Sunteți pe pagina 1din 16
LUNI SEARA, LA UTRENIE iN SFANTA $I MAREA MARTI LUNI SEARA, LA UTRENIE Se incepe ca si Utrenia de luni (vezi la pag. 5). Apoi se cantéi: Aliluia, pe glasul al 8-lea, si Troparul: Tati Mirele vine in , (vezi la pag. 19), de 3 ori Apoi Sedealna, glasul al 4-lea Podobie: Cel ce te-ai inaltat pe Cruce... Pe Mirele, fratilor, s-1 iubim, candelele noastre sa le ingrijim, in virtuti stralucind si in credint& dreapta; ca si intrim impreuna cu el la nunta gatiti, cu fecioarele cele intelepte ale Domnului. Ca Mirele, ca un Dumnezeu, da tuturor dar cununa nestricacioasa. Marire... Sedealna, glasul al 4-lea: Podobie: Unspaiméntatu-s-a Iosif... S fat al faradelegii asupra ta, Mantuitorule, adunand din pizma cu viclenie preotii si cdrturarii, au indemnat pe Iuda la vanzare. Pentru aceasta iesind fara de 64 iN SAPTAMANA MARE rusine, a grait asupra ta mulfimii celei fara de lege, zicdnd: Ce-mi veti da mie si eu va voi da pe el in mainile voastre? Mantuieste sufletele noastre, Doamne, de osinda acestuia. Si scum. Sedealna, glasul al 8-lea: Podobie: Pe infelepciunea si Cuvantul... Tuda, cel cu mintea iubitoare de argint, s-a intirdtat asupra Invayatorului, vrajmasul; s-a sfituit, a gandit vanzarea, a cizut din lumina, primind intunericul; a tocmit prejul si a vandut pe cel fair de pref. Pentru aceasta a si aflat rasplitire, precum a facut ticdlosul: spanzurare si moarte cu durere. Pe noi izbiveste-ne, Hristoase, Dumnezeule, de partea lui, iertare de greseli daruind celor ce priznuim, cu dragoste, preacuratele tale patimi. Apoi: $i pentru ca si ne invrednicim noi a asculta Sfanta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu si-I rugim. Strana: Doamne, indura-te. (de 3 ori) Preotul: {njelepciune, drepti, s& ascultém Sfanta Evanghelie, Pace tuturor. Strana: $i spiritului tau. Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la Matei citire: (22, 15 - 23, 39) Strana: M{arire tie, Doamne, mirire tie. Preotul: $8 lum aminte! In vremea aceea au facut sfat fariseii ca s4 prinda pe Isus in cuvant. $i au trimis la el pe ucenicii lor impreuna cu irodianii, zicand: invafatorule, stim ca esti omul adevarului si invefi pe oameni calea lui Dumnezeu dupa adevar, si nu-fi pasa de nimeni, pentru cd nu te uifi la fata oamenilor. Deci spune-ne noua: cum ti se pare tie? Se cade si dam dajdie Cezarului, sau nu? Dar Isus, cunoscand viclesugul lor, le-a raspuns: ce ma ispititi, fAfarnicilor? Aratati-mi banul de dajdie. lar ei i-au adus un dinar. El i-a intrebat: al cui este chipul acesta si inscriptia de pe el? Ale Cezarului, au raspuns ei. Atunci Isus a zis catre ei: dati deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului, si lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. $i auzind acestea, s-au minunat si, LUNI SEARA, LA UTRENIE 65 lisandu-l, s-au dus. in aceeasi zi s-au apropiat de el saducheii, care zic c& nu este inviere, si |-au intrebat pe el, zicdnd: invatatorule, Moise a zis: Dac& va muri cineva neavand copii, fratele lui sa ia de sotie pe cea vaduva, si s& ridice urmasi fratelui stu. Deci erau la noi sapte frati; i cel dintdi s-a insurat si a murit si, neavand urmasi, a lasat pe femeia sa fratelui sau. Tot asa si al doilea si al treilea, pana la al saptelea. Jar la urmA, dup’ ei toti, a murit si femeia. Asadar, la inviere, a cdruia dintre cei sapte va fi femeia, cAci tofi au avut-o de nevasta? lar Isus, raspunzand, le-a zis: va rataciti, nestiind Scripturile si nici puterea lui Dumnezeu, pentru cé la inviere nici barbatii nu se insoara, nici femeile nu se marita, ci sunt ca ingerii lui Dumnezeu in cer. Jar despre invierea mortilor, n-ati citit, oare, ce vi s-a spus vou’ de Dumnezeu, cand zice: eu sunt Dumnezeul lui Avraam, si Dumnezeul lui Isaac, $i Dumnezeu lui lacov? ins& Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morti, ci al celor vii. lar multimile, care-1 ascultau, erau uimite de invatatura sa. Dar fariseii, auzind cd a astupat gura saducheilor, s-au apropiat de el si unul dintre ei, invafator de lege, ispitindu-l, I-a intrebat: invatatorule, care porunca este mai mare in lege? Iar Isus i-a raspuns: s& iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toatd inima ta, cu tot sufletul tau si cu tot cugetul tau. Aceasta este intaia si cea mai mare porunca. Iar a doua, asemenea acesteia este: si iubesti pe aproapele t4u ca pe tine insuti. in aceste doua porunci se cuprind toat& Legea si proorocii. $i, fiind adunafi fariseii, i-a intrebat Isus, zicdnd: Ce vi se pare despre Hristos, al cui fiu este? Iar ei i-au raspuns: al lui David. El i-a intrebat iarasi: cum atunci David, cu spiritul il numeste pe el Domn, cand zicea: zis-a Domnul Domnului meu: sezi de-a dreapta mea pana ce voi pune pe vrajmasii tai asternut picioarelor tale. Deci, dacd David il numeste pe el Domn, cum este fiul lui? Dar nimeni nu putea s8-i rispunda o vorba si nici n-a mai indraznit cineva, din ziua aceea, si-] mai intrebe ceva. Atunci Isus a vorbit multimilor si ucenicilor sai, zicand: pe scaunul lui Moise au sezut carturarii gi fariseii. Deci toate cate va vor zice voua si paziti, paziti-le si faceti-le; dar dupa faptele lor s& nu faceti, cA ei zic, dar nu fac. Ei leaga sarcini grele si cu anevoie de purtat si le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu vor sa le miste. Toate faptele lor le fac ca s& fie vazuti de oameni: igi latesc filacteriile si-si maresc ciucurii de la poalele hainelor; le place s& stea in capul mesei la ospefe si scaunele cele dintai in sinagogi $i sa li se inchine lumea prin targuri si sa-i numeascd oamenii: Rabi, Rabi. Voi ins sA nu va numiti rabi, cdci invatatorul vostru unul singur este, Hristos, iar voi toti sunteti frati. Nici tata sA nu va numiti pe pamént, cd Tatal vostru unul este, cel din ceruri. $4 nu va numiti nici invatator, cici invatatorul unul este: Hristos. lar care este mai mare intre voi sa fie slujitorul vostru; caci cine se va inalta pe sine se va smeri; iar cine se va smeri pe sine se va inalfa. Vai voud, carturarilor si fariseilor fatarnici! Pentru ca inchideti imparatia cerurilor inaintea oamenilor, nici voi nu intrati, si nici pe cei ce vor s& intre, nu-ilasati. Vai vou, carturarilor si fariseilor fatarnici! Pentru cd mancati casele 66 iN SAPTAMANA MARE vaduvelor si cu fatarnicie faceti rugaciuni lungi; pentru aceasta mai multa osanda veti lua. Vai voud, carturarilor si fariseilor fafarnici! Pentru ca inconjurati marea si uscatul ca sa faceti un prozelit; si daca il dobanditi, il faceti fiu Gheenei, de doua ori mai mult decat voi. Vai voua, povatuitori orbi, care ziceti cA cel care se va jura pe templu nu este cu nimic vinovat, dar cel care se va jura pe aurul templului este vinovat. Nebuni si orbi! Ce este mai mare? Aurul sau templul care sfinteste aurul? Cel ce se va jura pe altar nu este cu nimic vinovat, ziceti voi; dar cel care se va jura pe darul care este deasupra altarului este vinovat. Nebuni si orbi! Ce este mai mare? Darul, sau altarul care sfinfeste darul? Deci cel care se jura pe altar se jura pe el si pe toate cate sunt deasupra lui. $i cel care se jur pe templu se jura pe el si pe cel care locuieste in el. $i cel care se jura pe cer se jura pe scaunul lui Dumnezeu i pe cel ce sede pe el. Vai vou’, c&rturarilor si fariseilor fatamici! Pentru c& voi dati zeciuiala din izma, din marar si din chimen, dar ati lasat partile cele mai grele ale legii: judecata, mila si credinta; pe acestea trebuia si le faceti si pe acelea s& nu le lasati. Povatuitori orbi, care strecurati {antarul si inghititi cimila. Vai vou c&rturarilor si fariscilor fatarnici! Pentru c& voi curatiti partea cea dinafard a paharului si a blidului, iar pe dinduntru sunt pline de rapire si de nedreptate. Fariseule orb, curateste intai partea cea dinduntru a paharului si a blidului, ca sa fie curata si cea dinafard. Vai voua, cArturarilor si fariseilor fitarnici! Pentru c& voi semanati cu mormintele cele varuite, care pe dinafara se arata frumoase, dar induntru sunt pline de oasele mortilor si de toatii necuratia. Aga si voi, pe dinafara va aratati drepti oamenilor, dar induntru sunteti plini de fatarnicie gi de faradelege. Vai voua, cdrturarilor si fariseilor fatarnici! Pentru c& voi ziditi mormintele proorocilor si impodobiti gropile dreptilor, zicdnd: daci am fi fost noi in zilele parintilor nostri, n-am fi fost partasi cu ei la varsarea singelui proorocilor. Asadar voi insiva marturisiti cA sunteti fiii celor care au omorat pe prooroci. Dar voi umpleti cu varf masura parintilor vostri! Serpi, pui de naparci, cum veti scpa de osnda Gheenei? De aceea, iat& eu trimit la voi prooroci si intelepti si carturari; dintre ei veti ucide si veti rastigni, dintre ei veti bate in aduniirile voastre si ii veti goni din orag in oras, ca si vind asupra voastra tot sngele dreptilor, care s-a Virsat pe pamant, de la sngele dreptului Abel pana la sangele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care I-afi omorat intre templu si altar. Adevarat va spun voua c vor veni toate acestea peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, cel care ai omorat pe prooroci $i ai ucis cu pietre pe cei trimisi la tine, de cdte ori am vrut sa adun pe fiii tai, cum isi aduna gaina puii sai sub aripi, dar n-ati vrut. lata casa voastra vi se lasa pustie. Caci va zic vou: de acum nu ma veti mai vedea pana cdnd nu veti zice: Bine este cuvantat cel ce vine intru numele Domnului. Apoi Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule... (cautd la pag. 22) LUNI SEARA, LA UTRENIE Preotul: Mantuieste, Dumnezeule, poporul tiu..., (cautd la pag. 23-24) Strana: Doamne indur’-te spre noi. (de 12 ori) Preotul: Cu mila si cu indurarile si cu iubirea de oameni a unuia nascut Fiului tau, cu care impreund esti binecuvantat, cu preasfantul si bunul si de viata ficatorul tau Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Apoi indata Ectenia mica, cu Exclamatia: C4 tu esti imparatul pacii si méntuitorul sufletelor noastre si tie marire iti inaltim, Tatdlui si Fiului si Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Strana: Amin. Condac, glasul al 2-lea: Podobie: Cele de sus cdutand ... La ceasul sfarsitului, suflete, gandind, si de tierea smochinului temandu-te, talantul cel dat tie cu iubire de osteneala, lucreaza-l, ticaloase, priveghind si graind: SA nu ramanem afara din cdmara lui Hristos. Icos: Pentru ce te lenevesti, ticilosul meu suflet? Pentru ce ti se nalucese fara de vreme griji netrebnice? Pentru ce te zibovesti cu lucruri trecatoare? Ceasul cel de apoi acum este, si ne vom desparti de la acestea de aici. Pana cand ai vreme, trezeste-te, graind: Gregit-am tie, Mantuitorul meu, si nu m tai ca pe smochinul cel neroditor; ci ca un indurat milostiveste-te, Hristoase, spre mine, cel ce graiesc cu fricd: Sa nu ramén afara din camara lui Hristos. Sinaxar ‘in Sfanta si Marea Marti in Sfanta si Marea Marti se face pomenire de cele zece fecioare din Sfanta Evanghelie. Dar, o Hristoase, numara-ne pe noi impreuna cu fecioarele cele intelepte, randuieste-ne in aleasa ta turma si ne mantuieste pe noi. Amin. 68 iN SAPTAMANA MARE Canonul Alcdtuire a lui Cosma. CAntarea a 8-a, glasul al 2-lea: Irmosul: Poruncii tiranului cei trei cuviosi tineri nesupundndu-se, in cuptor fiind aruncati, au marturisit pe Dumnezeu céntand: Binecuvantati lucrurile Domnului pe Domnul, Sa lepadam lenea departe de la noi, si si intampinam pe Hristos, Mirele cel fir de moarte, cu faclii luminoase si cu cAntari, graind: Binecuvantati lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvantam pe Tatil, pe Fiul si pe Spiritul Sfant, Dumnezeu. Sa avem din destul in vasele sufletului nostru untdelemn de impartasire, ca nefaicdnd vremea rasplatirilor vreme de cumparare, s4 cantam: Binecuvantati lucrurile Domnului pe Domnul. Si acum... C4 ati luat talantul de la Dumnezeu, inmultiti-va harul inca pe atat, cu ajutorul lui Hristos, celui ce |-a dat, cantand: Binecuvantati lucrurile Domnului pe Domnul. Sa laudam, bine si cuvantim si si ne inchinam Domnului, céntandu-i si preainaltandu-l pe el in toti vecii. $i iarasi Irmosul: P oruncii tiranului... (vezi mai sus) Diaconul sau Preotul, cu glas inalt: Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica luminii in cAntari s4 0 marim Nu se zice: Cea ce esti mai cinstita... ci imediat Cantarea a 9-a: Irmosul: Ceea ce pe Dumnezeu cel neincaput, in pantece -ai incdput si bucurie lumii ai nascut, pe tine te laudim, Preasfint& Fecioara. LUNI SEARA, LA UTRENIE Marire... Zis-ai ucenicilor, Bunule, privegheati, c& nu stiti ceasul in care va veni Domnul, si rasplateasca fiecdruia, Si acum... Laa doua venire a ta, cea infricosatoare, Stapane, s ma randuiesti impreund. cu oile cele de-a dreapta, trecdnd cu vederea multimea greselilor mele. Irmosul: Ceea ce pe Dumnezeu... (vezi mai sus) Apoi Ectenia mica cu Exclamatia: C4 pe tine te laud toate puterile ceresti si fie marire iti inal{im, Tatalui gi Fiului si Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Luminatoarea: Camara ta, Mantuitorul meu... (de 3 ori, glasul al 3-lea) (cautd la pag. 27) La Laude ‘Tata suflarea sa laude pe Domnul. Laudati pe Domnul din ceruri. Laudati-1 pe el intru cele de sus. Tie ti se cuvine cantare, Dumnezeule. Laudati-l, toti ingerii lui, laudati-I toate puterile lui. Se pun stihurile pe 4, si se canta stihiri cu melodie proprie pe glasul 1: Laudati-l intru puterile lui, Haudati-t, dupa multimea maririi lui. In stralucirile sfintilor t4i cum voi intra eu, nevrednicul? Ca de voi cuteza si intru impreuna in cAmara, haina ma vadeste, c nu este de nuntd si legat ma vor scoate ingerii afara. Curateste-mi, Doamne, intinarea sufletului meu si ma mantuieste, ca un iubitor de oameni. Laudati-1 in glas de trambita, laudati-I in psaltire si aliuta. 70 iN SAPTAMANA MARE In stralucirile sfintilor tai... (vezi mai sus) Laudati-1 in timpana si in hore, laudati-I in strune si organe. Glasul al 2-lea: De lenea sufletului meu dormitdnd eu, Mire Hristoase, n-am agonisit candela aprins& din virtuti si m-am aseminat fecioarelor celor neintelepte, trandavind in vremea lucrarii. Stapane, nu-mi inchide milostivirile indurdrilor tale, ci scuturand somnul meu cel intunecat, scoalé-ma si ma primeste in cAmara ta, impreund cu fecioarele cele infelepte, unde este glasul cel curat al celor ce praznuiese si canta neincetat: Doamne, marire tie. Laudati-l in chimvale bine risunatoare, ludati-| in chimvale de strigare; toata suflarea si laude pe Domnul! De lenea sufletului meu... (vezi mai sus) Marire..., $i acum..., glasul a 4-lea Auzind, suflete, de osdnda celui ce a ascuns talantul, nu ascunde Cuvantul lui Dumnezeu, ci vesteste minunile lui, ca inmulfind harul, sa intri in bucuria Domnului tau. Preotul: Tie marire se cuvine..., urmeazd Doxologia cea Mic’, apoi Ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre cele de dimineafa... cw Exclamatia: Ca Dumnezeul milei, al indurarilor..., qpoi Pace tuturor, si celelalte, inclusiv Exclamatia: Ca tie ti se cuvine ane milui... (toate cauté-le la pag. 28-31) La Stihoavna Aceste stihiri cu melodie proprie, glasul al 6-lea: Veniti, credinciosilor, 4 lucram Stapanului cu osardie, c& imparte slugilor bogatie; si fiecare din noi sa inmultim talantul harului dup’ masura. Unul si aduct intelepciune prin fapte bune; iar altul s& savarseasca slujba luminarii; credinciosul s& impartaseascd cuvantul su celui ce nu stie tainele si altul s4-si imparta bogatia saracilor. CA asa vom inmulti imprumutul. Si ca niste economi credinciosi ai harului, LUNI SEARA, LA UTRENIE 1 ne vom invrednici de bucuria Stapanului. De care invredniceste-ne pe noi, Hristoase, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Stih 1: Umplutu-ne-am dimineata de mila ta, Doamne, si ne-am bucurat, si ne-am veselit in toate zilele noastre; veselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai umilit, pentru anii in care am vazut rele, $i caut spre robii t&i, i spre lucrurile tale, si povatuieste pe fiii lor. Cand vei veni intru mirire, Isuse, cu puterile ingeresti si vei sedea pe scaunul de judecata, s nu ma desparti pe mine, Pastorule cel Bun; c& stii caile cele de-a dreapta, iar cele de-a stnga sunt strambe. Deci s& nu ma pierzi impreund cu caprele, pe mine cel intelenit in pacat. Ci numarandu-ma cu oile cele de-a dreapta, sa m& méantuiesti, ca un iubitor de oameni. Stih 2: $i s& fie strilucirea Domnului Dumnezeului nostru peste noi, si lucrurile mainilor noastre le indrepteaz4 asupra noastra, si lucrul mainilor noastre fl indrepteaza. Mire, cel ce esti mai frumos cu podoaba decat toi oamenii, care ne-ai chemat pe noi la ospatul cel spiritual al nuntii tale, dezbraca-m& de chipul cel ticdlos al greselilor mele, prin impartasirea patimirilor tale, si impodobindu-ma cu haina maririi frumusetii tale, f§-ma impreuna sezator luminat la masa imparatiei tale, ca un milostiv. Marire..., $i acum..., glasul al 7-lea: Tata ca igi incredinteazi Stipanul talantul sau tie, suflete al meu. Primeste darul cu fricd, imprumuta pe cel ce ti I-a dat, imparte-I la siraci si cAstiga prieten pe Domnul, ca sa stai de-a dreapta lui, cand va veni cu marire si vei auzi glasul cel fericit: Intra sluga in bucuria Domnului tau. Careia ma invredniceste pe mine cel ratacit, Mantuitorule, pentru mare mila ta. Apoi: Bine este a marturisi pe Domnul..., si cealalta randuiald se face ca sila Utrenia de luni, (cauté la pag. 32-34), cu exceptia Condacului, glasul al 2-lea: La ceasul sfarsitului, suflete, gandind, si de taierea smochinului temandu-te, talantul cel dat tie cu iubire de osteneala, lucreazi-l, ticdloase, priveghind si graind: S& nu ramanem afara din cAmara lui Hristos. Dezlegarea e aceeasi ca la Utrenia de luni (cautd la pag. 33-34) n IN SAPTAMANA MARE Se 7A MARTI DIMINEATA, LA VECERNIA CE SE SAVARSESTE IMPREUNA CU LITURGHIA DARURILOR MAI {NAINTESFINTITE Se incepe ca $i Vecernia de Luni (cauté la pag. 35) La: Doamne, strigat-am..., se pun stihurile pe 6, $i se canta aceste stihiri cu melodie proprie, glasul I: De te vei uita la firadelegi: Doamne, Doamne cine va suferi? Ca la tine este indurarea An stralucirile sfintilor tai cum voi intra eu, nevrednicul? Ca de voi cuteza si intru impreuna in camara, haina ma vadeste, ca nu este de nunta si legat ma vor scoate ingerii afar’. Curateste-mi, Doamne, intinarea sufletului meu si ma méntuieste, ca un iubitor de oameni. Pentru numele tau, te-am asteptat, Doamne; asteptat-a sufletul meu spre cuvantul tdu: sperat-a sufletul meu in Domnul. Glasul al 2-lea: De lenea sufletului meu dormitand eu, Mire Hristoase, n-am agonisit candela aprinsé din virtuti si m-am asemanat fecioarelor celor neintelepte, trandavind in vremea lucrarii. St4pane, nu-mi inchide milostivirile indurarilor tale, ci scuturand