Sunteți pe pagina 1din 1

Studiu de caz Presiunea concurențială

În anul 2017, polarizarea mediului de afaceri din România a reprezentat un fenomen ce a


determinat ca jumătate din companiile de pe piața românească să concureze pentru 2% din cifra
totală de afaceri. Distorsiunea mediului concurențial în sectoarele-cheie ale economiei românești,
este monitorizată de ani de zile de Consiliul Concurenței. Astfel, potrivit analizei Consiliului
Concurenței, pe baza Indicelui de Presiune Concurențială, s-a identificat că în domeniul
distribuției cu amănuntul a produselor farmaceutice există o tendință spre componente
anticoncurențiale datorită IAPC mai mic de 35%.

Distribuția cu amănuntul a produselor farmaceutice


Presiunea concurențială potențială înregistrează o valoare foarte scăzută deoarece intrarea pe
piața farmaceutică este puternic condiționată de reglementările din domeniu medical și de
îndeplinirea unor criterii clare. Datorită specificului acestei industrii - bunuri de strictă necesitate,
cu o elasticitate la preț foarte scăzută - cererea pentru acestea nu înregistrează fluctuații
semnificative pe parcursul anului, cu excepția unor evoluții sezoniere.
În situația pandemiei cu COVID-19, presiunea concurențială s-a accentuat, fiind posibile
manifestarea diferitelor comportamente anticoncurențiale cu effect negative asupra mediului
concurențial, dar și asupra consumatorilor.

a. Comentați disponibilitatea competitorilor din domeniul farmaceutic pentru adoptarea unor


comportamente anticoncurențiale indicând forme ale comportamentului anticoncurențial
manifestat.
b. Menționați efectele negative asupra mediului concurențial și asupra consumatorilor.