Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Profesor: Zama Linda

Data:08.11.2019

Clasa: VIII

Disciplina: Biologia

Subiectul: Regnul ciuperci (Fungi)

Forma de organizare: Lecție

Tipul lecției: Mixtă

Obiective operaționale:elevul la finele lecției va fi capabil:


O1- Să enumere succint trăsaturile principale ale ciupercilor.

O2-Să defineasca noțiunile de ciuperci saprofite și ciuperci parazite , analizând textul


din manual .

O3-Să reprezinte o schemă a clasificării ciupercilor după modul de nutriție și înmulțire


a ciupercilor .
O4- Să analizeze imaginile unor ciuperci parazite și comestibile .

Competențe derivate:
1. Identificarea unităţilor taxonomice.
2. Descrierea particularităţilor regnurilor de organisme.

Strategii didactice :
Manualul de Biologie clasa aVIII-a, scheme, tabele, imagini.
Desfășurarea activității:
Etapele lecției O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Evaluar
procedee e
Evocarea Salutul! Elevii se salută cu Conversația
Momentul Pentru acasă ați avut de profesorul și își
organizatoric pregătit tema: REGNUL pregătesc cele
PROTISTA. ALGELE necesare pentru lecție. Activitate
frontală
1.In câte clase a fost Elevii raspund la
clasificat regnul Protista? intrebarile adresate de
2.Ce tipuri de alge profesor .
cunoasteți ?
3.Ce tipuri de organisme 1.In 3 clase ,
cuprinde regnul Protista ? protozoare ,alge ,
4.Câte tipuri de tal pot oomicete si
avea algele ? mixomicete .
5.Ce ape populează algele 2.Algele verzi , rosii si
verzi, brune și roșii? . brune .
3.Organisme eucariote
diferite prin structura
corpului , tipul de
nutritie si mediul de
trai.
4.Unicelulare ,
coloniale si
pluricelulare .
5.Alge verzi – ape
dulci si se pot
Captarea
dezvolta si în ape
atenției
sărate pe copaci sau
pe sol ,alge brune –
apele sarate și algele
roșii – apele marine si
apele oceanice .
Profesorul propune elevilor
sa raspunda la citeva
ghicitori :
1.Frunze nare
Nui nici floare
În păduri și pe ogoare
Prin grădini și-n deal la vie
Stă mereu într-un picior cu Ciupearca
pălărie?

2.Picioruș cu pălărie
Albe, gri sau aurie Ciupearca
Dulce sau otrăvitoare
Cine îmi spune ce e oare?

Tema noastră de astăzi


este: REGNUL Elevii își notează tema
CIUPERCI (FUNGI) nouă în caiet
Realizarea O1 Regnul ciuperci cuprinde Elevii asculta si Activitate
sensului organismele eucariote noteaza in caiet frontală Manul
,talofite și cu nutritie schema. școlar
heterotrofa (Anexa1)
Ciupercile pluricelulare
au talul format din Explicația
filamente de celule, numite Schematizare Tablă
hife. Totalitatea hifelor Elevii îsi notează în
unei ciuperci formează un caiet.
miceliu. Cu ajutorul
hifelor corpul ciupercii se
O2 fixează de substrat (sol,
tulpinile copacilor, resturi
animale sau vegetale etc.)
și absoarbe apa și Desenul
schemei tabla
substanțele necesare
pentru existență.

Ciupercile saprofite –
sunt ciupercile care se
hranesc cu resturile
organismelor vegetale cît
și animale ,și nu aduc
daune nimănui . Elevii noteaza schema
Ex: Sunt ciuperci in caiete.
comestibile .
Ciupercile parazite – sunt
ciupercile care folosesc ca
O3
substante nutritive corpul
organismelor vii
provocându-le daune .
Ex: sunt ciupercile
otrăvitoare, sau drojdiile și
mucegaiul.(Anexa2).
O4 Elevii își notează Lucru la tablă
schema în caiete

tabla
Lucru în
grup.

Reprezentarea schematică
O5 a înmulțirii la ciuperci.
Ciupercile se înmulțesc pe Elevii se grupează în 3
cale vegetativă, asexuată grupuri și efectuiază
și sexuată. (Anexa3). sarcina propusă de
profesor.
Ciupercile, în funcție de
structura talului, au fost
clasificate în superioare
(ciupercile cu pălărie) şi
inferioare (mucegaiurile,
drojdiile) (Anexa 4)

Din regnul Ciuperci fac


parte clasele Zigomicete,
Ascomicete şi
Bazidomicete.(Anexa 5)
Zigomicete-1.Mucegaiul-
cenuşiu
Ascomicetele-
1.Drojdia
2. Penicillium
3. Zbârciogul
4. Trufa
Bazidiomicetele-sunt
ciuperci saprofite
1.ciuperci cu pălărie
parazite
1.rugina gramineelor
2.tăciunele porumbului
Reflecția Pentru a consolida materialul Elevii alcătuiesc Tehnica RAI
studiat astazi profesorul le întrebări, elevul numit
propune elevilor , prin de profesor adresează o
tehnica Sinelg să citească și întrebare din tema
să noteze pe foaie studiată unui coleg la
interactivul de eficientizare a alegere, respectivul,
lecturii și gândirii . după ce răspunde la
întrebarea acordată oferă
o altă întrebare altui Algoritmizar
Bilanțul lecției e
coleg.

Se analizează răspunsul
Tema pentru elevilor și să-i apreciez pe cei Elevii își notează tema
acasă mai activi dintre ei . pentru acasă. Explicația

Realizati un eseu structurat la


tema ,,Diversitatea
ciupercilor pe glob ‘’.
Anexa 1.

Regnul ciuperci (Fungi)


ci
er
up Talofite
ci Organism e
eucariote
ul
N utritie
gn heterotrofă
Re

Anexa 2.

Clasificarea ciupercilor.
Ciupercile

Saprofite Parazite

Comestibile Otrăvitoare

Ex. Hribi, mânătărci, Ex. Pălăria șarpelui,


Vinetica pestriță, Buretele viperei,

Zbârciogul țuguiat, etc. Ciuperca de bălegar, etc.

Anexa 3.
Înmulțirea ciupercilor

spori
Asexuată
Înmulțirea asexuati
ciupercilor spori
Sexuată
sexuati
Asexuată- divizarea sporilor de la celula(ciupearca)

Sexuată- contopirea a două celule de sex diferit

Anexa 4.

Structura Talului
T a lu

s u
p eri o r f er io
in r

Ex. Ciupercile cu pălarie. Ex. Mucegaiul, Drojdiile.

Anexa 5.
Clasificarea ciupercilor.

Zigomicetele

Regnul
ciuperci

Ascomicetel Bazidiomicetele
e