturii si Patrimoniului National

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -
Loc. PĂDUREA NEAGRĂ

UTR 3, 4

Funcţiunea dominanta
UTR 3 - Zonă rezidenţială cu regim mic de înălţime
UTR 4 - zona captare apa

I. PRESCRIPŢII SPECIFICE DE CONSTRUIBILITATE CONFORM ZONEI FUNCŢIONALE

Zona Rezidenţială
L1 - locuinţe individuale existente cu regim mic de înălţime
Cai de comunicaţie
Ccr - cai de comunicaţie rutieră
Zona pentru construcţii tehnico-edilitare
TE - zona pentru echipare edilitara
Zone de protecţie
Ps - zonă de protecţie sanitară
Pd - zonă de protecţie drum judeţean

II. REGLEMENTĂRI

L1 - zonă de locuit existentă cu tramă stradală constituită.


- se permit autorizări de construcţii noi cu înălţime max. P+2
- se admit reconstrucţii, reparaţii, etajări si mansardări, extinderi
- se permit clădiri cu funcţiuni complementare pe bază de PUD sau PUZ
- se respectă aliniamentul existent
- se va respecta zona de protecţie Pm, Ps şi Pd

CCr - drumuri asfaltate.

Ps - zona protecţie sanitara regim sever - captare apa

Pd - in zona drumului naţional DN1- autorizaţiile se emit cu avizul conform al organelor


de specialitate ale administraţiei publice şi a forurilor competente

Pm - in partea de sud a UTR 1 se găseşte zona de protecţie a bisericii reformate.

Pv - zona protecţie ape

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM – ORAŞUL ALEŞD - 2010 -