Sunteți pe pagina 1din 22

FIZICĂ

curs 2
Mecanică

www.unitbv.ro
firastrau@unitbv.ro

Universitatea Transilvania din Braşov Conf. dr. Ioana Firăstrău


Reamintim…. 2. Mecanica clasică

Mecanica clasica studiaza miscarea obiectelor care sunt mari in comparatie


atomii si se misca cu viteze mult mai mici decat viteza luminii.

Modelul punctului material


Punct material = un punct in care se considera ca este concentrate intreaga
masa a corpului. Permite studiul miscarii corpurilor.

Mecanica are ca părţi importante cinematica, dinamica.

1.2. Cinematica punctului material


Cinematica se ocupă cu studiul mişcării corpurilor, fără să ţină cont de interacţiunile acestora
cu exteriorul. Dacă distanţele pe care se mişcă corpul sunt mult mai mari decât dimensiunile
acestuia, atunci putem considera corpul ca un punct material.
1.3. Dinamica punctului material
Dinamica studiază mişcarea corpurilor ţinând cont de interacţiunile acestora cu
exteriorul, adică ţinând cont de forţele care acţionează asupra acestora.
2.2. Cinematica punctului material
Cinematica se ocupă cu studiul mişcării corpurilor, fără să ţină cont de interacţiunile acestora
cu exteriorul. Dacă distanţele pe care se mişcă corpul sunt mult mai mari decât dimensiunile
acestuia, atunci putem considera corpul ca un punct material.

Miscarea unidimensionala – coordonata X


 Miscarea poate fi definita ca modificarea in timp a pozitiei punctului material.
 Cum putem reprezenta pozitia pe o linie dreapta?
 Definitia pozitiei:
Definim un punct de pornire: origine (x = 0), x relative la origine
Directie: positiva (dreapta sau sus), negativa (stanga sau jos)
Depinde de timp: t = 0 (pornirea ceasului), x(t=0) nu e obligatoriu sa fie 0.
Pozitia are unitati de lungime: metri.

directie pozitiva
directie negativa
x (m) x = + 2.5 m
-3 -2 -1 0 1 2 3 x=-3m
origine
Marimi folosite in studiul miscarii
 deplasare
 viteza permit studiul miscarii corpurilor
 acceleratie

Deplasare
= schimbarea pozitiei in timp a punctuluui material.
f vine de la final
 se noteaza cu ∆x = x f (t f ) − xi (ti ) i vine de la initial
 este o cantitate vectoriala

x1 (t1) = + 2.5 m x1 (t1) = - 3.0 m


x2 (t2) = - 2.0 m x2 (t2) = + 1.0 m
Δx = -2.0 m - 2.5 m = -4.5 m Δx = +1.0 m + 3.0 m = +4.0 m

x (m)
-3 -2 -1 0 1 2 3
origine
Distanta si grafic Pozitie-Timp
Distanta si grafic Pozitie-Timp

• Deplasarea in spatiu
– De la A la B: Δx = xB – xA = 52 m – 30 m = 22 m
– De la A la C: Δx = xc – xA = 38 m – 30 m = 8 m
• Distanta este lungimea drumului parcurs de catre masina (punct material)
– De la A la B: d = |xB – xA| = |52 m – 30 m| = 22 m
– De la A la C: d = |xB – xA|+ |xC – xB| = 22 m + |38 m – 52 m| = 36 m
• Deplasarea nu e distanta
z
3D
M ∆s M’ ∆r = r ( t + ∆t ) − r ( t ) -vector deplasare
 

∆r


r (t )


r ( t + ∆t )


O
y

x
Viteza
 viteza medie
= rata de schimbare a pozitiei.
 este o cantitate vectoriala ∆x x f − xi
 se masoara in metri/secunda [m/s] vmedie = =
∆t ∆t
 Este panta segmentului care uneste
cele doua puncte
VVmedie este panta
medie este liniei
panta liniei Marime vectoriala
z
3D

v
M ∆s M’ Viteza medie a unui pct. mat. in intervalul
de timp ∆t este:
∆r


r (t ) ∆r r ( t + ∆t ) − r ( t )
  
vm = =

r ( t + ∆t ) ∆t ∆t


O
y

x
Viteza
 viteza medie
= rata de schimbare a pozitiei.
 este o cantitate vectoriala ∆x x f − xi
 se masoara in metri/secunda [m/s] vmedie = =
∆t ∆t
 Este panta segmentului care uneste
cele doua puncta
VVmedie este panta
medie este liniei
panta liniei Marime vectoriala

 viteza instantanee
 Instantaneu inseamna “la un moment
dat”. Viteza instantanee arata ce se
intampla la fiecare moment de timp.

∆x dx
v = lim =
∆t → 0 ∆ t dt
z
3D

v
M ∆s M’ Viteza medie a unui pct. mat. in intervalul
de timp ∆t este:
∆r


r (t ) ∆r r ( t + ∆t ) − r ( t )
  
vm = =

r ( t + ∆t ) ∆t ∆t


Viteza instantanee (momentana):


O
y
r ( t + ∆t ) − r ( t ) dr
 
∆r

v ( t ) = lim = lim =

x ∆t → 0 ∆t ∆t → 0 ∆t dt

dr

v (t ) =

dt
Acceleratia
= rata de schimbare a vitezei.
 este o cantitate vectoriala
 se masoara in metri/secunda2 [m/s2]

1D
 acceleratia medie

∆v v f − vi Marime vectoriala
amedie = =
∆t ∆t
 acceleratia instantanee

∆v dv Marime vectoriala
a = lim =
∆t → 0 ∆t dt
z
3D

v
M ∆s M’ Acceleratie medie a unui pct. mat. in
intervalul de timp ∆t este:
∆r


r (t ) ∆v v ( t + ∆t ) − v ( t )
  
am = =

r ( t + ∆t ) ∆t ∆t


Acceleratie instantanee
O
y (momentana):
‫ݒ‬Ԧ
v ( t + ∆t ) − v ( t ) dv
 
∆v

a ( t ) = lim = lim =

x ∆t → 0 ∆t ∆t → 0 ∆t dt

dv

a (t ) =

dt
Clasificarea miscarilor:
a =0

a) Mişcări uniforme:
b) Mişcări uniform variate : a ≠ 0 dar este constanta


a ≠0

c) Mişcări variate:

a) Ecuatia mişcării uniforme: x(t) = x(t0 ) + v0 ⋅ ( t −t0 )

v(t) = v(t0 ) + a ⋅ ( t −t0 )


2
b) Ecuatia mişcării uniform-variate:
x(t) = x( t0 ) + v ⋅ ( t −t0 ) + a⋅
( t −t0 )
2
x( t0 ) = x0 distanta parcursa la momentul initial
v( t0 ) = v0 viteza initiala
t0 momentul initial al miscarii
2
v = v0 + 2a ⋅ ( x − x0 )
2
In funcţie de forma traiectoriei exista:
a) mişcari rectilinii (traiectoria e o linie dreapta)
b) mişcări curbilinii

Aplicatie: un automobil parcurge prima jumatate a unei distante d cu viteza


constanta v1=3m/s, iar a doua jumatate cu viteza constanta v2=7m/s.
Cat este viteza medie cu care s-a deplasat automobilul pe distanta d?
Reamintim…. 2. Mecanica clasică

Mecanica clasica studiaza miscarea obiectelor care sunt mari in comparatie


atomii si se misca cu viteze mult mai mici decat viteza luminii.

Modelul punctului material


Punct material = un punct in care se considera ca este concentrate intreaga
masa a corpului. Permite studiul miscarii corpurilor.

Mecanica are ca părţi importante cinematica, dinamica.

1.2. Cinematica punctului material


Cinematica se ocupă cu studiul mişcării corpurilor, fără să ţină cont de interacţiunile acestora
cu exteriorul. Dacă distanţele pe care se mişcă corpul sunt mult mai mari decât dimensiunile
acestuia, atunci putem considera corpul ca un punct material.
1.3. Dinamica punctului material
Dinamica studiază mişcarea corpurilor ţinând cont de interacţiunile acestora cu
exteriorul, adică ţinând cont de forţele care acţionează asupra acestora.
2.3 Dinamica punctului material
Dinamica studiază mişcarea corpurilor ţinând cont de interacţiunile acestora cu
exteriorul, adică ţinând cont de forţele care acţionează asupra acestora.

Limbajul dinamicii:
Masa: Masoara cat de dificil este sa schimbi viteza unui obiect (inertia obiectului)
Inertia e proprietatea obiectelor de a rezista schimbarilor in miscarea
corpurilor.
Forta: Masura interactiei dintre doua obiecte
(trage sau impinge).
 Este un vector.
 Exprimat in Newtoni [N]
de contact: rezulta din
Fortele contactul dintre 2 obiecte

generate de campuri de forte:


actioneaza intre obiecte
deconectate
Exemple de forte

• Forte gravitationale
• Forta lui Archimedes
• Forta de frecare
• Forta de tensiune
• Forta elastica
• Reactiunea normala
Principiile dinamicii (lui Newton):

Principiul I (principiul inerţiei ): Un corp se mişcă rectiliniu şi uniform, sau se află în


repaus, atâta timp cât asupra lui nu acţionează forţe din exterior.

 Un obiect in repaus ramane in repaus atata timp cat nu actioneaza nimic din
exterior.
 Un obiect aflat in miscare cu viteza constanta continua sa se miste cu aceeasi
viteza si in aceeasi directie atata timp cat nu actioneaza o forta medie asupra sa.

  
Fmedie = ∑ F = F1 + F2 + F3 + ......
Principiul
 II (principiul forţei): Dacă asupra unui corp cu masa m acţionează o
forţă F aceasta imprimă corpului o acceleraţie direct proporţională cu forţa şi
invers proporţională cu masa corpului.

→ F
a = → legea fundamentală a dinamicii
m
→ →   
F = ma Ftotala = ∑ F = F1 + F2 + F3 + ......

kg m
1 N ≡1 2
s
Newton
Pricipiul III (principiul egalităţii acţiunii şi reacţiunii): Dacă un corp acţionează
asupra altui corp cu o forţă numită acţiune, cel de-al doilea corp acţionează asupra
primului cu o forţă egală şi de semn contrar, numită reacţiune.

→ →
Fa = − Fr

A B
 
F a sup ra A = T = F a sup ra B
 
franghie F a sup ra A = − F a sup ra B
franghie

T – tensiune in fir
Aplicatie principiul III (principiul egalităţii acţiunii şi reacţiunii)

N 
G = −N

G = m⋅ g - forta de greutate


g = 9.81 m / s 2 -acceleratia gravitationala N - forta de reactiune normala
G
y
 
F totala = G + N

N y
Ftotala = −G + N = 0
O
x x
Ftotala = 0+0 = 0

G Corpul este in repaus!