Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. 96/21.01.

2020
PROCES -VERBAL ,
În cadrul întrunirii Consiliului Şcolar al Elevilor al Liceului Tehnologic "Tomşa-Vodă "Solca din
data de 21.01.2020,s-au discutat următoarele :
1. prezentarea excursiei 1-3 aprilie ;
2. întrunirea cu Consilierul şcolar , Florea Andreea..
Au participat un număr de 9 din 17 membrii.Biroul executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor
Irimescu Florentina şi Filimon Andrei.
La şedință s-a discutat despre elementelor administrative legate de excursie şi discuții cu
Doamna Consilier Florea Andreea.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal .
Repezentanți
1. Petriuc Elena clasa a-XII-a B,
2. Boca Vasilica Elena Gabriela clasa a-VIII-a A,
3. Iroftei Andrei clasa a-XI-a A,
4. Aenoaei Loredana clasa a-IX-a A,
5. Filimon Gabor Gabriela clasa a-XII-a A,
6. Hojbotă Elena -Andreea clasa a-XI-a B,
7. Irimescu Florentina -Elena clasa a-X-a A,
8. Glogovschi George -Robert clasa a-X-a B,
9. Dudici Andreea clasa a-VIII-a B.

Secretar CŞE
Irimescu Florentina Preşedinte CŞE
Filimon Andrei