Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Disciplina: Biologie
Clasa: a VIIA
Subiectul: Migrații
Tipul lecției: Mixtă
Data: 28.02.2020
Profesor: Zama Linda

Competențe specifice:
 Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
 Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.

 Unități de competențe:
 Argumentarea rolului migraţiilor şi a hibernărilor în viaţa animalelor.
 Analiza cauzelor migraţiilor şi a hibernărilor la animale.
 Înregistrarea datelor plecării şi sosirii unor păsări migratoare.

Obiective operaționale: la finele lecției elevii vor fi capabili să:


O1- Să definească noţiunile de Migraţie și Migraţie explozivă.
O2- Să clasifice tipurile de migrație conform timpului
O3.-Să analizeze cauzele migraţiilor la anumite animale
O4- Să elaboreze acţiuni de protecţie a păsărilor migratoare din localitate.

Tehnologie didactică:
 Resurse materiale: lucru cu manualul, lucru la tablă, lucru în grup, lucrul individual
 Resurse procedurale: explicația, conversația, expunerea, graficul T, brainstorming
Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode
lecției
Bună ziua!Luați loc Elevii se salută și își pregătesc cele necesare pentru
Ocupaţi-vă locurile în cea mai mare linişte! lecție.
1.Ce reprezintă viața activă? 1. Viața activă-  este starea
caracteristică animalelor  caracterizată prin ridicarea
temperaturii corpului şi a ritmului respirator.

2. Variaţiile ritmice a anotimpurilor: Vara şi iarna:


2.Care sunt variațiile ritmice a anotimpurilor de iarnă și Vara Iarna
vară? 1.Temperaturi 1. Temperaturi
ridicate scăzute
2.Ziua mai lungă 2. Ziua mai scurtă
3. Hrană din 3. Lipsă de hrană
abundenţă
3. Adaptările animalelor la mediu

1. Stratul de grăsime sub piele


3.Care sunt adaptările animalelor la mediu? 2. Blana lungă și deasă, care acoperă corpul
mamiferelor, penele și puful care acoperă
corpul păsărilor
3.Perii sunt bine fixaţi în piele.
4. Animalele ce au o viață activă sunt:
 Șoarecii
 Pisicile
4.Numiți animalele ce au o viață activă.
 Câinii
 Mistreții etc.

Când nu mai arde mândrul soare Elevii ascultă atent


Şi toamna vine-ncet, încet,
Ne despărţim cu mult regret,
De păsările călătoare.
Deci tema noastră de astăzi se numeşte „Migrații”.

Elevii își notează în caiete tema nouă.

Realizare Ce vă spune cuvântul „Migrații”? Migrații: păsări, animale, țări calde, toamna,
a sensului temperatură, hrană, comportament, distanțe lungi,
anotimp, reproducere. Braistorming

Migrații

O1 Migrație- reprezintă mutarea în masă a păsărilor sau


animalelor, din unele ținuturi în altele, în anumite epoci ale
O2
anului, în vederea reproducerii și în căutarea unor condiții Elevii își notează noțiunile în caiet.
prielnice de trai.

Migraţie explozivă-reprezintă atunci cand populatia unei


specii se înmulțește rapid și apare o aprigă concurență pentru
hrană.

1.Când aţi observat că pleacă păsările? 1.Toamna


2. Cum credeţi de ce anume toamna ele migrează? 2. Deoarece se reduc sursele de hrană, scad
În dependenţă de perioada migraţiei se cunosc două tipuri de temperaturile, se scurtează zilele.
O3 migrații.
Migraţii
Lucrul cu
Elevii citesc aliniatul și selectează câte un
manualul
Sezonieră Explozivă reprezentant din fiecare specie.
Păsări animale animale insecte
rândunele renii lemingii lăcustele
(Anexa 1)
Toate aceste animale migrează,dar cum credeţi care ar fi
cauzele migraţiilor?
O4
Se analizează figura 39. Elevii se împart în 2 grupe Unele animale migrează pentru a evita condițiile de
mediu, altele pentru reproducere.
-un grup va citi și selecta din aliniatul 2 păsările și animalele
Lucrul în grup
ce migrează pentru evitarea condiţilor de mediu
Elevii prezintă lucrul efectuat.
-al doilea grup citeşte şi selectează din ultimele 2 aliniate
animalele ce migrează pentru reproducere.

La anumiţi pești (somonul, anghila, nisetrul, morunul,


păstruga, cega etc.), migraţia este determinată de
comportamentul de reproducere. (Anexa 2)

Dar acum individual ve-ți completa graficul T cu deosebirile


Lucrul
dintre migraţiile renilor şi a peştelui Cega.(Anexa 3)
individual
Migraţiile renilor Migraţiile peştelui Cega Elevii lucrează individual Graficul T
1.Lipsa de hrană 1.Pentru a depune icre

2.Timpul este mai rece 2.Pentru a-și crește puiul

Dar acum hai să scriem 5 acţiuni de protecţie a păsărilor


migratoare.

1.Să le păstrăm cuiburile


Elevii participă activ
2.Să nu le stricăm oule
Expunerea
3.Să nu le alungăm în timp ce cuibăresc

4.Să nu le omorâm puii


5.Să le dăm hrană în caz că este nevoie.

Reflecția
1.Definiți noțiunile: Migrație și Migrație explozivă. Migrație- reprezintă mutarea în masă a păsărilor
sau animalelor, din unele ținuturi în altele, în
anumite epoci ale anului, în vederea reproducerii și Discuția
în căutarea unor condiții prielnice de trai.

Migraţie explozivă-reprezintă atunci cand


populatia unei specii se înmulțește rapid și apare o
aprigă concurență pentru hrană.

2. Clasificați tipurile de migrație Migrație:

1. Sezonieră
2. Explozivă

3.
3. Care sunt acţiunile de protecţie a păsărilor migratoare?
1.Să le păstrăm cuiburile

2.Să nu le stricăm ouăle

3.Să nu le alungăm în timp ce cuibăresc

4.Să nu le omorâm puii

5.Să le dăm hrană în caz că este nevoie.


Realizarea exercițiului 5 de la pagina 104.

Extensia Tema pentru acasă:


Studierea temei : “Migrații” Elevii își notează tema pentru acasă
De realizat exercițiul 7 de la pagina 104.
La finele lecției elevii sunt notați.
Anexa 3
Anexa 1
Anexa 2