Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Departamentul Ingineria Software şi Automatică

Raport
Lucrare de Laborator Nr. 1
Disciplina “ Analiza și Modelarea Orientată pe Obiecte ”
Tema: Familiarizarea cu instrumentul Enterprise Architect

A elaborat : st.gr.TI – 171 f/r , Florea Cristina


A verificat : prof.univ. Nina Sava,
prof.univ. Radu Melnic

Chişinău 2019
Scopul lucrării
Studierea interfeței grafice a instrumentului Enterprise Architect

Mersul lucrării

Enterprise Architect – un instrument cum multe capabilități ce ajută utilizatoruli să gestioneze


informația în medii complexe și cerințe avansate . Enterprise Architect furnizează utilizatorilor tehnologii
de modelare și construcții .

Pentru realizarea modelelor și diagramelor este necesat în primul rând de a studia soft-ul utilizat,
pentru a obține desprinderi de lucru cu acest instrument.

Fig 1. Pagina de start

La deschiderea aplicație apare pagina de start ( Fig 1 ) și din start observăm bara de meniu

Fig 1.1. Bara de meniu

Pentru a crea un proiect noi , din pagina de start observăm Create a new project :
Fig 1.3 New Project

1
La următoarea etapă alegem mapa în care salvăm proiectul nou creat :

Fig 2. Destinația de salvare a proiectului

De asemenea , pe prima pagină de start observăm și box-ul de instrumente tipice anume pentru
soft-uri de modelare :
Fig 3. Box de instrumente

2
În boxul dat de instrumente observăm tipurile de relații comune pentru toate diagramele. Pentru a
selecta un anumit tip de diagrame este necesar a accesa în bara de meniu submeniul Design și de acolo de
ales lista cu tipuri de diagrame.
Fig 4. Add model Wizard

După ce am realizat acțiunea de mai sus, se observă că deja apare o altă pagină ,de unde putem
alege tipul de modelare .

Fig 5. Model Pattern

3
După cum se vede, a apărut o listă cu șabloane pentru diferite tipuri de diagrame. Ca exemplu ,
vom alege diagrama Use-Case .
Fig 6 Use Case Model .Description

La selectarea unei din lista de diagrame,observă că în partea dreaptă apare o mică descriere la
fiecare tip de diagramă . După ce a fost aleasă diagrama dorită , creăm un șablon,și apare pe ecran un
exemplu de diagramă.
Fig 7 Use Case Pattern

În cazul dat avem un șablon prestabilit de aplicație. Desigur, vom fi nevoiți să modificăm structura
șablonului , sau chiar să cream altul nou. Și pentru acesta se va utiliza box-ul de instrumente(Tool Box)

La adăugarea unui elemente pe ecran, observăm în partea dreaptă prorietățile obiectului ales.

4
Fig 8 Properties

În cazul dat, am ales un Actor și observă care sunt proprietățile lui , și la necesitate facem aici
modificări.
Pentru restul diagramelor se folosește aceiași modalitate de lucru cu aplicația.

5
Concluzie

Laboratorul dat nu este altceva decât un tutorial de lucru cu instrumentul utilizat. La realizarea lui
am reușit să opțin abtitudini și deprinderi de lucru cu Enterprise Architect.
Astfel, la realizarea lucrărilor în Enterprise Architect voi puteam mai rapid și sigur să aleg
elementele necesare și să creez diagrame.