Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” Budești, Județul Călărași

Nume și prenume:
Data:
Evaluare – Grecia antică

Clasa a V-a

I. Realizează conexiunea dintre elementele de pe prima coloană și elementele de pe a


doua coloană, astfel încât să formezi propoziții cu sens.
1)Războiul peloponesiac a)a fost zeul războiului
2)La Maraton b)a fost războiul dintre Sparta și Atena
3)Ares c)a fost un matematician grec
4)Culturile de măslini d)a avut loc o luptă în timpul războaielor
medice
5)Alexandru Macedon e)a fost conducătorul Imperiului
Macedonean
6)Thales f)reprezintă o ocupație a grecilor
II. Realizează câte o propoziție cu fiecare dintre următoarele cuvinte, referindu-te la
lecțiile pe care le-ai învățat la istorie: viță – de – vie, Dionysos, erou, război, oraș -
stat, templu.
1. ............................................................................................................................. .
2. ............................................................................................................................. .
3. ............................................................................................................................. .
4. ............................................................................................................................. .
5. ............................................................................................................................. .
6. ............................................................................................................................. .
III. Completează spațiile libere cu un răspuns pe care îl consideri potrivit:
1. Creșterea animalelor era o ......................... a grecilor.
2. Cei născuți din zei și dintr-o ființă muritoare purtau denumirea
de .......................... .
3. Orașul grecesc care cuprindea zona urbană și teritoriul rural înconjurător purta
denumirea de oraș - stat sau ......................... .
4. O categorie socială din Sparta era reprezentată de ......................... .
5. O instituție ateniană era ......................... .
6. O colonie grecească întemeiată pe țărmul Mării Negre și care astăzi este un
oraș din România a fost ......................... .
7. O metropolă din care au plecat grecii să întemeieze colonii a
fost ........................ .
8. Două trăsături morale pe care grecii le-au arătat în timpul războaielor au
fost ......................... și ......................... .
9. Întemeietorul Imperiului Macedonean în timpul căruia s-a realizat cucerirea
Greciei a fost ......................... .
10. Un autor de tragedii din Grecia antică a fost ......................... .
Școala Gimnazială „Gheorghe Manu” Budești, Județul Călărași
Nume și prenume:
Data:
IV. Citește cu atenție textul de mai jos:
„Ideal este să-ți dai viața ca un erou, luptând în primele rânduri pentru apărarea
patriei. Este demn de cinstire doar cel ce știe să ducă războiul: aceasta este
adevărata valoare, cea mai înaltă prețuire pe care un om o poate obține printre
oameni. Spre binele tuturor, războinicul trebuie să stea înfipt pe picioarele sale,
așezat în linia întâi, alungând din sufletul său orice tentație de a fugi; el își
protejează picioarele și pieptul cu uriașul său scut, mâna lui învârtește cu forță
lancea, iar deasupra capului își agită înspăimântătoarea creastă a coifului”.
Tirteu, poet spartan

Pe baza textului, răspunde următoarelor cerințe:


1. Transcrie din text fragmentul unde ți se spune ce trebuie să facă războinicul,
spre binele tuturor.
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. .
2. Numește 3 arme pe care le foloseau spartanii în luptă.
............................................................................................................................. .
3. Precizează ce se întâmpla încă de la naștere cu spartanii care erau slabi sau
invalizi.
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. .
4. Prezintă o cauză, desfășurarea și o urmare a unui război în care a fost implicată
cetatea Sparta.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. .
V. Descrie imaginea de mai jos, prezentând cât mai multe detalii ale acesteia:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................... .

S-ar putea să vă placă și