Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

CAPITOLUL 1. FINANŢAREA EXTERNĂ ŞI CREDITUL BANCAR ......................................2


1.1. Finanţarea activităţii intreprinderii..............................................................................................2
1.1.1. Deciziile financiare...............................................................................................................2
1.1.2. Sursele de finantare a activităţii.................................................................................... .......3
1.1.3. Necesitatea finanţării externe................................................................................................5
1.2. Creditul- sursă externă de finanţare de pe piaţa monetară..........................................................6
1.2.1. Creditul bancar. Concept. Elemente constitutive. Părţi implicate....................................... .6
1.2.2. Rolul şi importanţa creditului bancar....................................................................................7
1.2.3. Tipologia creditelor bancare.................................................................................................9

CAPITOLUL 2. CREDITAREA AGENŢILOR ECONOMICI....................................................12


2.1. Creditele pe termen scurt..........................................................................................................12
2.1.1. Categorii de credite pe termen scurt....................................................................................12
2.1.2. Dimensionarea necesarului de credite.................................................................................16
2.2. Credite pe termen mediu şi lung................................................................................................17
2.2.1. Tipuri de credite pe termen mediu şi lung...........................................................................17
2.2.2. Planificarea financiară pe termen mediu şi lung..................................................................18
2.3. Etapele procesului decizional al creditării.................................................................................19
2.3.1. Analiza managerială şi economico-financiară a firmei solicitatoare de credit.....................19
2.3.1.1. Documentaţia necesară obţinerii creditelor.............................................................. .20
2.3.1.2. Analiza managerială...................................................................................................20
2.3.1.3. Analiza performanţelor economico-financiare...........................................................21
2.3.2. Analiza solicitării de credit..................................................................................................24
2.3.2.1. Identificarea scopului şi a nivelului creditului solicitat...............................................24
2.3.2.2. Negocierea dobânzilor şi a comisioanelor..................................................................24
2.3.2.3. Identificarea şi verificarea garanţiilor creditului.........................................................25
2.3.3. Adoptarea deciziei de creditare...........................................................................................26
2.3.3.1. Contractul de credit....................................................................................................26
2.3.3.2. Scadenţarea, suplimentarea, rescadenţarea şi rambursarea creditului........................26
2.3.4. Analiza periodică a calităţii portofoliului de credite deţinute de către bancă.......................27

CAPITOLUL 3. EFECTELE CREDITĂRII ASUPRA ECONOMIEI ÎNTREPRINDERII.....29


3.1. Influenţa îndatorării asupra performanţelor întreprinderii (efectul de levier financiar).............29
3.2. Politica de îndatorare şi riscul financiar....................................................................................33
3.3. Costul finanţării.........................................................................................................................34
3.3.1. Costul finanţării pe termen scurt.........................................................................................34
3.3.2. Costul finanţării pe termen lung..........................................................................................37

CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ.................................................................................................39

ANEXE................................................................................................................................................45
CONCLUZII.......................................................................................................................................64
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................................65