Sunteți pe pagina 1din 3

Joc didactic muzical

Titlul jocului: „Copiii, natura, păsările, ploaia, furtuna”


Prof. Bulgăre Mihaela, Școala Gimnazială CORESI, Târgoviște

Tipul jocului : Comunicare, învățarea diferitelor sunete ale naturii


Tematici acoperite: Comunicare sonoră
Valori promovate: Plăcerea de a învăța sunete din natură prin joc, curiozitate, participare,
colaborare, empatie, inteligența socială
Nivel de dificultate (uşor, mediu, greu): Mediu
Dimensiunea grupului: 25-30 elevi
Timp necesar: 15 minute
Materiale necesare: Resurse minime – scaune, emoticoane
Obiectivele jocului (din perspectiva cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor):

- să identifice emoții similare sau diferite care se regăsesc în grup


- să asocieze emoțiile, trăirile cu sunete ale diferitelor păsări, sunetul picăturilor de ploaie
- să exerseze răbdarea și perseverența în reținerea sunetelor ploii, furtunii și ciripitul păsărilor
- să învețe prin joc

Regulile jocului: Se stabilesc sarcinile de lucru, timpul alocat jocului, materialele folosite.

Etapa de pregătire: Așez scaunele pe care vor sta elevii, în cerc. Îmi stabilesc locul unde voi
amplasa „pădurea, păsările” pregătind, astfel, cadrul necesar desfășurării jocului. Aleg reprezentanți
care să alcătuiască sunetele naturii în urma sarcinilor de lucru.

Descrierea jocului:
Invit copiii să se așeze pe scaunele aflate în cerc și să-și imagineze că se află în mijlocul unei păduri,
de unde răzbat o multitudine de triluri ale păsărilor. Fiecare copil va alege să emită câte un sunet al
unei păsări (cuc, pupăză, vrăbiuță, bufniță, ciocănitoare etc.), al broscuțelor, al insectelor. Le explic
faptul că înaintea începerii ploii, păsările încetează din cântat iar vântul își face simțită prezența prin
foșnet al frunzelor, prin frecarea palmelor. Următorul moment aparține picăturilor de ploaie care se
aud încet și rar, prin trosnitul din degete, apoi apar picături mari de ploaie prin lovirea pulpelor
picioarelor cu palmele. La indicația facilitatorului, copiii vor intensifica sau liniști ploaia prin bataile
palmelor pe picioare. Aceștia sunt invitați să redea sunetul fulgerului prin lovirea palmelor și al
tunetului prin lovirea podelei cu picioarele, ceea ce va indica sunetul furtunii. Tot la indicația
facilitatorului, aceștia vor liniști sunetul ploii, apoi iar va ploua puternic, iar va apărea fulgerul și
tunetul, ca în cele din urmă, ploaia să se domolească descrescând din ce in ce mai mult, până se va
opri iar păsările se vor auzi din nou.

Întrebări de debriefing şi evaluare:


Facilitatorul le explică participanților cât de important este să înțeleagă armonia sunetelor și ritmul
fără de care nimic nu s-ar putea desfășura. Ele au puterea de a influența starea fiziologică a
organismului uman, procesele psihice, precum și trările noastre interioare. Diferitele sunete
desfășurate într-un anumit ritm, de care avem zilnic nevoie, au o influență semnificativă asupra stării
noastre de spirit și a modului nostru de viață, cele mai benefice fiind sunetele naturii.
- Care au fost regulile jocului?
- Cum v-ati simțit în acest joc? Dar după finalizarea lui?
- Cu ce situație pe care ați întâlnit-o, seamănă?
- Cum veți aplica ceea ce ai învățat din acest joc mai departe?
- Cărei emoții ați fi asociat voi sunetelor pasăsărilor, al picăturilor de ploaie, al tunetelor și
trăsnetelor?
- Cum ați gândit sarcina de lucru? Ce v-a făcut să asociați sunetul emis cu pasărea, broscuța sau
insecta?
- Ce sentimente v-au încercat pe parcursul activității?
- Cum v-ați simțit pe parcursul jocului?Cum vă simțiți acum la final?
- La ce vă este de folos acest joc? În ce alte situații puteți învăța mai bine prin asociere?
Sugestii pentru follow-up:
- Copiii au tendința să vorbească și să producă zgomot, dezordine. Li se va atrage atenția că încalcă
regulile și pot fi eliminați din joc.
-Facilitatorul poate continua discuția cu întrebări de genul: Credeți că putem distinge tipurile de
sunete în funcție de sursa nonoră? De asemenea, facilitatorul le poate propune participanților la joc
un material video informativ despre fenomenele naturii, audierea și vizionarea diferitelor triluri de
păsări.

Recomandări pentru facilitatori:


Este un joc pe care l-am învățat la Cursul de Dirijat coral, susținut de Corul
Național de Cameră MADRIGAL- MARIN CONSTANTIN și Programul Național CANTUS
MUNDI. Învățarea prin joc este o metodă pe care elevii o preferă în schimbul vocabularului tematic
plictisitor. Este recomandabil ca facilitatorul să îi îndemne pe participanți să motiveze ce i-a ajutat să
asocieze „așa” ritmul și sunetele. La final, participanții pot fi rugați (la alegere) să se definească
printr-un sunet.

Referinţe:
https://www.youtube.com/watch?v=GnO8_CEgeAI
https://www.youtube.com/watch?v=gmrGWEuDmd8
https://www.youtube.com/watch?v=_bD8MLaGkpM