Sunteți pe pagina 1din 3

PLANTAŢIE DE COACĂZĂ NEAGRĂ

Investiţia 37 500 MDL


Vânzări în anul 2 de rod 44 000 MDL
Profit brut 32 800 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 3-4 ani

Descrierea afacerii
Coacăza este foarte apreciată pentru valoarea terapeutică a fructelor. Coacăza neagră se consumă în
stare proaspătă, congelată sau prelucrată sub formă de suc, sirop, compot, marmeladă, gem, jeleu, lichior,
vin etc. Se utilizează, de asemenea, la aromatizarea produselor lactate, la pregătirea salatelor din fructe
etc. Din frunze, vârfuri de lăstari şi fructe se prepară medicamente şi ceaiuri calmante, care se folosesc la
prevenirea şi tratarea bolilor reumatismale, artritelor, diareei, hepatitei, oboselii generale, anghinei etc.
Cultivarea coacăzei negre este o afacere profitabilă care are următoarele avantaje:
 Plantaţia de coacăz poate fi exploatată cca. 12 ani iar profitul brut obţinut la un hectar este mult
mai mare ca la alte specii pomicole. Recuperarea investiţiilor este posibilă doar în 4 ani
 Recoltarea coacăzei este posibilă atât manual cât şi mecanizat cu combine speciale
 Cererea pe piaţa locală şi externă la produsele din coacăză neagră este în continuă creştere
 Prezenţa în ţară a întreprinderilor care se ocupă cu prelucrarea şi congelarea coacăzei negre
Investiţia necesară
Plantaţia de coacăză neagră este o investiţie pe termen lung, care poate fi exploatată 10-12 ani. Durata
exploatării eficiente depinde de corectitudinea înfiinţării plantaţiei şi îngrijirea acesteia în primii 2-3 ani după
plantare. Înfiinţarea unui hectar de coacăză şi îngrijirea acestuia până la intrarea în rod (primii 2 ani)
necesită cca. 37,5 mii lei pentru 1 ha: I an de vegetaţie cca. 32 mii lei pentru 1 ha; anul II de vegetaţie cca.
5 mii lei – 1 ha.
Schema tehnologică pentru creşterea plantaţiei de coacăză neagră pentru anul I şi II de vegetaţie (MDL):

preţ
  unit unit/ha Anul I Anul II TOTAL
unit/lei

A. ACTIVE NEMATERIALE            
Elaborarea proiectului de amplasare buc 1 1 000 1 000 1 000
B. COSTUL MATERIALELOR            
Material săditor buc 6 000 2,5 15 000 15 000
Îngrăşăminte organice tone 70 100 7 000 7 000
Îngrăşăminte minerale
P - fosfatice kg 100 3,1 310 310 620
K - potasice kg 100 1,8 180 180 360
Substanţe chimice 300 300 600
Apă m3 48 0,1 5 5 10
C. OPERAŢII MECANIZATE            
Arătură de plantare ha 1 650 650 650
Arătură (14-16 cm) ha 1 400 400 400
Discuirea ha 1 150 150 150 300
Cultivarea ha 4 150 600 600 1 200
Fertilizarea ha 2 150 300 300 600
Transportarea apei t/km 480 2,5 1 200 1 200 2 400
Stropitul cu chimicale ha 2 200 400 400 800
D. OPERAŢII MANUALE            
Plantarea om/zi 30 30 900 900
Prăşitul pe rânduri (3 ori) om/zi 10 30 300 300 600
Tăiatul în uscat om/zi 10 30 300 300 600
Paza om/lună 2 350 700 700
E. ALTE CHELTUIELI ŞI CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)     2 929 444 3 374
F. TAXE ŞI IMPOZITE            
Impozitul funciar 1 110 110 110 220
Fondul social 1 130 130 130 260
TOTAL (A+B+C+D+E+F)       32 464 5 129 37 594
Piaţa de desfacere
Preţul mediu la care se poate realiza 1 kg de coacăză de la producător este de 5,5 lei. Printre principalii
consumatori de coacăză din ţară pot fi numiţi: fabricile producătoare de sucuri, gemuri (Alfa Nistru şi Orhei-
Vit) şi fabricile de conserve, fabricile producătoare de produse lactate (Alba, Incomlac etc.), fabricile
producătoare de lichior şi vin, fabricile producătoare de marmeladă, exportatorii de fructe congelate,
întreprinderile farmaceutice (Farmaco). La comercializarea coacăzei preţurile se negociază în dependenţă
de următorii factori: soi, conţinutul de vitamina C, calibru şi cantitatea negociată. Cele mai bune preţuri pot
fi obţinute în cazul încheierii unor contracte de durată cu producătorii de sucuri şi gemuri iar în cazul
colaborării cu producătorii de fructe congelate preţul poate creşte şi mai mult însă cu condiţia că fructele
sunt conforme cu condiţiile organoleptice şi sunt calibrate după mărime şi culoare.
Desfăşurarea afacerii
Soiuri de coacăză neagră. Pentru condiţiile Moldovei se evidenţiază o serie de soiuri foarte productive cu
fructe de calitate superioară Golubca, Seianeţ, Golubchi, Mihai Şmîriov, Beloruskaia sladkaia, Titaniea,
Chentavr şi Benalder. Aceste soiuri pot fi folosite la înfiinţarea plantaţiilor industriale cu culesul mecanizat
(cu combine construite în Moldova), cât şi în gospodăriile individuale şi de fermieri. Materialul săditor
trebuie să fie procurat de la întreprinderile deţinătoare de licenţa pentru producerea butaşilor de coacăză
aşa ca Alfa Nistru şi Institutul pentru Cercetări în Pomicultură.
Înfiinţarea plantaţiilor. Odată cu desfundatul (la o adâncime de 30-40 cm), în sol se încorporează 60 – 80
tone de îngrăşăminte organice, 150 – 200 kg superfosfat şi 150 – 200 kg sare de potasiu la 1 ha. Perioada
de plantare cea mai favorabilă este toamna. Se plantează în gropi de 40/40/40 cm, iar în pământul care va
fi introdus în groapă se amestecă bine 5-6 kg gunoi bine fermentat, 30-40g superfosfat, 20-25g sare de
potasiu şi 15-20g azotat de amoniu. După ce groapa s-a împlut cu pământ se toarnă 6-8 litri de apă. După
plantare tulpinile butaşilor se scurtează la 2-3 muguri.
Întreţinerea solului în plantaţiile de coacăz se efectuează prin întreţinerea acestuia ca ogor negru, sau
cultivat cu diferite plante. Ogorul negru este cel mai folosit, cu deosebire în zonele cu precipitaţii puţine,
deoarece prin mobilizarea solului se distrug buruienile şi se păstrează mai bine apa în sol. Ogorul negru se
menţine prin cultivarea solului vara de 3-4 ori şi prin mobilizarea solului la 14-16 cm, toamna, după
căderea frunzelor. Pe terenurile cu posibilităţi de irigare în primii 2 ani de la plantare intervalele între
rânduri pot fi cultivate cu plante de talie mică, cum sunt: cartoful, sfecla, morcovul, mazărea, fasolea pentru
păstăi.
Administrarea îngrăşămintelor. S-a determinat că o plantaţie de coacăză neagră, în perioada de
producere, necesită aplicarea o dată la 3 ani a: 60 t/ha îngrăşăminte organice, 150 kg/ha superfosfat, 150
kg/ha sare potasică, iar anual: toamna, primăvara (cu 10-12 zile înainte de înflorit şi imediat după
recoltarea fructelor) 100 –120 kg/ha azotat de amoniu în reprize egale.
Irigarea este necesară în zonele cu mai puţin de 650 mm precipitaţii atmosferice. Se udă mai des, dar cu
norme de udare mici (200-300 m.c. apă/ha), astfel ca solul să fie umectat până la adâncimea de 30-40 cm.
Se aplică un undat cu două săptămâni înainte de înflorit (dacă primăvara este secetoasă), un alt udat cu
15-20 zile înainte de recoltare şi încă 1-2 udări în august – septembrie.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor. Dintre bolile cele mai răspândite sunt făinarea, antracnoza şi rugina.
 Făinarea coacăzului – primele semne apar la mijlocul lunii mai şi se manifestă prin pete mici de
culoare albă, cu intensitate mai mare pe dosul frunzelor. Măsurile de combatere: plantarea soiurilor
rezistente la făinare; stropirea în timpul vegetaţiei până la înflorire şi după recoltarea fructelor cu
suspensie de 0,1% a preparatelor Karathane FN-57,18,25% sau suspensie de 0,04;0,05% de Baileton
25% sau cu soluţie de Sulfat de cupru 1,0%.
 Antracnoza coacăzului – ciuperca atacă frunzele pe ambele părţi unde apar pete circulare sau
neregulate, la început de culoare brună-roşietică, apoi cenuşie-albicioasă. Măsurile de combatere: 4-6
tratamente fitosanitare, folosind Topsin M 70% suspensie de 0,1% sau zeamă bordoleză 1,0%.
 Rugina coacăzului – pe partea superioară a frunzelor apar pete galbene-roşietice şi pe cea inferioară
pustule de culoare galbenă-portocalie. Măsurile de combatere: în perioada de vegetaţie se va folosi
pentru stropit zeama bordoleză de 1,0% sau Baileton, 25%-suspensie 0,04-0,05% până la înflorire şi
după recoltarea fructelor.
Cei mai răspândiţi dăunători sunt:
Denumirea dăunătorului Descriere Măsurile de combatere
Eliminarea în luna mai a tulpinilor atacate şi arderea lor.
Un fluture albastru închis
Sfredelitorul tulpinilor Prelucrarea înainte de pârguirea fructelor cu insecticide cu
cu aripi sticloase
remanenţă redusă ca Actellic 0,15%.
Sunt nişte insecte mici cu Stropitul primăvara devreme al tufelor cu o soluţie de
Păduchii de frunze apăratul bucal adaptat Actellic – 50% - 1,5 l/ha. Se efectuează cu 20 de zile
pentru împuns şi supt înainte de recoltarea bacelor.
Recoltarea. Recoltarea are loc la sfârşitul lunii iunie şi durează 10-12 zile. Recoltarea se face manual sau
cu combine speciale productivitatea cărora este de 98 ori mai mare decât cea manuală. În mod obişnuit
coacăzele se recoltează cu rahis, pe timp răcoros şi uscat direct în ambalajele cu care ajung la beneficiar.
În aceste condiţii şi la temperatura de 3-5 grade suportă un transport de 6-8 ore în ambalaje de 5-6 kg şi
până la 12 ore în ambalaje de 0,5-1 kg. Mărimea stratului de fructe în ambalaje mai mari 4-8 kg nu trebuie
să depăşească 12 cm, pentru asigurarea unei păstrări mai îndelungate.
Important:
- Poate fi cultivat în zonele cu temperatura medie anuală de cca. 8-10 grade, cu precipitaţii
suficiente de 600-700 mm şi bine repartizate în perioada de vegetaţie
- Rezistă la temperaturi de până la 28-30 grade, dar greu suportă temperaturile ridicate din
timpul verii, când poate pierde frunzişul
- Îngheţurile târzii de primăvară, însoţite de temperaturi sub 5 grade, dăunează coacăzului
negru, care înfloreşte foarte timpuriu
- Preferă soluri mijlocii spre grele, luto-argiloase, permiabile, fertile şi cu reacţie acidă

Analiza veniturilor si cheltuielilor


Coacăza este o specie precoce, care intră în rod din al 2-lea an şi poate da producţie de 2,5-4,5 t/ha în al
3-lea an, iar anul 4 poate fi considerat în plină perioadă de rodire, capabil să dea producţie de 7-10 t/ha.
Pentru calculul veniturilor s-a folosit recolta medie la hectar de 8000 kg fructe. Această recoltă este
caracteristică începând cu anul 2 de rod atunci când coacăza intră în perioada de plină producţie.
Schema tehnologică pentru creşterea coacăzei negre în anul 2 de rod (anul 4 de vegetaţie), MDL:

preţ
  unit unit/ha TOTAL
unit/lei

A. VÂNZĂRI NETE        
Fructe de coacăză kg 8 000 5,5 44 000
B. COSTUL MATERIALELOR        
Îngrăşăminte minerale
N - azotice kg 120 1,6 192
P - fosfatice kg 50 3,1 155
K - potasice kg 50 1,8 90
Substanţe chimice 800
Materiale pentru ambalare
C. OPERAŢII MECANIZATE        
Arătură (14-16 cm) ha 1 400 400
Discuirea ha 1 150 150
Cultivarea ha 4 150 600
Fertilizarea ha 1 150 150
Stropitul cu chimicale ha 2 200 400
Irigarea 2 000
Transportarea t/km 100 3 250
D. OPERAŢII MANUALE        
Prăşitul pe rânduri (3 ori) om/zi 10 30 300
Tăiatul în uscat om/zi 20 30 600
Recoltarea om/zi 80 30 2 400
Paza om/lună 3 500 1 500
E. ALTE CHELTUIELI ŞI CHELTUIELI NEPREVĂZUTE (10%)     999
F. TAXE ŞI IMPOZITE        
Impozitul funciar 1 110 110
Fondul social 1 130 130
G. TOTAL CHELTUIELI (B+C+D+E+F)       11 226
MARJA BRUTĂ (A-G)       32 774
MARJA BRUTĂ (G/A)       74%

Sursa: “Cultivarea Coacăzului negru şi Zmeurului”, I. Caraman, Chişinău 2002, pag. 4


“Cultura arbuştilor fructiferi”, Lenuţa Chira, Bucureşti 2000, pag. 37