Sunteți pe pagina 1din 1

RECOMANDĂRI

privind intervenția la instituțiile medicale de boli infecțioase, inclusiv pentru


tratarea persoanelor infectate cu virusul COVID 2019

Scopul acestor recomandări este de a asigura protecția efectivului de intervenție din cadrul
IGSU la desfășurarea acțiunilor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență (incendiu)
la instituțiile medicale stabilite pentru primirea și tratarea persoanelor infectate cu COVID 2019.
Astfel, în cazul izbucnirii unui incendiu la instituțiile medicale de boli infecțioase, în
deosebi pentru persoanele infectate cu virusul COVID 2019, efectivul de salvatori și pompieri care
se deplasează cu autospeciala de intervenţie la incendiu, urmează să respecte cu strictețe
următoarele recomandări:
- în timpul deplasării spre locul chemării, superiorul echipei va concretiza prin
intermediul Dispeceratelor IGSU despre prezența bolnavilor la locul producerii incendiului și
necesitatea evacuării acestora, iar la apropierea de obiectiv va deconecta semnalul sonor al
autospecialei pentru a evita panica în rândul bolnavilor;
- amplasarea autospecialei de intervenție la loc sigur, astfel încît să fie evitat accesul
persoanelor și bolnavilor evacuați, inclusiv a personalului medical către aceasta;
- conlucrarea permanentă cu personalul medical;
- utilizarea strictă a echipamentului individual de protecție din dotare (costum, mănuși,
ochelari de protecție) și a aparatelor izolante pentru respirație cu aer comprimat, atât în timpul
desfășurării recunoașterii locului incendiului, cît și în acțiunile de lichidare, chiar dacă efectele
acestuia nu o impune;
- utilizarea strictă a echipamentului de protecție, și anume costum, ochelari, mască și
mănuși de unică folosință, în cazul incapacității utilizării echipamentului individual de protecție
menționat mai sus;
- evitarea contactului direct cu pacienții, cu excepția celor care sunt în incapacitate de
mişcare din cauza dependenţei de echipamentele şi instalaţiile utilizate în procesul medical, care au
nevoie de o acţiune specială de însoţire;
- în urma lichidării incendiului, tratarea sanitară a efectivului din echipele de intervenţie,
cu respectarea indicaţiilor personalului medical, iar la întoarcerea în subdiviziune, spălarea și
dezinfectarea atît a echipamentului de protecție, cît și a utilajului folosit.
Pe timpul intervenției efectivul este obligat să respecte executarea ordinelor şi a disciplinei,
iar indicaţiile privind îndeplinirea diferitelor misiuni vor fi date cu voce încetată şi semnale pentru a
evita panica în rândul bolnavilor.