Sunteți pe pagina 1din 1

5.22.

Măsuri de protecţia muncii şi întreţinere

Măsuri de protecţia muncii ce trebuiesc avute în vedere la utilizarea dispozitivului


de găurit, pentru preîntâmpinarea apariţiei accidentelor de muncă sunt următoarele:
 operatorul va realiza orientarea, aşezarea şi fixarea piesei în dispozitiv
în conformitate cu instrucţiunile de lucru existente în procedura specifică;
 înainte de începerea lucrului operatorul are obligaţia de a verifica
buna funcţionare a dispozitivului, respectiv verificarea fixării dispozitivului de masa
maşinii de prelucrat;
 se interzice lovirea elementelor dispozitivului cu corpuri dure care ar
putea duce la deteriorarea dispozitivului;
 în timpul funcţionării se interzice introducerea mâinilor în zona de
prelucrare.
Măsuri de întreţinere a dispozitivului de găurit sunt următoarele:
 părţile nefuncţionale ale dispozitivului se vor proteja anticorosiv;
 elementele dispozitivului aflate în mişcare relativă, unele faţă de
altele, şi supuse frecării se vor unge periodic pentru reducerea considerabilă a uzurii şi
creşterea perioadei de utilizare;
 se va verifica periodic precizia de prelucrare a dispozitivului pentru a
preîntâmpina apariţia rebuturilor;
Dpă terminarea programei de producţie dispozitivul se va conserva conform
cu normele în vigoare.