Sunteți pe pagina 1din 24

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC

CLASA a V- a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. ore/ săptămâna: 2

Competenţe Nr. de lecţii Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Viteza de reacţie la stimuli: vizuali, auditivi, tactili;
Viteza Viteza de execuţie în acţiuni motrice simple; 8 8-11
Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie.
1.2.
Coordonarea segmentelor faţă de corp;
2.3.
*Manevrarea de obiecte, individuală şi în relaţie cu parteneri;
3.1.
Calităţi Echilibrul:
3.2.
motrice Îndemânarea – în poziţii statice; 6 5-7
3.3.
4.2. – în deplasare pe suprafeţe înguste, situate la diferite
4.3. înălţimi;
– *în deplasare cu purtare, depunere, culegere de obiecte;
Forţa dinamică segmentară;
Forţa 8 12-15
*Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
1.2. Alergarea de rezistenţă:
1.3. - Pasul alergător lansat de semifond;
2.3. - Startul de sus şi lansarea de la start;
Atletism Alergări 8 1-4
3.2. - Alergarea în grup;
4.1./4.2./4.3. - Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare;
5.1. Cunoştinţe teoretice despre regula depăşirii adversarului;
Elemente statice:
- Cumpăna pe un genunchi şi pe un picior;
- Semisfoara;
- Podul de jos;
1.2. - Stând pe omoplaţi;
1.3. - stând pe cap cu sprijin (baieti);
Gimnastică
2.3. - sfoara (fete); 14 12-18
acrobatică
3.2. Elemente dinamice:
4.1. Gimnastică - Rulări;
4.2. - Rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în ghemuit;
4.3. - Rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat;
5.1. - răsturnare laterală (roata laterală);
Variante de legare a elementelor acrobatice însuşite;
Săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică așezată
Sărituri la
transversal, urmată de coborâre prin săritură dreaptă; 6 16-18
aparate
cunoştinţe despre: criterii de evaluare a unei sărituri
1.2. Jocuri sportive Baschet Anul I de instruire 22
1.3.  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâini 1-11
2.3. de la piept, de pe loc şi urmată de deplasare
3.2.  oprirea într-un timp
4.1.  driblingul
4.2.  aruncarea la coş de pe loc, cu una/două mâini
4.3.  pivotarea
5.1.  poziţia fundamentală în apărare
 deplasările cu paşi adăugaţi
 lucrul de braţe şi jocul de picioare
 demarcajul
 marcajul
 depăşirea
 apărare „om la om” în aproprierea coşului propriu
 aşezare în atac „în potcoavă”
 acţiunea tactică „dă şi du-te”
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: fault, paşi, dublu dribling
 informații cu caracter sportiv
 1 notă pentru Alergarea de rezistență;
1.3.  1 notă calitatea motrică fortă
EVALUARE 4 4, 15, 18
2.1.  1 notă – gimnastica acrobatica
 1 notă – sărituri la aparate

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a V-a – Semestrul al II-lea

Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. ore/ săptămâna: 2
Competenţe Număr de Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.2. Viteza de reacţie la stimuli: vizuali, auditivi, tactili;
2.3. Viteza Viteza de execuţie în acţiuni motrice simple; 6 4-6
3.1. Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie.
3.2. Calităţi motrice
3.3.
Forţa dinamică segmentară;
4.2. Forţa 6 1-3
Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
4.3.
1.2. Prin apucare şi păşire pe aparat;
2.3. Escaladarea Prin apucare şi rulare pe partea anterioară a 6 1-3
3.1. Deprinderi de corpului;
3.2. locomoţie  Pe banca de gimnastică;
3.3. Tracţiunea 6 1-3
de bază şi Pe perechi;
4.2. combinate La scara fixă;
4.3. Căţărarea-coborârea 6 1-3
Pe plan înclinat;
Târârea Pe genunchi şi pe coate; 6 1-3
1.2. Atletism Alergări  elemente din şcoala alergării 6 7-9
1.3. - alergare cu joc de gleznă
2.3. - alergare cu genunchii sus
3.2. - alergare cu pendularea gambelor înainte şi
4.1. înapoi
4.2.  alergarea de viteză:
- pasul alergător de accelerare
- startul de jos şi lansarea de la start
 elemente din şcoala săriturii:
- pasul săltat, pasul sărit
Sărituri 6 14-16
 săritura în lungime cu 1½ pași în aer:
- elan de 3-5 paşi, bătaie liberă şi desprindere
 elemente din şcoala aruncării:
4.3.
- aruncare tip azvârlire, cu un braț
5.1.
 aruncarea mingii de oină, de pe loc, la distanţă
 cunoştinţe despre:
Aruncări - caracteristicile mingii de oină 6 11-13
- depăşirea liniei de aruncare
- respectarea sectorului de aruncare
- măsurarea lungimii aruncării
 informații cu caracter sportiv
1.2. Baschet Anul I de instruire 24 4-9,
1.3. Jocuri sportive  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu 11-16
2.3. două mâini de la piept, de pe loc şi urmată de
3.2. deplasare
4.1.  oprirea într-un timp
4.2.  driblingul
4.3.  aruncarea la coş de pe loc, cu una/două mâini
5.1.  pivotarea
 poziţia fundamentală în apărare
 deplasările cu paşi adăugaţi
 lucrul de braţe şi jocul de picioare
 demarcajul
 marcajul
 depăşirea
 apărare „om la om” în aproprierea coşului
propriu
 aşezare în atac „în potcoavă”
 acţiunea tactică „dă şi du-te”
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: fault, paşi,
dublu dribling
 informații cu caracter sportiv
 1 notă din calitatea motrica de baza forta;
 1 notă – Alergarea de viteza cu start de jos
1.3.  1 notă Aruncarea mingii de oina
EVALUARE 5 3, 9, 13, 16
2.1.  1 notă saritura in lungime cu elan
 1 notă - Procedee tehnice izolate din jocul de
baschet/ sau joc sportiv baschet

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VI- a – Semestrul I

Avizar Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Nr. de lecţii Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.2. Calităţi viteza de reacţie: - la diferiți stimuli
2.3. motrice  viteza de execuţie: - a actelor şi a acţiunilor motrice singulare
3.1. şi repetate (viteza de repetiție)
3.2. viteza de deplasare: - pe distanţe şi pe direcţii variate - viteză -
3.3. Viteza 8 8-11
în condiții de coordonare
4.2. cunoştinţe despre: - caracteristicile exerciţiului pentru
4.3. dezvoltarea vitezei - valorile medii ale indicatorilor de viteză,
corespunzătoare vârstei şi genului
Îndemânarea  coordonarea acțiunilor segmentelor corpului şi ale corpului 6 5-7
(capacități în întregime, în spaţiu şi în timp
coordinative)  coordonarea acţiunilor motrice în relaţia cu parteneri şi cu
adversari
 mânuirea de obiecte, de pe loc, în condiții de ambidextri
(manuală, podală)
 echilibru:
- menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor statice
(cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe cu înălţimi
variabile)
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate
 forţa explozivă
 forţa dinamică (izotonică) segmentară
 forţa dinamică segmentară în regim de rezistenţă
Forţa  cunoştinţe şi informaţii despre: 8 12-15
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor segmente musculare, specifice vârstei şigenului
alergarea de rezistenţă:
- startul de sus şi lansarea de la start
1.2.
- coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare
1.3.
- alergare pe teren variat
2.3.
Atletism Alergări  cunoştinţe despre: 8 1-4
3.2.
- startul gresit
4.1./4.2./4.3.
- depăşirea adversarului
5.1.
- contactul piciorului cu solul, în funcție de natura terenului
 informații cu caracter sportiv
1.2. Gimnastică Gimnastică Elemente statice: 14 12-18
1.3. acrobatică - Cumpăna laterală
2.3. - Semisfoara;
3.2. - Podul de sus (fete);
4.1. - stând pe cap (baieti);
4.2. - stând pe mâini
4.3. Elemente dinamice:
5.1. -rulări
-rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat şi înapoi din depărtat
în ghemuit
-rostogolire înainte din ghemuit în depărtat
-răsturnare laterală (roata laterală)
 elemente și combinații gimnice
 combinații acrobatice și gimnice (cuprinzând elementele
însușite)
 variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele însuşite)
 cunoştinţe despre criteriile de apreciere a execuţiilor
 informații cu caracter sportiv
săritură în sprijin ghemuit printre braţe, pe lada de gimnastică
Sărituri la situată transversal
6 16-18
aparate cunoştinţe despre criteriile de apreciere a unei sărituri
 informații cu caracter sportiv
1.2. Jocuri sportive Anul II de instruire
1.3.  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâini
2.3. de la piept, de pe loc şi urmată de din deplasare
3.2.  oprirea în doi timpi
4.1.  pivotarea liberă şi în relaţie cu un adversar
4.2.  structuri de deplasări specifice în poziţiile fundamentale, în
4.3. apărare şi în atac
5.1.  aruncarea la coş din dribling
 marcajul adversarului cu şi fără minge
Baschet 22 1-11
 demarcajul
 pătrunderea
 depăşirea
 acţiunea tactică colectivă „dă şi du-te”
 sistemul de apărare „om la om” în jumătatea proprie de teren
 acţiuni tactice specifice aşezării în atac
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: teren, durata atacului
 informaţii cu caracter sportiv
Fotbal Anul I de instruire 22
 lovirea mingii cu interiorul piciorului de pe loc şi din 1-11
deplasare
 şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
 preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
 conducerea mingii
 repunerea mingii în joc de la margine
 lovirea mingii cu capul, de pe loc
 deposedarea adversarului de minge din faţă
 procedee tehnice specifice portarului
 sistemul de joc 1-3-2
 marcajul şi demarcajul
 depăşirea
 intercepţia
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile jocului de fotbal pe teren redus:
henţ, fault, repunere din lateral
 informații cu caracter sportiv
 1 notă pentru Alergarea de rezistență;
1.3.  1 notă calitatea motrică fortă
EVALUARE 4 4, 15, 18
2.1.  1 notă – gimnastica acrobatica
 1 notă – sărituri la aparate
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VI- a – Semestrul al II-lea
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “Pro Deo”


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Competenţe Număr de Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
viteza de reacţie: - la diferiți stimuli
 viteza de execuţie: - a actelor şi a acţiunilor
motrice singulare şi repetate (viteza de repetiție)
viteza de deplasare: - pe distanţe şi pe direcţii
Viteza variate - viteză - în condiții de coordonare 6 4-6
cunoştinţe despre: - caracteristicile exerciţiului
1.2.
pentru dezvoltarea vitezei - valorile medii ale
2.3.
indicatorilor de viteză, corespunzătoare vârstei şi
3.1.
genului
3.2. Calităţi motrice
3.3.  forţa explozivă
4.2.  forţa dinamică (izotonică) segmentară
4.3.  forţa dinamică segmentară în regim de rezistenţă
 cunoştinţe şi informaţii despre:
Forţa - caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea 6 1-3
forţei
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare
a forţei principalelor segmente musculare,
specifice vârstei şi genului
1.2. Deprinderi de Escaladarea prin apucare şi păşire pe aparat, din alergare uşoară 6 1-3
2.3. locomoţie prin apucare şi rulare pe partea anterioară a
3.1. combinate corpului, pe aparate cu înălţimi variabile
3.2. pe banca de gimnastică înclinată
Tracţiunea 6 1-3
3.3. pe perechi, din poziţii diferite
4.2. La scara fixă;
4.3. Căţărarea-coborârea 6 1-3
Pe plan înclinat;
Târârea Pe genunchi şi pe coate, cu purtare de obiect 6 1-3
Elemente din şcoala alergării:
- Alergare cu joc de glezne;
- Alergare cu genunchii sus;
- Alergare cu pendularea gambei;
Alergarea de viteză:
- pasul alergător lansat de viteză
Alergări 6 7-9
- startul de jos şi lansarea de la start
 cunoştinţe despre:
- startul greşit
- respectarea culoarului de alergare
1.2. - probele de alergare de viteză în concursurile
1.3. oficiale
2.3.  elemente din şcoala săriturii:
3.2. - pasul săltat, pasul sărit
Atletism
4.1.  săritura în lungime cu 1½ paşi în aer:
4.2. - elan de 7-9 paşi - bătaie în zonă precizată -
4.3. Sărituri desprindere 6 14-16
5.1.  cunoştinţe despre:
- depăşirea pragului (zonei de
bătaie/desprindere)
- măsurarea lungimii săriturii
 elemente din şcoala aruncării:
 aruncare tip azvârlire, cu un braț
 aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă
Aruncări  cunoştinţe despre: 6 11-13
- aruncarea reuşită
- numărul de aruncări în concurs
 informații cu caracter sportiv
1.2. Baschet Anul I de instruire 24 4-9,
1.3. Jocuri sportive  prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu
2.3. două mâini de la piept, de pe loc şi urmată de
3.2. deplasare
4.1.  oprirea într-un timp
4.2.  driblingul
4.3.  aruncarea la coş de pe loc, cu una/două mâini
5.1.  pivotarea
 poziţia fundamentală în apărare
 deplasările cu paşi adăugaţi
 lucrul de braţe şi jocul de picioare
 demarcajul
11-16
 marcajul
 depăşirea
 apărare „om la om” în aproprierea coşului
propriu
 aşezare în atac „în potcoavă”
 acţiunea tactică „dă şi du-te”
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile de joc: fault, paşi,
dublu dribling
 informații cu caracter sportiv

Fotbal Anul I de instruire 22


 lovirea mingii cu interiorul piciorului de pe loc 1-11
şi din deplasare
 şutul la poartă, de pe loc şi din deplasare
 preluarea mingii cu interiorul labei piciorului
 conducerea mingii
 repunerea mingii în joc de la margine
 lovirea mingii cu capul, de pe loc
 deposedarea adversarului de minge din faţă
 procedee tehnice specifice portarului
 sistemul de joc 1-3-2
 marcajul şi demarcajul
 depăşirea
 intercepţia
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe privind regulile jocului de fotbal pe
teren redus: henţ, fault, repunere din lateral
 informații cu caracter sportiv
 1 notă din calitatea motrica de baza forta;
 1 notă – Alergarea de viteza cu start de jos
1.3.  1 notă Aruncarea mingii de oina
EVALUARE 5 3, 9, 13, 16
2.1.  1 notă saritura in lungime cu elan
 1 notă - Procedee tehnice izolate din jocul de
baschet
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VII-a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Număr de
Competenţe Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.2. Calităţi Viteza de reacţie la stimuli variabili;
2.3. motrice Viteza de execuţie:
3.1. – a actelor şi acţiunilor motrice singulare şi repetate;
3.2. – a actelor şi acţiunilor motrice cu obiecte portative;
3.3. – *în relaţie cu parteneri şi adversari;
3.4. Viteza de deplasare:
4.1. Viteza 8 8-11
– pe distanţe şi direcţii variate;
4.2. – *cu manevrarea unor obiecte;
5.1. Cunoştinţe teoretice despre:
5.2. – caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea vitezei;
‒ valorile medii ale indicatorilor de viteză, corespunzătoare
vârstei/sexului;
Îndemănare Coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi timp; 6 5-7
Coordonarea acţiunilor în relaţia cu parteneri şi cu adversari;
Mânuirea ambidextră de obiecte;
*Coordonarea acţiunilor faţă de obiect, aparat, parteneri,
adversari;
Echilibru:
- menţineri, pe durate crescute progresiv, ale poziţiilor statice
(cu baze de sprijin reduse, pe sol şi pe suprafeţe cu înălţimi
variabile);
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de obiecte, pe
suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi înclinate.
Forţa explozivă;
Forţa în regim de rezistenţă;
Cunoştinţe teoretice despre:
Forţa 8 12-15
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea forţei;
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a forţei
principalelor segmente musculare, specifice vârstei şi sexului.
Alergarea de rezistenţă:
- Pasul alergător lansat de semifond;
1.2.,1.2.
- Startul de sus şi lansarea de la start;
2.3.
- Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de alergare;
3.2., 3.3., 3.4. Atletism Alergări 8 1-4
- *alergarea pe teren variat,
4.1., 4.2.
- Cunoştinţe teoretice despre:
5.1., 5.2., 5.3.
- Startul greşit;
- Depăşirea adversarului;
Elemente statice:
- Podul de sus – fete;
1.2. - Stând pe cap cu sprijin – băieţi;
1.2. Elemente dinamice:
2.3. Gimnastică - Rulări;
14 12-18
3.2. acrobatică - Rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat şi înapoi din
3.3. depărtat în ghemuit;
Gimnastică
3.4. - Stând pe mâini-rostogolire;
4.1. Variante de linii acrobatice (cuprinzând elementele însuşite);
4.2. Cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a execuţiilor;
5.1.
5.2./5.3. săritura în sprijin ghemuit pe lada de gimnastică situată
Sărituri la transversal, urmată de dreaptă cu extensie 6 16-18
aparate
cunoştinţe teoretice despre criteriile de apreciere a săriturilor
 prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea mingii cu două mâini de
la piept, de pe loc şi urmată de deplasare
 oprirea într-un timp
 driblingul
1.2.  aruncarea la coş cu una/ două mâini
1.2.
 * pivotarea
2.3.
 poziţia fundamentală în apărare
3.2.
 deplasările cu paşi adăugaţi
3.3.
Jocuri  lucrul de braţe şi jocul de picioare
3.4. Baschet 22 1-11
sportive  demarcajul
4.1.
 marcajul
4.2.
 * depăşirea
5.1.
5.2.  apărare „om la om” în aproprierea coşului propriu
5.3.  aşezare în atac
 * acţiunea tactică „dă şi du-te”
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: fault, paşi, dublu
dribling
 1 notă, cumulativ, din două probe de forţă pentru segmente
diferite;
1.3.
EVALUARE  1 notă - Alergarea de rezistență 3 4, 15, 18
2.1.
 1 notă, din gimnastică acrobatică
 1 notă din săritura la aparatul de gimnastică
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VII-a – Semestrul al II-lea
Avizar Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin „Pro Deo”


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Număr de Măsuri de
Competenţe specifice Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.2. Calități motrice Viteza de reacţie la stimuli variabili;
2.3. Viteza de execuţie:
3.1. – a actelor şi acţiunilor motrice
3.2. singulare şi repetate;
3.3. – a actelor şi acţiunilor motrice cu
3.4. obiecte portative;
4.1. – *în relaţie cu parteneri şi
4.2. adversari;
5.1. Viteza 6 4-6
Viteza de deplasare:
5.2. – pe distanţe şi direcţii variate;
– *cu manevrarea unor obiecte;
Cunoştinţe teoretice despre:
– caracteristicile exerciţiului pentru
dezvoltarea vitezei;
‒ valorile medii ale indicatorilor de viteză,
corespunzătoare vârstei/sexului;
Forţa Forţa explozivă; 6 1-3
Forţa în regim de rezistenţă;
Cunoştinţe teoretice despre:
- caracteristicile exerciţiului pentru
dezvoltarea forţei;
- valorile medii ale indicatorilor de
manifestare a forţei principalelor segmente
musculare, specifice vârstei şi sexului.
Pe banca de gimnastică,
1.2. simultan/alternativ cu ajutorul braţelor,
Escaladarea 6 1-3 -
2.3. din poziţiile culcat facial şi culcat dorsal;
3.1. Pe perechi, din poziţii şi cu prize diferite;
3.2. Pe plan înclinat;
Tracţiunea 6 1-3 -
3.3. Deprinderi de Pe scară;
3.4. locomoţie Căţărarea-
4.1. Joasă, cu purtare de obiecte; 6 1-3 -
coborârea
4.2. Pe banca de gimnastică,
5.1. simultan/alternativ cu ajutorul braţelor,
5.2. Târârea 6 1-3 -
din poziţiile culcat facial şi culcat dorsal;
Pe perechi, din poziţii şi cu prize diferite;
Atletism Elemente din şcoala alergării;
Alergarea de viteză:
1.2. - Pasul alergător de accelerare;
1.2. Alergări - Pasul alergător lansat de viteză; 6 7-9
2.3. - Startul de jos şi lansarea din start;
3.2. - Cunoştinţe teoretice despre:
3.3. Startul greşit; - Respectarea culoarului;
3.4. Elemente din şcoala săriturii;
4.1. - Pasul săltat;
4.2. - Pasul sărit;
5.1. Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în
5.2. aer:
5.3. - Elan de 7-9 paşi;
Sărituri 6 14-16
- Bătaie pe zona precizată;
- Desprindere de pe un picior;
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Depăşirea pragului (zonei de bătaie,
desprindere);
Măsurarea lungimii săriturii;
Aruncări Elemente din şcoala aruncării; 6 11-13
Aruncarea mingii de oină:
- De pe loc la distanţă;
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Aruncarea reuşită;
- Numărul de aruncări în concurs;
 prinderea, ţinerea, protecţia şi pasarea
mingii cu două mâini de la piept, de pe loc
şi urmată de deplasare
 oprirea într-un timp
 driblingul
1.2.  aruncarea la coş cu una/ două mâini
1.3.  * pivotarea
2.3.  poziţia fundamentală în apărare
3.2.
 deplasările cu paşi adăugaţi
3.3.
 lucrul de braţe şi jocul de picioare
3.4. Jocuri sportive Baschet 4-9,
 demarcajul 24
4.1. 11-16
 marcajul
4.2.
 * depăşirea
5.1.
 apărare „om la om” în aproprierea coşului
5.2.
propriu
5.3.
 aşezare în atac
 * acţiunea tactică „dă şi du-te”
 variante de joc cu temă
 cunoştinţe teoretice privind regulile de
joc: fault, paşi, dublu dribling
 1 notă, cumulativ, din două probe de
forţă pentru segmente diferite;
1.3.  1 notă - Alergarea de viteză,
EVALUARE 5 3, 9, 13, 16
2.1.  1 notă - aruncarea mingii de oina
 1 notă - săritura în lungime cu 1½ paşi
 1 notă joc sportiv
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VIII-a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. ore/ săptămâna: 1

Număr de Măsuri de
Competenţe specifice Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Viteza de reacţie şi execuţie în acţiuni motrice
complexe;
Viteza de deplasare pe distanţe progresive;
1.1. Viteza Viteza de deplasare în condiţii variate; 4 8-11
1.2. *viteza de reacţie, execuţie şi deplasare în regim
2.2. de îndemânare;
2.3. *viteza de deplasare în regim de rezistenţă;
3.1. Orientarea corpului în spaţiu şi coordonarea
3.2. mişcării segmentelor;
Calităţi motrice
3.3. Îndemânarea Îndemânare specifică probelor şi disciplinelor 3 5-7
3.4. sportive predate;
4.1. Echilibru;
4.2. Forţa dinamică segmentară;
5.1. Detenta;
5.2. Forţa segmentară în regim de rezistenţă;
Forţa 4 12-15
*rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
sportive predate;

1.1./1.2./2.3.
Alergarea de rezistenţă:
3.1./3.2./3.3./3.4.
Atletism Alergări - alergare de rezistenţă pe distanţe între 400-1000 4 1-4
4.1./4.2.
m, sub formă de concurs
5.1./5.2./5.3.
Elemente acrobatice statice şi dinamice:
Gimnastică - Înlănţuiri de elemente însuşite în clasele
1.1./1.2./2.3. 7 12-18
acrobatică anterioare şi linii acrobatice;
3.1./3.2./3.3.
Gimnastică - Exerciţiu acrobatic liber ales;
3.4./4.1./4.2.
Săritura cu rostogolire înainte cu picioarele
5.1./5.2./5.3. Sărituri la
întinse pe lada de gimnastică; 3 16-18
aparate
Săritura în sprijin depărtat peste capră;
1.1. -acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
1.2. atac cunoscut
2.3. acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
3.1. apărare cunoscut
3.2. -variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus,
3.3. Volei pe teren
Jocuri sportive 11 1-11
3.4. redus
4.1. integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul
4.2. bilateral, în condiţii regulamentare
5.1. cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare şi
5.2. conducere a jocului de volei
5.3. informaţii sportive
 1 notă, cumulativ, din doua probe de forţă pentru
1.3. segmente diferite;
EVALUARE 3 4, 15, 18
2.1.  1 notă - Alergarea de rezistență;
 1 notă – gimnastica acrobatica

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a VIII-a – Semestrul al II-lea
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. ore/ săptămâna: 1

Număr de Măsuri de
Competenţe specifice Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Forţa dinamică segmentară;
1.2. Detenta;
2.2. Forţa Forţa segmentară în regim de rezistenţă; 3 1-3
2.3. *rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
3.1. sportive predate;
Calităţi motrice
3.2. Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe;
3.3. Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi mixte;
3.4. Rezistenţa Rezistenţa musculară locală; 3 4-6
4.1./4.2. *rezistenţa specifică probelor şi disciplinelor
5.1./5.2. sportive predate;
1.1.,1.2.
Deprinderi
2.2.,2.3. Acţiuni Căţărare, escaladare, tracţiune, împingere, târâre,
motrice utilitar- 3 1-3
3.1.,3.2.,3.3.,3.4. combinate transport de obiecte;
aplicative
4.1.,4.2./5.1.,5.2.
1.1. Atletism  Alergarea de viteză cu start de jos:
1.2. Alergări  Alergarea de viteză cu start de jos pe distanţe 3 11-13
2.3. între 10-60 m, sub formă de concurs;
3.1. Aruncari  elemente din şcoala aruncării: 3 7-9
3.2. - aruncări azvârlite şi lansate cu o mână
3.3. - * aruncări lansate şi împinse cu ambele braţe
3.4. -aruncarea mingii de oină cu elan la distanţă:
4.1. - elanul
- blocarea
- mişcarea braţului
-traiectoria optimă
Elemente din şcoala săriturii:
- plurisalt;
4.2.
Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
5.1. Sărituri 2 14-15
- Etalonarea elanului;
5.2.
- Bătaia şi desprinderea în zona precizată;
5.3.
- Zborul şi aterizarea;
1.1. -acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
1.2. atac cunoscut
2.3. acţiuni tehnico-tactice specifice sistemului de
3.1. apărare cunoscut
3.2. -variante de joc cu temă, de joc cu efectiv redus,
3.3. Volei pe teren 4-9,
Jocuri sportive 11
3.4. redus 11-15
4.1. integrarea acţiunilor tehnico-tactice în jocul
4.2. bilateral, în condiţii regulamentare
5.1. cunoştinţe teoretice despre arbitraj, organizare şi
5.2. conducere a jocului de volei
5.3. informaţii sportive
 1 notă, cumulativ, din doua probe de forţă pentru
segmente diferite;
1.3.  1 notă alergarea de viteză
EVALUARE 5 3, 9, 13, 15
2.1.  1 nota – aruncarea mingii de oină
 1 notă - saritura in lungime cu elan
 1 notă la volei