Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. /6.02.

2020
PROCES-VERBAL ,
În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic "Tomşa -Vodă "Solca
din data de 6.02.2020 s-au discutat următoarele :
1. convorbiri despre excursie,
2. dezbateri despre problemele elevilor privind curățenia la clase si grupurile sanitare.
Au participat un număr de 11 din 17 membri.Biroul executiv al Consiliului Şcolar al
Elevilor Irimescu Florentina şi Filimon Andrei .
Şedința s-a desfăşurat în pauza mare .S-a vorbit despre excursie şi obiectivele turistice
ce vor fi vizitate şi s-a dezbătut problema igienei în grupurile sanitare.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal .
Repezentanți :
1. Iroftei Andrei clasa a-XI-a A,
2. Hojbotă Elena -Andreea clasa a-XI-a B,
3. Boca Vasilica Elena Gabriela clasa a-VIII-a A,
4. Petriuc Elena clasa a-XII-a B,
5. Aenoaei Loredana clasa a-IX-a A,
6. Creangă Paraschiva clasa a-XI-a C,
7. Straton Ioana -Maria clasa a-VII-a A,
8. Runcan Gabriela clasa a-IX-a C,
9. Filimon Gabor Gabriela clasa a-XII-a A,
10. Glogovschi George -Robert clasa a-X-a B,
11. Irimescu Florentina -Elena clasa a-X-a A.

Secretar CŞE
Irimescu Florentina
Preşedinte CŞE
Filimon Andrei