Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE

Structura cursului
Cursul este compus din 11 unităţi de învăţare:
Unitatea de învăţare 1. Metoda comparativă – cale fertilă în câmpul cunoaşterii (2 ore)
Unitatea de învăţare 2. Sistemul politic. Tipologia comparată a sistemelor politice
contemporane (2 ore)
Unitatea de învăţare 3. Statul – instituţie fundamentală a sistemului politic (2 ore)
Unitatea de învăţare 4. Puterea politică şi instituţiile puterii (2 ore)
Unitatea de învăţare 5. Regimuri politice. Democraţii occidentale comparate. Forme de
guvernământ (2 ore)
Unitatea de învăţare 6. Regimuri politice totalitare (2 ore)
Unitatea de învăţare 7. Istoria comparată a statelor comuniste (2 ore)
Unitatea de învăţare 8. Dezmembrarea lagărului socialist. De la democraţie la
totalitarism şi de la totalitarism la democraţie (2 ore)
Unitatea de învăţare 9. Giganţii Orientului: China şi Japonia – două căi de dezvoltare (2
ore)
Unitatea de învăţare 10. Lumea a treia – un sistem compozit (2 ore)
Unitatea de învăţare 11. Partidele politice. Doctrine şi ideologii politice (3 ore)

Teme de control (TC)


Desfăşurarea seminariilor va fi structurată astfel: în prima parte a seminarului vor fi prezentări şi
dezbateri pe unitatea de învăţare programată, iar în a doua parte, aplicaţii practice, studii de caz,
simulări de teste.

Bibliografie obligatorie:
Maria Popescu, Sisteme politice şi constituţionale comparate, Editura Economică, Bucureşti,
2013
Ion Bitoleanu, Popescu Maria, Avram Cezar, Loredana Bica, Bazele ştiinţei politice, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009.
Mitran Ion, Politologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.
Florin Tănăsescu, Doctrine şi instituţii politice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2004.

Metoda de evaluare:
Examenul final se susţine sub formă electronică, pe bază de grile, ţinându-se cont de activitatea
şi evaluarea periodică a studentului, precum şi de evaluarea săptămânală în cadrul seminariilor.

9
10