Sunteți pe pagina 1din 17
MARTI SEARA, LA UTRENIE. 79 iN SFANTA SI MAREA MIERCURI MARTI SEARA, LA UTRENIE Se incepe ca $i Utrenia de luni (vezi la pag. 35). Dupé cei sase psalmi, Aliluia, pe glasul al 8-lea si Troparul: lata Mirele vine in miezul noptii... (de 3 ori) Sedealna, glasul al 3-lea: Podobie: De frumusetea fecioriei tale... Pacatoasa a venit la tine, varsand mir cu lacrimi pe picioarele tale, Iubitorule de oameniy, si s-a vindecat cu porunca ta de mirosul greu al rautatilor; iar ucenicul cel nemulfumitor, sufland impotriva harului tau, I-a lep&dat pe el si s-a amestecat cu noroiul, vanzandu-te pentru dragostea banilor. Marire, Hristoase, milostivirii tale. Marire... Sedealna, glasul al 4-lea: Podobie: Degraba ne intampina... Tuda cel ingelator poftind iubirea de argint, a gandit cu viclesug si te vand’, Doamne, pe tine comoara viefii. Pentru aceasta si imbatandu-se, a alergat la iudei si a zis calcatorilor de lege: Ce vreti s&-mi dati, si eu il voi da pe el voua, ‘ca si-l rastigniti? iN SAPTAMANA MARE Si acum... Sedealna, glasul J: Podobie: Mormantul tau... Pacitoasa stergdnd cu caldura preacuratele tale picioare, cu parul capului ei, si din adane suspindnd, a grait cu plangere: indurate, nu ma lepada, nici nu ma uri Dumnezeul meu, ci ma primeste pe mine, ceea ce mA pocdiesc, $i m4 mAntuieste, ca un iubitor de oameni. Apoi: Si pentru ca sa ne invrednicim noi a asculta Sfainta Evanghelie pe Domnul Dumnezeu s4-l rugim. Strana: Doamne, induri-te. (de 3 ori) Preotul: Intelepciune, drepti, s& ascultim Sfanta Evanghelie, Pace tuturor. Strana: $i spiritului tau. Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la Ioan citire: (12, 17-50) Strana: Mirire jie, Doamne, marire tie. Preotul: Sa \uam aminte! In vremea aceea multimea care fusese cu Isus marturisea cum |-a strigat pe Lazar din mormint si |-a inviat din morfi. De aceea a iesit poporul inaintea lui, pentru c& auzise ci a faicut aceasti minune. Deci fariseii ziceau intre ei: vedeti c& nimic nu folosifi! Lata lumea s-a dus dupi el. Si erau unii greci dintre cei care venisera s& se inchine la praznic; acestia s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, si l-au rugat, zicdnd: Doamne, voim sa-] vedem pe Isus. A venit Filip si i-a zis lui Andrei, si apoi Andrei si Filip i-au spus lui Isus. lar Isus le-a raspuns, zicand: a venit ceasul ca sa se pream&reasc Fiul Omului. Adevarat, adevarat va spun voua ci dac& grauntele de grau, cand cade in pamant, nu va muri, ramane numai el; iar dacd va muri, aduce mult& roada. Cel ce-si iubeste sufletul sau il va pierde; iar cel ce-si uraste sufletul sau in lumea aceasta il va pastra spre viata cea vesnica. Daca imi slujeste cineva mie, si vina dupa mine si unde sunt eu acolo va fi $i slujitorul meu. Daca imi va sluji cineva mie, il va cinsti Tatal meu. Acum sufletul meu este tulburat, dar ce voi zice? Parinte, izbaveste-ma pe mine de ceasul acesta? Dar pentru aceasta am venit la ceasul acesta! Parinte, preamareste numele tau! Atunci a venit glas din cer: l-am preamirit si iarasi il voi preamari! Iar poporul, care era de fafa si auzea, zicea: a fost tunet! Altii ziceau: a vorbit cu el un inger. Isus a raspuns gi a zis: nu MARTI SEARA, LA UTRENIE 81 pentru mine a venit glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata acestei lumii. Acum st4panitorul acestei lumii va fi izgonit afara. Iar eu, cand voi fi indltat de pe pamént, pe tofi fi voi trage la mine. Iar aceasta 0 zicea, aratand cu ce moarte avea si moara. Atunci mulfimea i-a raspuns: noi am auzit din lege ca Hristos ramane in veci, deci cum zici tu cd trebuie sa fie inaltat Fiul Omului? Cine este acesta, Fiul Omului? Atunci Isus a zis catre ei: pufina vreme mai este Lumina la voi. Umblati pana cand aveti lumina, ca s4 nu va cuprinda intunericul; cdci cel ce umbla pe intuneric nu stie unde merge. Pand cénd aveti Lumina, credeti in lumina, ca sa fiti fiii Luminii, Acestea le-a zis Isus si, ducdndu-se, s-a ascuns de ei. Dar, desi a facut atatea minuni inaintea lor, ei tot nu credeau in el, ca s se implineasc cuvantul proorocului Isaia, pe care 1-a zis: Doamne, cine a crezut in ceea ce a auzit de la noi? Si: bratul Domnului cui s-a descoperit? De aceea nu puteau sa creada, pentru ca iarasi Isaia a zis: au orbit ochii lor i s-a impietrit inima lor, ca s4 nu vada cu ochii si nici s4 nu inteleag’ cu inima, ca nu cumva sa se intoarca gi eu sa-i vindec. A zis Isaia acestea, fiindcd a vazut marirea lui si a grait despre el. Ins i dintre cpetenii multi au crezut in el, dar de teama fariseilor nu m&rturiseau, pentru ca s& nu fie izgoniti din sinagoga, pentru ca ei au iubit marirea omeneasca mai mult decat marirea lui Dumnezeu. lar Isus a strigat si a zis: cine crede in mine nu crede in mine, ci in cel care m-a trimis pe mine. Si cine ma vede pe mine vede pe cel care m-a trimis pe mine. Eu, Lumina am venit in lume, pentru ca oricine crede in mine si nu ramana in intuneric. $i dac’ aude cineva cuvintele mele si nu crede, nu-l judec eu, caci n-am venit sa judec lumea, ci ca si mantuiesc lumea. Cine se leapada de mine si nu primeste cuvintele mele are judecator ca si-l judece: cuvantul pe care I-am grait; acela il va judeca in ziua cea de * apoi. Pentru c& eu nu am grait de la mine, ci Tatal, cel care m-a trimis, acela mi-a poruncit ce s& spun gi ce s& vestesc, si stiu cd porunca lui este viata vesnica. Deci cele ce vestesc eu, precum mi-a spus mie Tatil, asa le vestesc. Strana: Marire tie, Doamne, mirire tie. Apoi Psalmul 50 si: Mantuieste, Dumnezeule, poporul tau...; Doamne, induri-te (de 12 ori); Exclamatia: Cu mila gi cu indurarile... (vezi la pag. 22-24 ) Tricantarea Alcdatuire a lui Cosma. CAntarea a 3-a, glasul al 2-lea: Irmosul: Pe piatra credinfei intarindu-ma, largit-ai gura mea asupra vrajmasilor mei; 82 in SAPTAMANA MARE ca s-a veselit spiritul meu a canta: Nu este sfant ca Dumnezeul nostru, si nu este drept in afara de tine, Doamne. Marie... In desert si cu minte inrautatita se aduna adunarea celor fara de lege, ca si te dovedeasca vrednic de pierzare, pe tine, Hristoase Mantuitorule, cdruia cantam: tu esti Dumnezeul nostru si nu este sfant in afara de tine, Doamne. Siacum... Sfatul cel cumplit al celor fara de lege, fiind cu suflet impotrivitor lui Dumnezeu, se sfiituieste si ucidd ca pe un netrebnic pe Hristos cel drept, céruia cAnt&m: tu esti Dumnezeul nostru, si nu este sfant in afara de tine, Doamne. ‘Si iardsi Irmosul: Pe piatra credintei... (vezi mai sus) $i indata Ectenia mica cu Exclamatia: C4 tu esti imparatul pacii si Mantuitorul sufletelor noastre, Hristoase Dumnezeul nostru, si tie marire ifi indltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Condae, glasul al 4-lea: Podobie: Cel ce te-ai inaljat pe cruce... Mai mult decat desfranata facdnd faradelege, ploi de lacrimi nicidecum nu ti-am adus, Bunule; dar cu tacere rugandu-mi, cad cdtre tine, séruténd cu dragoste preacuratele tale picioare. Ca sa-mi dai iertare de greseli ca un Stapan, mie, celui ce graiesc: Mantuitorule, de intinarea faptelor mele curateste-ma. Tcos: Femeia care era mai inainte desfranat, degraba s-a ardtat infeleapta, urand lucrurile pacatului celui rusinos si placerile trupului; aducdndu-si aminte de rusinea cea mare si de osdnda pedepsei, pe care 0 vor rabda desfranatele si risipitorii, dintre care cel dintai fiind eu, ma ingrozesc; dar petrec in obiceiul cel rau, eu nebunul, Iar femeia cea desfranata temandu-se si sarguindu-se, a venit degraba MARTI SEARA, LA UTRENIE 83 graind c&tre Mantuitorul: Iubitorule de oameni si indurate, izbaveste-ma de intinarea faptelor mele. Sinaxar in Sfanta si Marea Miercuri Jn Sfanta si Marea Miercuri dumnezeiestii Parinfi au hotirat s& se facd pomenire de femeia cea pacdtoasa, care a uns cu mir pe Domnul, pentru ca lucrul acesta s-a intamplat putin inainte de mantuitoarea patima. Dar tu Hristoase Dumnezeule, care ai fost uns cu mir spiritual, elibereaza-ne de patimile ce vin asupra noastra si miluieste-ne pe noi ca un singur bun si de oameni iubitor. Amin. CAntarea a 8-a: Inmosul: Cuvéntul tiranului find preaputernic, de sapte ori cuptorul a fost ars oarecdnd; in care tinerii nu s-au ars, porunca regelui calcdnd. Ci au cantat: Toate lucrurile Domnului pe Domnul laudati-l, si-l preainaltati in toti vecii. Turnand femeia mir scump pe domnescul tau cregtet cel dumnezeiesc $i infricos&tor, Hristoase, a cuprins tilpile tale cele necuprinse cu maini intinate si a grdit: toate lucrurile Domnului pe Domnul laudati-, si-l preainaltati in toti vecii. Binecuvantam pe Tatil, pe Fiul si pe Spiritul Sfant, Dumnezeu. Cu lacrimi a spalat picioarele Ziditorului cea vinovata in pacate, si le-a sters cu parul su; pentru aceea nu a pierdut izbavirea faptelor ei de viata, ci a grait: Toate lucrurile Domnului pe Domnul laudati-L, si-1 preainaltati in toti vecii. Siacum.. Savarsitu-s-a izbavirea celei recunosc&toare prin mantuitoarele milostiviri si din izvorul lacrimilor, cu care spalandu-se prin marturisire nu s-a rusinat, ci a grait: Toate lucrurile Domnului pe Domnul Faudati-l, si-1 preainaltati in tofi vecii. Sa laudim, bine s& cuvantam si s& ne inchinam Domnului, cAntandu-i si preainaltandu-l pe el in tofi vecii. 84 iN SAPTAMANA MARE $i iardsi Irmosul: Cuvantul tiranului... (vezi mai sus) Diaconul sau Preotul: Pe Nascatoarea de Dumnezeu $i Maica luminii in cAntari s4o marim. $i indatai, fara Cea ce esti mai cinstita: C4ntarea a 9-a: Irmosul: Cu suflete curate si cu buze neintinate, veniti si marim pe cea nepatata si preacurati Maica lui Emanuel, prin ea aducdnd rugiciuni celui ce s-a nascut dintr-insa; milostiveste-te spre sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, si ne mantuieste pe noi. Aratandu-se nemultumitor, viclean si pizmas, Iuda cel rau a vandut harul cel vrednic de Dumnezeu, prin care s-a dezlegat datoria pacatelor, precupetind harul cel iubitor de Dumnezeu, Milostiveste-te spre sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, sine miluieste pe noi. Marire... Tuda, lepadandu-se de prietenia lui Hristos pentru aur, mergand a zis mai-marilor celor fara de lege: Ce-mi veti da mie, si eu va voi da voua, precum voiti, pe Hristos, pe care il cAutati? Milostiveste-te spre sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, si ne mantuieste. Si acum... O, iubirea ta de arginti cea orbitoare, neimpacatule, din care ai luat uitare de cele ce ai invatat! C4 nici toata lumea nu este de un pret cu sufletul, si din deznddejde te-ai sugrumat, insuti spanzurdndu-te, vinzatorule. Milostiveste-te spre sufletele noastre Hristoase, Dumnezeule, si ne mantuieste. $i iarasi irmosul: Cu suflete curate... (vezi mai sus) Apoi Ectenia mica cu Exclamatia: Ca pe tine te lauda toate puterile ceresti si fie marire iti inalfam, Tatalui gi Fiului si $fntului Spirit, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Ca MARTI SEARA, LA UTRENIE Luminatoarea Camara ta, Mantuitorul meu... (de 3 ori, glasul al 3-lea) (vezi la pag. 27) La Laude Toata suflarea s& laude pe Domnul. Laudati pe Domnul din ceruri. Laudati-1 pe el intru cele de sus. Tie fi se cuvine cantare, Dumnezeule. Laudati-l, toti ingerii lui, laudafi-1 toate puterile lui. Se pun stihirile pe 4, glas I, cu melodie proprie: Laudati-| intru puterile lui, laudati-l dupa multimea maririi lui. Pe tine, Fiul Fecioarei, cunoscandu-te pacatoasa cA esti Dumnezeu, a zis cu plangere, rugdndu-se, ca una ce ficuse lucruri vrednice de lacrimi: Dezleaga-mi datoria, precum mi-am dezlegat si eu parul; iubeste-m& pe mine ceea ce te iubesc, care dupa dreptate eram uratd, si te voi propovadui alaturi de vamesi, Facdtorule de bine, Iubitorule de oameni. Laudati-1 in glas de trambité, ldudati-1 in psaltire si alauta. Mirul cel de mult pret, |-a amestecat pac3toasa cu lacrimi, si l-a turnat peste preacuratele tale picioare, sdruténdu-le. Precum pe aceea indata ai indreptat-o, daruieste-ne si noua iertare, cel ce ai patimit pentru noi si ne mantuieste. Laudati-| in timpana si in hore, ldudati-I in strune si organe. Cand pacitoasa aducea mirul, atunci s-a infeles ucenicul cu cei fara de lege. Aceea se bucura turnand mirul cel de mult pret, iar el se gribea si vanda pe cel fara de pret; aceea a cunoscut pe Stapanul, iar acesta se desprtea de Stapanul; aceea se miéntuia, iar Iuda se facea rob vrajmasului. Rea este lenevirea, mare este pocainta, pe care daruieste-mi-o mie, Mantuitorule, cel ce ai patimit pentru noi si ne mantuieste pe noi. Laudati-| in chimvale bine rasundtoare, ldudati-l in chimvale de strigare: toatd suflarea si laude pe Domnul, 86 iN SAPTAMANA MARE Vai de tic&losia lui luda! Vazut-a pe picdtoasa sarutand talpile Mantuitorului, sia gandit cu viclesug la sdrutarea vanzirii. Aceea si-a dezlegat parul, iar acesta s-a legat cu mania, aducdnd in loc de mir rdutatea cea urat-mirositoare; c4 pizma nu stie s& cinsteasc& lucrul cel folositor. Vai de ticalosia lui Juda, de care izbaveste, Dumnezeule, sufletele noastre. Matire..., glasul al 2-lea: Pacatoasa a alergat la mir, si cumpere mir de mult pret, s4 unga pe Facatorul de bine si a strigat catre Vanzitorul de mir: Da-mi mir, ca si ung si eu pe cel ce a sters toate pacatele mele! i acum..., glasul al 6-lea: gl (Cea cufundata in pacate, te-a aflat pe tine liman de mantuire, si indata, turnandu-ti mirul cu lacrimi, a grait: lata, cel ce aduce pocdinfa pac’tosilor! Ci ma mantuieste, Stapane, din valul pacatului, pentru mare mila ta. Preotul: Tie marire se cuvine..., urmeazdé Doxologia cea Mic’, apoi Ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre cele de dimineafii.., apoi Pace tuturor, si celelalte, inclusiv Exclamatia: Ca fie ti se cuvine ane milui... (toate cauta-le la pag. 28-31) La Stihoavna Aceste stihiri, glasul al 6-lea: Astazi a venit Hristos in casa fariseului si apropiindu-se o femeie pacatoasa, s-a aruncat la picioarele lui, graind: Vezi pe cea cufundata in pacate, pe cea deznadajduita pentru fapte, pe cea nelepadata de catre bunatatea ta; ci-mi da, Doamne, iertare de cele rele, si ma mAntuieste. Stih: Umplutu-ne-am dimineata de mila ta, Doamne, si ne-am bucurat $i ne-am veselit in toate zilele noastre; veselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai umilit, pentru anii in care am vazut rele. $i cauta spre robii tai, si spre lucrurile tale, gi povatuieste pe fii lor. intins-a pacdtoasa parul sau tie, Stapanului, intins-a si Iuda miinile sale la cei fara de lege. Aceea ca sa ia iertare, iar acesta ca sa ia arginti. Pentru aceasta graim MARTI SEARA, LA UTRENIE citre tine, celui ce ai fost vandut si ne-ai mantuit pe noi: Doamne, marire fie. Stih: $i sa fie stralucirea Domnului Dumnezeului nostru peste noi, $i lucrurile mainilor noastre le indrepteazi asupra noastra, si lucrul mainilor noastre il indrepteazd. Venit-a la tine femeia cea necurata si intinat, varsdnd lacrimi pe picioarele tale, Mantuitorule, dinainte vestind Patima ta. Cum mA voi uita la tine, Stapane? Ca tu ai venit si mantuiesti pe pacdtoasa. Ridicd-ma din adanc pe mine cea moarta, cel ce ai ridicat pe Lazar din mormént, fiind mort de patru zile. Primeste-ma pe mine ticdloasa, Doamne, si ma mantuieste. Stih: Lauda-te-voi pe tine cu toata inima mea, spune-voi toate minunile tale. Cea defaimata pentru viafa si recunoscuta pentru intoarcere, purtand miresme, s-a apropiat de tine, grind: Si nu ma lepezi pe mine pacatoasa, cel ce te-ai nascut din Fecioara; s4 nu treci cu vederea lacrimile mele, cel ce esti bucuria ingerilor; ci mA primeste pe mine, cea care ma pocaiesc, pe care nu m-ai lepadat cand pacdtuiam, Doamne, pentru mare mila ta. Marire..., $i acum... Cu melodie proprie, glasul al 8-lea, alcdtuire a Casianei cdlugarita: Doamne, femeia ceea ce c&zuse in pacate multe, simtind Dumnezeirea ta, luand randuiali de mironosifa, si tanguindu-se fi-a adus fie mir mai inainte de ingropare, zicdnd: Vai mie! Ca noapte imi este mie infierbantarea desfraului, si intunecata si fard de luna pofta pacatului. Primeste izvoarele lacrimilor mele, cel ce scofi cu norii apa din mare; pleaci-te spre suspinurile inimii mele, cel ce ai plecat cerurile cu nespusa plecaciune. Ca sa sérut preacuratele tale picioare si si le sterg pe ele iarasi cu parul capului meu. Al cdror sunet auzindu-! cu urechile Eva in rai la amiaza, de fric& s-a ascuns. Cine va cerceta mulfimea pacatelor mele si adancurile judecatilor tale, Mantuitorule de suflete, Izbavitorul meu? Sa nu ma treci cu vederea pe mine, roaba ta, cel ce ai nemasuratd mila. Apoi: Bine este a marturisi pe Domnul..., Sfinte Dumnezeule... si celelalte la fel ca in la Utrenia de luni, (cautdé la pag. 32-34), cu exceptia Condacului, glasul al 4-lea: 88 in SAPTAMANA MARE Mai mult decat desfranata ficdnd farddelege, ploi de lacrimi nicidecum nu fi-am adus, Bunule; dar cu ticere rugndu-m, cad citre tine, sirutand cu dragoste preacuratele tale picioare. Ca si-mi dai iertare de greseli ca un Stipan, mie, celui ce grfiesc: Mantuitorule, de intinarea faptelor mele curiiteste-ma. Dezlegarea e aceeasi ca la Utrenia de luni (vezi la pag. 33-34). MIERCURI DIMINEATA, LA VECERNIE $I LITURGHIE. 89 ore. ae MIERCURI DIMINEATA, LA VECERNIA CE SE SAVARSESTE IMPREUNA CU LITURGHIA DARURILOR MAI {NAINTESFINTITE La: Doamne strigat-am..., se pun stihurile pe 10. $i se cdnté aceste stihiri cu melodie proprie, glasul I: Scoate din prinsoare sufletul meu: ca s4 marturiseasc4 numele tau. Pe tine, Fiul Fecioarei, cunoscdndu-te pac&toasa c& esti Dumnezeu, a zis cu plingere, rugindu-se, ca una ce facuse lucruri vrednice de lacrimi: Dezleagi-mi datoria, precum mi-am dezlegat si eu parul; iubeste-ma pe mine ceea ce te iubesc, care dupa dreptate eram urta, si te voi propovadui alaturi de vamesi, Facatorule de bine, Iubitorule de oameni. Pe mine ma asteapta dreptii, pind ce vei rasplati mie. Mirul cel de mult pret, I-a amestecat pacdtoasa cu lacrimi, si l-a turnat peste preacuratele tale picioare, sarutandu-le. Precum pe aceea indata ai indreptat-o, daruieste-ne si noua iertare, cel ce ai patimit pentru noi si ne mantuieste. | | Se incepe ca si Vecernia de Luni (vezi la pag. 35). Dintru adancuri am strigat catre tine, Doamne! Doamne, asculti glasul meu. | Cand pacatoasa aducea mirul, atunci s-a infeles ucenicul cu cei fara de leg. 90 iN SAPTAMANA MARE Aceea se bucura turnand mirul cel de mult pret, iar el se griibea si vanda pe cel fara de pret; aceea a cunoscut pe Stapanul, iar acesta se despartea de Stapanul; aceea se mantuia, iar Iuda se facea rob vrajmasului. Rea este lenevirea, mare este pocdinta, pe care daruieste-mi-o mie, Mantuitorule, cel ce ai patimit pentru noi sine mantuieste pe noi. Fie urechile tale lund aminte la glasul rugaciunii mele. Vai de ticalosia lui luda! Vazut-a pe p&cditoasa sdruténd talpile Mantuitorului, sia gandit cu viclesug la sarutarea vanzarii. Aceea si-a dezlegat parul, iar acesta s-a legat cu mania, aducand in loc de mir rautatea cea urdt-mirositoare; cd pizma nu stie s& cinsteasc& lucrul cel folositor. Vai de ticdlosia lui Iuda, de care izbaveste, Dumnezeule, sufletele noastre. De te vei uita la faridelegi: Doamne, Doamne cine va suferi? Ca la tine este ‘indurarea. Glasul al 2-lea: Pacatoasa a alergat la mir, sé cumpere mir de mult pret, si unga pe Facatorul de bine si a strigat cAtre Vanzatorul de mir: Da-mi mir, ca sa ung $i eu pe cel cea sters toate pacatele mele! Pentru numele tau, te-am asteptat, Doamne; asteptat-a sufletul meu spre cuvéntul tu: sperat-a sufletul meu in Domnul. Glasul al 6-lea: Cea cufundata in pacate, te-a aflat pe tine liman de mantuire, si indata, turndndu-ti mirul cu lacrimi, a grdit: Iatd, cel ce aduce pocdin{A paciitosilor! Ci ma mantuieste, Stapane, din valul pacatului, pentru mare mila ta. Din straja diminetii pana in noapte, din straja diminetii sa spere Israel in Domnul. Astazi a venit Hristos in casa fariseului si apropiindu-se o femeie pacdtoasa, s-a aruncat la picioarele lui, graind: Vezi pe cea cufundata in picate, pe cea deznadajduita pentru fapte, pe cea nelepadata de c&tre bunatatea ta; ci-mi di, Doamne, iertare de cele rele, $i ma mantuieste. MIERCURI DIMINEATA, LA VECERNIE $I LITURGHIE on (Ca la Domnul este mila si multd mantuire la el si el va mantui pe Israel de toate faradelegile lui. {ntins-a pacdtoasa parul sdu tie, Stapanului, intins-a gi Tuda minile sale la cei fara de lege. Aceea ca si ia iertare, iar acesta ca si ia arginfi. Pentru aceasta graim c&tre tine, celui ce ai fost vandut si ne-ai mantuit pe noi: Doamne, mirire tie. Laudati pe Domnul, toate neamurile, laudati-! pe el toate popoarele. Venit-a la tine femeia cea necurata si intinata, varsand lacrimi pe picioarele tale, Mantuitorule, dinainte vestind Patima ta. Cum mi voi uita la tine, Stapane? Ca tu ai venit s4 mAntuiesti pe pacdtoasa. Ridicd-ma din adanc pe mine cea moarta, cel ce ai ridicat pe Lazar din mormant, find mort de patru zile. Primeste-ma pe mine ticdloasa, Doamne, si ma méntuieste. Ca s-a intarit mila lui peste noi, si adevarul Domnului raméne in veac. Cea defiimata pentru viata si recunoscuta pentru intoarcere, purtand miresme, s-a apropiat de tine, graind: Sa nu mA lepezi pe mine pacatoasa, cel ce te-ai nascut din Fecioara; sa nu treci cu vederea lacrimile mele, cel ce esti bucuria ingerilor; ci mi primeste pe mine, cea care ma pocdiesc, pe care nu m-ai lepadat céind pacatuiam, Doamne, pentru mare mila ta. Marire..., $i acum..., glasul al 8-lea. Alcétuire a Casianei célugarita: Doamne, femeia ceea ce cdzuse in pacate multe, simtind Dumnezeirea ta, ludnd randuiala de mironosita, si tanguindu-se fi-a adus fie mir mai inainte de ingropare, zicand: Vai mie! Ca noapte imi este mie infierbantarea desfraului, si intunecati si fra de luna pofta pacatului. Primeste izvoarele lacrimilor mele, cel ce scofi cu norii apa din mare; pleaca-te spre suspinurile inimii mele, cel ce ai plecat cerurile cu nespusa plecdciune. Ca si sdrut preacuratele tale picioare si s& le sterg pe ele iarasi cu parul capului meu. Al caror sunet auzindu-l cu urechile Eva in rai la amiaza, de fricd s-a ascuns, Cine va cerceta multimea picatelor mele si adancurile judecatilor tale, Mantuitorule de suflete, Izbavitorul meu? S4 nu mi treci cu vederea pe mine, roaba ta, cel ce ai nemasurata mila. iN SAPTAMANA MARE Apoi lesirea cu Evanghelia, Diaconul: Unjelepciune, drepti! Strana; Lumina ina... (vezi la pag. 44) Preotul: S$ lum aminte! Pace tuturor! Citepul: $i spiritului tau. Prohimen, glasul al 4-lea. Laudati pe Dumnezeul cerului, c& in veac este mila lui. (Ps, 135, 26) Suih; L’udayi pe Dumnezeul dumnezeilor, c8 in veac este mila lui. (Ps, 135, 2) Diaconul: infelepciune! Citequl: De la lesire, citire: (2, 11-22) Diaconul: $4 lum aminte! Citepul: [ar dupa mult vreme, cand Moise se faicuse mare, a iesit la fiii lui Israel, fratii sai, si a vazut muncile lor cele grele. Cu prilejul acesta a vazut el pe un egiptean c& batea pe un evreu dintre fiii lui Israel, fratii sai; si cutiind incoace $i incolo $i nevaznd pe nimeni, el a ucis pe egiptean si I-a ascuns in nisip. Apoi iarasi a doua zi, a vazut doi evrei certéndu-se si a zis asupritorului: Pentru ce bafi pe aproapele tau? Acela jnsa i-a raspuns: Cine te-a pus cpetenie si judecator peste noi? Nu cumva vrei sima omori si pe mine, cum I-ai omorat ieri pe egipteanul acela? Si s-a inspaiméntat Moise gi a zis: Cu adevarat s-a vadit fapta aceasta! Iar daca a aflat faraon de fapta aceasta, el a voit si-l ucidi pe Moise. Moise insa a fugit de la fata lui faraon si s-a dus in fara Madian; si sosind in fara Madian, s-a oprit la o fanténa. Preotul din Madian insa avea sapte fete, care pasteau oile tatdlui lor. Si venind acestea au scos apa si au umplut adapatorile, ca sa adape oile tatilui lor. Dar venind pastorii le-au alungat. Atunci s-a sculat Moise si le-a aparat, le-a scos apa si le-a adapat oile. Mergand ele la tatal lor Raguel, acesta le-a zis: Cum de afi venit astazi asa de curand? Tar ele au zis: Un egiptean oarecare ne-a aparat de pastori, ne-a scos apa si ne-a adapat oile noastre. Zis-a acela catre fiicele sale: Dar unde este acela? De ce |-ati lsat? Chemati-! si dati-i s& m&ndnce pine! $i a ramas Moise la omul acela, iar el a dat pe fiica sa Sefora de sotie lui Moise. Aceasta luand in pantece, a nascut un fiu, si MIERCURI DIMINEATA, LA VECERNIE SI LITURGHIE, 93, i-a pus Moise numele de Ghersom, zicdnd: Am ajuns pribeag in tard straind. $i luand femeia iarasi in pantece, a nascut un alt fiu, si i-a pus numele Eliezar, pentru cd si-a zis: Dumnezeul tatalui meu mi-a fost ajutor i m-a scpat din mana lui faraon. Prohimen, glasul al 4-lea: Doamne, mila ta este in veac; lucrurile mainilor tale nu le trece cu vederea. (Ps. 137, 8) Stih: Lauda-te-voi, Doamne, cu toatd inima mea, ca ai auzit cuvintele gurii mele, si inaintea ingerilor voi cnta fie. (Ps. 137,"1) $i dupa aceea Diaconul zice cu glas mare: Porunciti! lar Preotul, ludnd cu ambele maini cédelnita si lumdnarea aprinsa sta inaintea sfintei mese, fiind cu fata cétre rasarit, si face cu lumanarea semnul crucii, zicénd cu glas mare: Intelepciune, drepri! Apoi intorcéndu-se spre apus, cditre popor, zice: Lumina lui Hristos lumineaza tuturor. Diaconul: intelepciune! Citequl: De Ia lov, citire: (2, 1-10) Diaconul: $4 \uam aminte! Citeful: Apoi iarisi venir, intr-o zi, ingerii lui Dumnezeu, sa se infitiseze inaintea Domnului si Satan veni si el, printre ei, sa se infatiseze inaintea Domnului. $i Domnul a zis c&tre Satan: De unde vii? Iar Satan i-a raspuns Domnului, si a zis: Am dat tarcoale pe pamént si m-am plimbat in sus si in jos. $i Domnul a zis c&tre Satan: Ai luat tu seama la robul meu lov? Ca nu este nici unul ca el pe pamént, far prihand si drept si temator de Dumnezeu si care s& se fereasc& de ce este rau? El se tine cu putere in statornicia lui si tu m-ai intaratat pe nedrept impotriva lui, ca si-I prapadesc. Dar Satan a raspuns Domnului, si a zis: Cojoc pentru cojoc! Ca tot ce are omul da 34 iN SAPTAMANA MARE. pentru viata lui. Dar ia intinde-ti mana si atinge-te de osul si de carnea lui! Sa vedem daca nu te va blestema in fata. $i Domnul a zis catre Satan: fl dau in puterea ta! ‘Numai nu te atinge de viata lui. Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului si a lovit pe lov cu lepra, din talpile picioarelor pana in crestetul capului. Sia luat ov un ciob ca s& se scarpine si sedea pe gunoi, afard din oras. Atunci nevasta lui a zis catre el: Pana cdnd oare vei mai rabda, zicdnd: lat, inc& putin s& mai astept in speranta méntuirii mele? Ca iat, amintirea ta s-a sters de pe pamant, si chiar aceea a feciorilor ti sia fiicelor tale, pe care in dureri si in chinuri i-am purtat in pantece si pentru care in zadar cu osteneli m-am nevoit. lar tu, tu zaci aici in putregaiul viermilor, nemigcat, sub cerul deschis, in timp ce eu ratacesc ca o slujnica si umblu din loc in loc, si din casa in casa, asteptdnd si apuna soarele ca si ma odihnesc de ostenelile si de durerile ce ma cuprind acum. Te fii mereu in statornicia ta? Blestema pe Dumnezeu si mori! Dar Iov i-a raspuns: Vorbesti cum ar vorbi una din femeile nebune! Ce? Daca am primit de la Dumnezeu cele bune, nu vom primi oare i pe cele rele? Si intre toate acestea, Iov n-a pacatuit deloc cu buzele sale. Apoi: Sa se indrepteze rugiciunea mea... (cautd la pag. 46-47) Preotul: Inelepciune! Drepti! Sa ascultam sfanta Evanghelie, pace tuturor! Strana: $i spiritului tau. Preotul: Din Sfanta Evanghelie de la Matei citire. (26, 6-16) Strana: Mirire tie, Doamne, mirire tie. Preotul: Sa luam aminte! Jn vremea aceea, fiind Isus in Betania, in casa lui Simeon leprosul, s-a apropiat de elo femeie avand un vas de alabastru cu mir de mare pret si l-a turat pe capul lui, cénd el sedea la masa; ins’, vazind aceasta, ucenicilor lui le-a parut rau gi au zis: de ce s-a facut aceasta risip&? CAci acest mir se putea vinde cu pret mare, iar banii si se dea siracilor. Dar, Isus, afland, le-a zis: pentru ce faceti supirare femeii? Ea a facut un lucru bun fata de mine, céci pe siraci pururea ji aveti cu voi, dar pe mine nu ma aveti pururea; dacd ea a turnat mirul acesta pe trupul meu, spre ingroparea mea a facut-o. Adevarat va spun voud c& oriunde se va propovadui Evanghelia aceasta, in toatd lumea, se va spune si ce a f’cut ea, spre pomenirea ei. Atunci unul din cei doisprezece care se numea luda Iscarioteanul s-a dus la capeteniile preotilor gi le-a zis: ce voiti si-mi dati si eu vi-l dau in mainile voastre? Jar ei s-au invoit cu el la treizeci de arginti. $i de atunci cauta un prilej potrivit, ca si- dea in mainile lor. MIERCURI DIMINEATA, LA VECERNIE $I LITURGHIE Strana: Matire tie, Doamne, mirire tie. $i cealalté rénduiald a Liturghiei Darurilor mai inaintesfintite /a fel ca in ziua de luni, cu aceeasi dezlegare, (vezi la pag. 48-62) Dupé aducerea sfintelor daruri se fac trei matanii. $i indatd se pardisesc de tot mataniile ce se fac in Bisericd; iar in chilii se fac pnd in Vinerea Mare.