Sunteți pe pagina 1din 4

Creşterea prepeliţelor

Investiţia iniţială 13 850 MDL


Vânzări în primul an 65 160 MDL
Profit brut (pe an) 41 569 MDL
Perioada de recuperare a investiţiei 4 luni

Descrierea afacerii

Creşterea prepeliţelor este un domeniu relativ nou pentru piaţa republicii noastre. Datorită proprietăţilor
dietetice şi curative atât a cărnii cât şi a ouălor de prepeliţă această afacere are o perspectivă mare, ceea ce
se confirmă prin experienţa ţărilor înalt dezvoltate. Medicina tradiţională chineză afirmă că trei produse au
efecte farmaceutice deosebite; veninul de viperă, morcovul din Coreea (rădăcina vieţii) şi ouăle de prepeliţă.
Spre exemplu, în 5 ouă de prepeliţă echivalente după greutate cu un ou de găină se conţine de 5 ori mai mult
caliu, de 4,5 ori - fier, de 2,54 ori vitamina B1 şi B2. Ouăle de prepeliţă conţin de asemenea vitamina A,
fosfor, cobalt, cupru şi alţi aminoacizi. Este cunoscut că în Japonia, Italia, SUA, Franţa 2-3 ouă de prepeliţă
fac parte din raţia zilnică a copiilor. Consumul ouălelor de prepeliţă contribuie la mărirea conţinutului de
hemoglobină şi eritrocite în sânge, tratarea ulcerului stomacal şi duadenal, gastrite cronice. Această ramură
fiind organizată după toate cerinţele ştiinţei şi practicii moderne, cu respectarea minuţioasă a tuturor
proceselor tehnologice la toate etapele, este foarte rentabilă, aducând venituri semnificative beneficiarului.

Avantajele derulării afacerii date:


 Cererea înaltă la carnea şi ouăle de prepeliţă;
 Cheltuieli minime pentru lansarea afacerii şi posibilitatea de lărgire continuă;
 Maturizarea rapidă a păsărilor şi rentabilitatea înaltă faţă de alte păsări domestice;
 Posibilitatea de administrare de către membrii unei familii.

Investiţia necesară

O afacere rentabilă în acest domeniu poate fi începută cu circa 1000 de păsări. Pentru a lansa această
afacere este nevoie de încăpere, un incubator, cuşti pentru păstrarea prepeliţilor şi ouă de rasă.

Încăpere – în perioada de demaraj, la 1 m² se pot întreţine până la 150 capete, scăzând treptat până la 100
capete/m², la vârsta de 6 săptămâni. Deci, pentru a lansa afacerea cu 1000 de păsări este nevoie de 10 -16
m², unde vor fi amplasate cuştile pentru păstrarea prepeliţelor. Spaţiul trebuie să aibă posibilitate de aerisire.
În orice gospodărie ţărănească există astfel de staţii care pot fi utilizate pentru amplasarea prepeliţelor.
Pentru studiul dat s-a luat în calcul o suprafaţă de 200 m2.

Cuşti pentru păstrarea prepeliţelor – Într-o cuşcă cu suprafaţa de 0,5 - 0,6 m² se pot păstra până la 50
păsări. Pentru iniţierea afacerii cu 1000 de păsări este nevoie de 20 cuşti. Costul unei cuşti din lemn este de
300 lei. Astfel investiţia în cuşti va reprezenta 6 000 lei.

Ouă pentru incubare – pentru obţinerea a 500 de femele este nevoie de 1300 ouă ( în procesul de incubare
poate apărea rebut circa 30%). Costul unui ou variază în dependenţă de regiunea de amplasare a gospodării
ţărăneşti între 1 lei şi 1,5 lei.

Incubator - pentru ncubarea ouălelor va fi necesar un incubator, deoarece prepeliţele crescute în condiţii de
casă au pierdut instictul de ecloziune. Dacă luăm în considerare volumul mic al afacerii iniţiale se poate iniţia
afacere cu un incubator costul căruia este de 1 500 lei.

Generator – În perioada de incubare există riscul deconectării energiei electrice, pentru neîntreruperea
procesului de ecloziune este nevoie de generator de energie electrică. Costul unui generator de mâina a
doua este de 5 000 lei.

Investiţia iniţială
  Cantitatea, buc. Costul pe unitate, Lei Total, Lei
Cuşte şi echipament 20 300 6 000
Potenţialul biologic ( ouă de rasă) 1300 1 1 350
Incubator 1 1 500 1 500
Generator de energie electrică 1 5 000 5 000
TOTAL     13 850

Piaţa de desfacere

Ouăle de prepeliţă au înregistrat în ultimii ani o cerere mare din partea consumatorilor. Acest fapt se
datorează calităţilor terapeutice speciale menţionate mai sus.

Ouăle de prepeliţă pot fi comercializate prin:


 Magazine comerciale – procură ouăle en -gros la preţul de 0,5 lei/buc. şi comercializează la preţul de
1,2 -1,5 lei/buc;
 Pieţe agricole – comercializează direct consumatorului la preţul de 0,8 -1,2 lei/buc.;
Ouăle se vând în ambalaj de plastic a câte 9 sau 18 buc. Termenul de păstrare a ouălelor de prepeliţă este
de 3 luni la temperatura de + 5 grade C, de o lună la temperature de + 25 grade C.

Carnea de prepeliţă are o piaţă de desfacere specifică şi în cele mai dese cazuri acestea sunt restaurantele.
La moment acest produs nu este standartizat pe piaţa moldovenească, de acea acest produs se
comercializează doar în cantităţi mici. Trebuie de menţionat că odată cu aprobarea standartului naţional
pentru carnea de prepeliţă, piaţă de desfacere va creşte considerabil. Preţul de cumpărare a cărnii de
prepeliţă este de 50 lei/kg.

Desfăşurarea afacerii

Rasele de prepeliţe crescute în condiţii domestice sunt: japoneze, de marmoră, britanice negre şi „faraon”.

Procesul de creştere a prepeliţelor este relativ simplu şi la cantitatea de până la 1000 de păsări afacerea
poate fi administrată de o singură persoană. Procesul de creştere a prepeliţelor pentru ouă şi carne constă
din următoarele etape:

Incubarea ouălelor. Procesul de incubare durează după normă 17 zile. Pentru obţinerea a 500 de femele,
este nevoie de 1200 de ouă de prăsilă, care trebuie sa fie în mediu de 10-4 gr., formă ordinară, nici prea mari
nici prea mici, iar gălbenuşul trebuie să fie în centru şi să nu fie prea mobil. Termenul limită de păstrare a
ouălelor de prăsilă este de 7 -10 zile la temperatura optimală de 18 -20 grade C. Puiul de o zi este foarte mic
(6 -7 g), dar are o mare intensitate de creştere, greutatea corporală iniţială a o lună se măreşte de 15 ori , iar
la 6 săptămâni de peste 20 ori. Pentru perioada de incubaţie – 14 zile, temperatura trebuie menţinută la
nivelul de 37,5-39 grade C la o umeditate relativă de 55-70% iar pentru perioada de ecloziune – 2-3 zile
temperatura necesară este de 37 grade C la o umeditate relativă de 80-90%.

Maturizarea. Prepeliţele încep a se ouă de la vârsta de 35 - 45 zile şi ating o productivitate înaltă deja la 2
luni. Ele produc circa 250-300 bucăti de ouă pe an cu greutatea oului de 7-14 g, deci având o rentabilitate de
70-80%. Productivitatea păsărilor este legată de locul de plasare şi de hrana administrată. În perioada de
maturizare se aplică un raţion complex, costul căruia se estimează la 1,53 lei pe lună pentru un pui.
Productivitatea lunară de ouă pentru fiecare lună de ouat este prezentată în tabelul ce urmează:

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


% de ouat 80 90 95 90 85 87 79 76 74 72 70 65
Ouă produse lunar 24,0 27,0 28,5 27,0 25,5 24,5 24,0 22,0 22,0 21,0 21,0 19,5
Ouă produse cumulativ 24,0 51,0 79,5 106,5 132,0 158,5 180,5 202,5 224,5 245,5 266,5 286,0

Exploatarea. După maturizare se repartizează în cuşti a câte 50 păsări, dintre care 37 femele şi 13 cocoşi.
Deci pentru 500 de femele este nevoie de 125 cocoşi. Costul raţiei de nutriţie pentru perioada de expoatare
este de 1,44 lei pe lună pentru o pasăre. Prepeliţele trebuie hrănite de 2-3 ori pe zi. Femelele pentru
producerea ouălelor pot fi utilizate circa un an după un an productivitatea lor scade până la 50 % şi ele
trebuie înlocuite cu cele tinere, trecându-le în categoria celor pentru carne. Sacrificarea păsărilor se poate
efectua la vârsta de maturizare (1,5 -2 luni).

Consumul lunar de nutreţ pentru perioada maturizare şi de exploatare a prepeliţelor


În perioada de Preţul TOTAL, În perioada de Preţul TOTAL,
Specificare maturizare,kg lei/kg MDL expluatare,kg lei/kg MDL
1.Cereale,kg 0,45 3,5 1,56 0,48 3,5 1,68
2.Şroturi,kg 0,30 1 0,30 0,33 1 0,33
3.Minerale,kg 0,10 1 0,10 0,10 1 0,10
4.Nutreţuri verzi
TOTAL 0,85   1,96 0,91   2,11

Important:
Pentru realizarea pe piaţa locală a ouălelor de prepeliţă trebuie obţinute următoarele certificate:
 Certificat de la Serviciul Veterinar Local;
 Certificat igienic de la Centrul de Medicină Prevetivă (adresa:Chişinău, str.B.Hajdeu 49, tel.278986) –
costul certificatului 150 – 200 lei;
 Autorizatie de la Serviciul Sanitaro - Epidimiologic de Stat (tel.de contact:735777, 727705 – Serviciul
Igiena Alimentaţiei).

Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Cele mai mari venituri în procesul de creştere a prepeliţelor se încasează de la realizarea ouălelor.
Productivitatea medie de ouă a unei prepeliţe pe an este de 250-300 ouă, care pot fi comercializate la preţul
en - gros de 0,5 lei/buc.
Al doilea produs obţinut în urma creşterii prepeliţelor este carnea de prepeliţă. La momentul de sacrificare (4-
6 săptămâni) masculii ating greutatea de 150-250 gr. Pentru sacrificare pot fi folosişi doar 188 masculi
(greutatea totală de 38 kg), cea ce reprezintă o jumătate din totalul masculilor destinaţi sacrificării, deoarece
la momentul de faşă nu este există un consumatorul potenţial la carnea de prepeliţă. Carnea de prepeliţă
este un deliciu servit doar în restaurante. Preţul 1 kg de carne de prepeliţă este de 50 lei.

Volumul mediu anual de carne şi ouă primite de la creşterea prepeliţelor


Num. de capete Productivitatea medie anuală TOTAL
1.Volumul de ouă, bucăţi 500 250 125 000
2.Volumul de carne, kg 188 0,2 38

Prognoza vânzărilor anuale


Denumirea produsului Cantitatate Preţ unitar, Lei Total, Lei
1.Ouă de prepeliţă, unităţi 125 000 0,5 62 500
2. Carne de prepeliţă, kg 38 70 2 660
TOTAL     65 160

Prognoza veniturilor şi cheltuielilor pentru creşterea prepeliţelor


  Unit. de Perioada Preţ TOTAL
  măsură luni unit/lei  

A. VÂNZĂRI NETE       65 160

B.COSTUL MATERIALELOR       21 403


Nutriţia în perioada de maturizare, 1000 capete kg 2 2,11 4 220
Nutriţia în perioada de exploatare
- 500 femele kg 10 1,96 9 800
- 188 masculi kg 2 1,96 737
- 312 masculi kg 10 1,96 6 115
Energie electrică Kw/h 12 0,78 281
Medicamente pentru 1000 capete an 250 250
C. Alte cheltuieli şi cheltuieli neprevăzute       2 140

D. Impozite şi taxe       48
Impozitul funciar ha 0,2 110 22
Fondul social ha 0,2 130 26
E.TOTAL (B+C+D)       23 591
MARJA BRUTĂ (A-E)       41 569
MARJA BRUTĂ , %       64%

Sursa: „Ghidul Avicol”, AGROinform, Chişinău, 1999.