Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONARUL DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA:

MEDICINA DE DEZASTRU
ANUL VI MEDICINA GENERALA

NUMELE ŞI PRONUMELE CURSANTULUI

SIMSEK EVIN IREM GR.610

Nr.crt. Întrebarea Răspunsul cursantului


1. Fundamentele comune
pentru pregătirea
împotriva pericolelor şi
a stabilirii din timp a
măsurilor de reducere a
efectelor negative ale
acestora:

2. PERÍCOL,

3. RISC,

4. VULNERÁBIL,

5. Înţelegerea fiecărui
pericol necesită
conştientizarea :
1
6. Diferenţele perceperii
riscurilor, hazardelor si
a vulnerabilităților
depind
7. Aspectele calitative ale
percepţiei riscului:

Nr.crt. Întrebarea Răspunsul cursantului


8 Instituţiile care pot
influenţa siguranţa şi
protecţia comunităţii:

9 Percepţia asupra
riscurilor este
determinată mai mult
de propria experienţă,
10 Daca ești in pat, pe
timp de noapte si apare
un cutremur ce faci?

NOTA=
SEMNĂTURA EXAMINATORULUI