Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Disciplina:Biologie
Clasa: a VIIA
Subiectul: Aspecte sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante
Tipul lecției: de dobândire de noi cunoștințe
Data: 19.02.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
 Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.

Unități de competențe:
 Identificarea particularităţilor morfologice sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante.
 Aprecierea unor elemente, procese și fenomene biologice observate direct sau indirect.

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1. Să definească noțiunile de bioritm și proces ciclic.
O2. Să enumere grupele de creștere și dezvoltare a plantelor în baza textului științific.
O3.Să compare grupele de dezvoltare a plantelor

Tehnologie didactică:
Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, lucru în grup, metoda crossword.

Resurse procedurale: explicația, conversație,descrierea, analiza.


Scenariul demersului didactic
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode
lecției
Evocare Bună ziua! Luați loc Elevii se salută și își pregătesc cele necesare pentru lecție.

Elevi ,am finisat modulul „Reproducerea în


lumea vie”, astăzi vom începe un modul nou.

Legătură cu tema nouă! Metoda


Rezolvarea unui Rebus: 1.Bacterii crossword
1.Care sunt cele mai mici organisme de pe Terra? 2.Primăvara
2.Anotimpul în care apare primele flori? 3.Toamna
3.În care anotimp are loc schimbarea coloritului
vegetației? 4.Ciuperci
4.Tip de plantă cu pălărie? 5.Licheni
5.Care este simbioza dintre alge și ciuperci? 6.Textile
6.Din ce ramură face parte inul, cânepa și
bumbacul? 7.Mugure
7.Apare în vârful tulpinii și la subsuara ramurilor?
(Anexa 1)
Cuvântul de pe verticală este “BIORITM”
Astăzi, vom studia un nou modul “Bioritmuri” și
anume tema “Aspecte sezoniere ale ciclurilor de Elevii își notează tema nouă în caiete
dezvoltare la plante”

Bioritm-ritm al proceselor biologice, cu durată


O1
diferită de la un proces la altul.
Creșterea și dezvoltarea plantelor este un proces
ciclic și are o durată diferită de la o grupă de Lucrul cu
plante la alta. manualul
Deosebim 3 tipuri de plante:
Elevii își notează schema în caiete
Plante:
anuale bienale perene
O2 -Plantele anuale- se dezvoltă din sămânţă și
produce seminţe într-o singură perioadă de
-În primul an de viaţă, plantele bienale formează o rozetă de
vegetaţie (fasolea,mazărea, grâul, petunia)
frunze pe o tulpină scurtă.
-Plantele bienale.-aceste plante trăiesc pe -Pe parcursul celui de al doilea an, tulpina crește înaltă,
parcursul a două perioade de vegetaţie pentru a-și producând fl ori, fructe și seminţe.
completa ciclul de viaţă (ceapa , sfecla de zahăr, Lucrul cu
morcovul, ridichea, varza) manualul

În primul an de viaţă, plantele bienale acumulează


substanţe de rezervă în unul dintre organele
vegetative:

Morcov rădăcină
Sfeclă
Varza albă- în frunze
Gulie-tulpină
Conopida- în inflorescențe
-Plante perene – sunt plantele care trăiesc mai
mulți ani.
Plante perene
Elevii își notează schema în caiete
Ierboase Lemnoase
(ghiocel, laleaua, (arbori, arbuști,liane)
zambila, păpădia)
Dintre arbori se întâlnesc:Stejarul, fagul,
salcâmul, plopul, salcia, ulmul, vișinul, caisul.
Arbuști: socul, măceșul, alunul, liliacul, lemnul-
câinesc. Lucrul cu
Lianele care cresc în pădurile noastre sunt:edera, manualul
hameiul, vița-de-vie sălbatică.
O3 Trecând de la un sezon la altul, aceste plante își Elevii ascultă cu atenție și fac însemnări în caiețele
modifi că aspectul.
-Toamna, frunzele își schimbă treptat culoarea din
verde în galben, brun sau roșu, apoi cad,
micșorând astfel evaporarea apei din corpul
plantei.
- Primăvara, plantele înmuguresc, pregătindu-se
pentru un nou sezon vegetativ

Reflecția 1.Definiți noțiunile de Bioritm și Proces ciclic. Bioritm-ritm al proceselor biologice, cu durată diferită de la
un process la altul.
Creșterea și dezvoltarea plantelor este un proces ciclic și are
o durată diferită de la o grupă de plante la alta.
2.Deosebim 3 tipuri de plante: a)plante anuale
2.Câte tipuri de plante deosebim? b)plante bienale
c)plante perene

De completat exercițiul nr.1 de la pagina 97.

Extensia Tema pentru acasă: Elevii își notează în caiete tema pentru acasă.
Studierea temei : “Aspecte sezoniere ale
ciclurilor de dezvoltare la plante”
De realizat exercițiul nr. 2 și 3 de la pagina 98.
La finele lecției elevii sunt notați.
Anexe:
Anexa 1.

B A C T E R I I
1.
P R I M Ă V A R A
2.
3. T O A M N A

4. C I U P E R C I

5. L I C H E N I

T E X T I L E
6.
M U G U R E
7.