Sunteți pe pagina 1din 5

Numele:_______________ Data:_____________

TEST DE EVALUARE ȘTIINȚE


U.Î. 2 Interacțiunea dintre corpuri. Forțe și efecte

1. Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor de mai jos (A pentru adevărat şi F pentru fals):
 Când un corp îşi schimbă poziţia faţă de un reper spunem că el se mişcă.
 Forţa de atracţie pe care o are Pământul asupra corpurilor se numeşte forţă irezistibilă.
 Viteza cu care un corp lăsat liber cade pe pământ depinde de masa corpului.
 Pe iarbă o minge se va rostogoli mai ușor decât pe asfalt.

2. Ordonează obiectele care, lăsate să cadă liber de la aceeași înălțime, ajung mai repede pe pământ:
 o minge, o carte, o bucată de fier, o foaie de hârtie.
1. ___________________________ 4. _________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

Precizează ce forţă a acţionat asupra lor.


__________________________________________________________________________________

3. Priveşte imaginile şi alege răspunsul corect:

a) Autobuzul se află în mişcare / repaus faţă de bloc.


b) Copacul este un reper deoarece are / nu are poziţie fixă.
c) Săniuţa se află în stare de mişcare / repaus faţă de copac.
d) Copiii sunt în autobuz. Ei se află în stare de mişcare / repaus faţă de autobuz.

4.Completează enunțurile:
a. Corpurile pot fi în stare de mișcare sau de …………..față de un reper ales.
b. Pământul exercită o forță de ……………………….. asupra tuturor corpurilor aflate pe
suprafața sa.
c. Prin frecare se produce fenomenul de …………………. a unor corpuri.

5.Identifică ce fel de forţă acţionează în fiecare situaţie prezentată în imaginile de mai jos:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

U.Î. 2 Interacțiunea dintre corpuri. Forțe și efecte


(Științe ale naturii- clasa a III-a)

1.Competențe specifice
1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese

1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese

2.Descriptori de performanţă

Item Foarte bine Bine Suficient


Item 1 -stabilește valoarea de adevăr -stabilește valoarea de adevăr -stabilește valoarea de
în 4 situații; în 3 situații; adevăr în 2 situații;
Item2 -ordonează corect 4 obiecte; -ordonează corect 3 obiecte; ordonează corect 2 obiecte
Item 3 -alege varianta corectă în 4 -alege varianta corectă în două -alege varianta corectă într-
situaţii; situaţii; o situaţii;
Item 4 - completează corect - completează corect enunţurile - completează corect
enunţurile cu trei cuvinte; cu două cuvinte enunţurile cu un cuvînt;
Item 5 -identifica forța care --identifica forța care -identifica forța care
acționează în 3 cazuri; acționează în 2 cazuri; acționează în 3 cazuri;

3.Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și correct 4 – 5 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial


BINE
corect restul itemilor

Rezolvă integral și corect 1 item; incorect /parţial corect


SUFICIENT
restul itemilor
Rezultatele probei de evaluare la științe ale naturii :

Nr. Itemi
Numele şi prenumele
crt. I1 I2 I3 I4 I5 final
1. Aştefănoaie Cosmin - Ionuţ
2. Avram Cosmin - Ilie
3. Bolocan Amalia
4. Creţanu Amalia - Paula
5. Fediucel Alexandru
6. Fediucel Sara - Andreea
7. Florea Diana- Ioana
8. Gavriliuc Irina
9. Hulboacă Ionuţ - Alexandru
10. Ivancov Daniel
11. Iurea Iustin - Roberto
12. Maftei Ciprian - Gabriel
13. Săicu Paula - Ariana
14. Stănescu Cosmin
15. Stănescu Ioan
16. Stănescu Marta
17. Stănescu Maria
18. Stănescu Tălioara
19. Șerbuleț Iuliana-Dariana
20. Stănescu Umberto- Beniamin
21. Tătărîngă Denis - Leon
22. Văleanu Andrei - Gabriel
Analiza probei de ȘTIINȚE ALE NATURII
Realizarea obiectivelor:
Nr. O1 O2 O3 O4 O5

elevilor FB
care au B
realizat S
ob. I

Aprecierea cu calificative:
Calificative Foarte bine Bine Suficient Insuficient
Nr. elevi

Concluzii:

Greșeli frecvente:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Măsuri ameliorative:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………