Sunteți pe pagina 1din 14

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA PREGATITOARE – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “Pro Deo”
Anul scolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. Activitati pe săptămână: 2

Competenţe Număr de lecţii Săptămân


Unitatea de învăţare Conţinuturi Observaţii
specifice alocate a
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 Formaţii de adunare: în cerc, în semicerc, În 4 lecţii au
Formaţii de 2-3
în linie pe un rând caracter principal
adunare si de
 Formaţii de deplasare: în cerc, în
deplasare permanent permanent
Elemente de coloană câte unul
1.2 organizare a  drepti În 2 lecţii au
1
3.1. activităţilor Poziţii  pe loc repaus caracter principal
motrice  sezand permanent permanent
În 2 lecţii au
 întoarcere prin săritură la stânga caracter principal
1
Întoarceri
 întoarcere prin săritură la dreapta
permanent permanent
Influentarea  Exerciţii pentru membrele superioare În 8 lecţii au
Elemente ale 4-7
1.2. selectiva a  Exerciţii pentru trunchi caracter principal
dezvoltării fizice
1.3. aparatului  Exerciţii pentru membrele inferioare
armonioase permanent permanent
1.4. locomotor  Exerciţii pentru cap şi gât
Viteza de reacţie şi de execuţie a mişcărilor
singulare, la semnale acustice, vizuale şi
tactile
Viteza - Viteza de deplasare pe distanţe scurte (10- 8 9-12
Capacităţi
15m)
motrice
- Viteza de execuţie a unor mişcări repetate
1.2.
şi cunoscute
1.3.
1.4.  Forţa dinamică a membrelor inferioare, a
Forţa 6 13-15
2.1. spatelui şi a abdomenului
2.2. Deplasări în echilibru pe banca de
Echilibru 6 16-18
2.3. gimnastică
3.1.
3.2. Tracţiuni pe banca de gimnastică, cu
Tracţiune 6 16-18
3.3. ajutorul braţelor şi picioarelor
Deprinderi
motrice Târâre  Târâre pe genunchi şi coate 6 16-18

Manevrarea  Manevrarea obiectelor (mingi de tenis,


6 16-18
obiectelor volei, fotbal etc.)
Ştafete simple şi Stafete
jocuri dinamice Jocuri dinamice permanent permanent
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA PREGATITOARE – Semestrul al II-lea
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin “ProDeo”
Anul scolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. activitati: 2/săptămână
Număr de
Măsuri de
Obiective de referinţă Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna
reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Viteza de reacţie şi de execuţie a
1.2. mişcărilor singulare, la semnale
1.3. acustice, vizuale şi tactile
1.4. Viteza - Viteza de deplasare pe distanţe 6 7-9
2.1. scurte (10-15m)
Capacităţi
2.2. - Viteza de execuţie a unor mişcări
motrice
2.3.  repetate şi cunoscute
3.1.
 Forţa dinamică a membrelor inferioare, a
3.2. Forţa 6 1-3
spatelui şi a abdomenului
3.3.
Rezistenţa  Dezvoltarea rezistente la eforturi aerobe 6 4-6
Aruncări şi Prindere cu două mâini la piept, din
6 14-16
prinderi  autoaruncări şi de la partener
1.2./1.3./1.4. Deprinderi Specifice Specifice atletismului: startul de sus,
motrice 6 11-13
2.1./2.2./2.3. atletismului alergarea de viteză
3.1./3.2./3.3. Specifice jocurilor Unu-două procedee de prindere şi pasare a
30 1-9, 11-16
sportive mingii
Ştafete simple şi -Stafete permanent permanent
jocuri dinamice -jocuri dinamice
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a II- a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin “ProDeo”
Anul scolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. Activitati pesăptămână: 2
Număr
Competenţe
Unitatea de învăţare Conţinuturi de lecţii Săptămâna Observaţii
specifice
alocate
1.1., 1.2.  viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
1.3., 1.4. Viteza  viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare 8 9-12
2.1., 2.2.,  viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
Capacităţi motrice
2.3. Îndemânarea  coordonarea acţiunilor motrice realizate individual 6 5-7
3.1., 3.2.
3.3. Forţa  Forţa dinamică segmentară 6 13-15
1.2. Deprinderi de Deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi
Echilibru 6 16-18
1.3. locomoţie, înclinate
1.4. de manipulareşi de Căţărare- Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe banca de gimnastică
6 16-18
2.1. stabilitate coborâre înclinată
2.2. Escaladarea: prin apucare şi păşire pe aparat, prin apucare şi
2.3. Escaladare 6 16-18
rulare pe partea anterioară a corpului
3.1. Tracţiunea-împingerea: deplasarea unui obiect sau partener prin
3.2. Tracţiune 6 16-18
tractare şi împingere cu braţele, realizată individual şi în perechi
3.3. Târâre Târârea: pe palme şi pe genunchi, pe antebraţe şi pe genunchi 6 16-18
Transport de Transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini, 6 16-18
obiecte sprijinite la piept, individual şi în perechi
Ştafete şi
Parcursuri aplicative şi ştafete, conţinând deprinderile de
parcursuri 6 16-18
locomoţie, de manipulare şi destabilitate formate
aplicative
1.1. Specifice
 Alergarea de rezistenta (evaluaresumativa) 8 1-4
1.2. atletismului
1.3.
Deprinderimotrice  Specifice gimnasticii acrobatice: cumpănă pe un genunchi;
Specifice
1.4. semisfoara; podul de jos; rulare:laterală, dorsală, pe piept şi 12 13-18
specificedisciplinelo gimnasticii
2.1. abdomen; rostogolire înainte din ghemuit înghemuit
r
2.2.
sportive Specifice
2.3. Jocuri dinamice şi pregătitoare, specific jocului sportiv, 1-7
jocurilor 22
3.1./3.2./3.3 minifotbal, minibaschet 9-12
sportive
.
 alergare de rezistență (de durată)
 memorare – execuţie complex de dezvoltare fizică – cu exerciţii
libere
EVALUARE 4 4, 7, 15,18
 calitatea motrică forța
 elemente de gimnastică acrobatică izolate
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a II- a – Semestrul al II-lea

Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “ProDeo”
Anul scolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Nr. activitati: 2/săptămână
Obiective de Număr de lecţii
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna Observaţii
referinţă alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 viteza de reacţie la stimuli vizuali,
1.2. auditivi şi tactili
1.2. Viteza  viteza de execuţie în acţiuni motrice 6 7-9
1.3. singulare
1.4.  viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.1.  Forţa dinamică segmentară
Capacităţi motrice
2.2. (musculatura membrelor superioare,
2.3. Forţa 6 1-3
inferioare, spate şi abdomen)
3.1.  EVALUARE SUMATIVA
3.2.
3.3.  Rezistenţagenerală la eforturi
Rezistenţa 6 4-6
aerobe
1.2., 1.2.. 1.3., 1.4. Deprinderi motrice Specifice  Aruncarea mingii de oină de pe loc, la 12 14-16
2.1., 2.2., 2.3. Specifice atletismului distanţă (evaluare formativa) 11-13
3.1., 3.2., 3.3. disciplinelor  alergarea de viteza cu start din
sportive picioare
Specifice
Jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice 4-9;
jocurilor 24
jocului sportiv minifotbal 11-16
sportive
Forţa
 extensii din culcat facial
 ridicări de trunchi din culcat dorsal
 tracţiuni pe banca de gimnastică
 săritura în lungime de pe loc
EVALUARE Specifice atletismului 4 3, 13, 16
 alergare de viteză
 aruncarea mingii de oina de pe loc (formativă)
Specifice jocurilor sportive
 minifotbal
 minibaschet

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IV-a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.1. Calităţi  dezvoltarea vitezei de reacţie şi
2.1. motrice deplasare
2.2.  viteza de reacţie la stimuli vizuale,
2.3. auditivi.
2.4. Viteza  viteza de reacţie la stimuli tactili. 6 9-11
2.5.  dezvoltarea vitezei de reacţie şi
3.1. deplasare
3.2.  viteza de deplasare pe distanţe şi direcţii
3.3. variate.
Îndemânarea  îndemânarea in acţiunile segmentelor 6 5-7
corpului.
 îndemânarea în manevrarea de obiecte
 sărituri la coardă.
 îndemânarea în relaţii motrice de
colaborare cu partenerii.
 aruncarea la ţintă orizontală cu două
mâini de jos
 aruncarea la ţintă verticală, zvârlită cu o
mână pe deasupra umărului
EVALUARE FORMATIVA
 dezvoltarea forţei spatelui, a
abdomenului, a braţelor şi picioarelor
Forţa 8 12-15
(forţa dinamică segmentară)
 EVALUARE SUMATIVĂ
 de tip propulsie - aruncări azvârlite, la
1.1. țintă, la distanță, la partener - aruncare,
de tip
1.2. ricoșare, lovire cu mâna și cu piciorul - 6 16-18
A. propulsie
2.1. lovire cu obiecte: rachetă, paletă, crosă
Deprinderi etc.
2.2.
motrice
2.3.
Deprinderi fundamentale  de tip absorbție - prindere cu o mână și
2.4. cu două mâini, de pe loc și din deplasare,
motrice
2.6. din autoaruncări și de la partener, a
1. Deprinderi
2.7. de tip obiectelor din domeniul disciplinelor
de 6 16-18
3.1. absorbție sportive studiate
manipulare
3.2.  transport de obiecte/aparate ușoare,
3.3 apucate cu una/ambele mâini, în perechi
sau în grup
1.1. Deprinderi B. alergarea de rezistență
1.2. motrice Deprinderi Specifice
pasul alergător de semifond 8 1-4
2.1. motrice atletismului
startul din picioare
2.2. specifice
2.3. disciplinelor Specifice  rulare pe spate 14 12-18
2.4. sportive gimnasticii  rostogolire înapoi din ghemuit în
2.6. depărtat
2.7.  rostogolire înainte din depărtat în
3.1. ghemuit
3.2.  cumpăna pe un picior
3.3  semisfoara
 rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit
în depărtat şi din depărtat în ghemuit
 podul de jos cu sprijin
 stând pe omoplaţi
 pregătire diferenţiată a probelor de
evaluare potrivit disponibilităţilor
elevilor
 EVALUARE SUMATIVĂ
Minifotbal
 jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice
jocului de minifotbal
 lovirea mingii cu piciorul
 preluarea si conducerea mingii
 sutul la poarta
 joc cu temă
Specifice
jocurilor 20 1-11
Minibaschet
sportive
 jocuri dinamice şi pregătitoare,
specifice jocului de minibaschet
 pasarea şi prinderea mingii cu doua
maini
 aruncarea mingii la cos cu doua maini
de la piept.
 joc bilateral cu efective diferite
 alergare de rezistență
 îndemânare Evaluare formativă
EVALUARE  elemente izolate din gimnastica 4 4, 7, 14, 18
acrobatică
 forţă
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IV-a – Semestrul al II-lea
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin PRO DEO


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Număr de
Competenţe Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi lecţii Săptămâna
specifice reglare
alocate
01. 02. 03. 04. 05. 06.
 dezvoltarea vitezei de reacţie şi
deplasare
1.1.  viteza de reacţie la stimuli vizuale,
2.1. auditivi.
2.2. Viteza  viteza de reacţie la stimuli tactili. 6 4-6
2.3.  dezvoltarea vitezei de reacţie şi
Calităţi
2.4. deplasare
motrice
2.5.  viteza de deplasare pe distanţe şi direcţii
3.1. variate
3.2.  dezvoltarea forţei spatelui, a
3.3. abdomenului, a braţelor şi picioarelor
Forţa 6 1-3
(forţa dinamică segmentară)
 EVALUARE SUMATIVĂ
1.1. Deprinderi A. Deprinderi  târâre în sprijin pe braţe şi genunchi,
1.2. motrice motrice joasă şi laterală pe sub obstacole cu şi
2.1. fundamentale Târâre fără obiecte 6 1-3
2.2.  târâre în sprijin pe genunchi şi antebraţe
2.3. 1. Deprinderi  târâre din culcat facial
2.4. de locomoție  căţărare-coborâre pe banca de
2.6. gimnastică inclinată
2.7. Căţărare 6 1-3
 căţărare-deplasare laterală şi coborâre la
3.1. scara fixă
3.2. Escaladare  escaladare prin apucare, sprijin şi păşire 6 1-3
3.3
pe obstacol
 variante de escaladare peste obstacole
(lada de gimnastică) cu apucare, sprijin
şi păşire
 variante de escaladare peste obstacole
(lada de gimnastică) cu apucare şi
încălecare
 variante de escaladare peste obstacole
(lada de gimnastică) cu apucare, sprijin
şi rulare pe şezut
 tracţiunea propriului corp pe banca de
gimnastică, prin tracţiune alternativă cu
braţele
Tracţiune 6 1-3
 tracţiuni din stând, pe perechi-tracţiuni
între mai mulţi executanţi
 variante de tracţiuni şi împingeri
1.1. Deprinderi B. Deprinderi alergare de viteză
1.2. motrice motrice alergarea de viteză cu start din picioare
2.1. specifice pasul alergător de accelare
pasul alergător lansat de viteză
6 7-9
2.2. disciplinelor
2.3. sportive startul din picioare
2.4. EVALUARE SUMATIVĂ
2.6. Specifice aruncarea mingii de oină, de pe loc, la
2.7. atletismului distanţă
6 11-13
3.1.  fazele aruncării
3.2.  EVALUARE FORMATIVĂ
3.3 săritura în lungime cu elan, procedeul
ghemuit
6 14-16
 fazele săriturii
 EVALUARE FORMATIVĂ
Specifice Minifotbal 24 4-9,
jocurilor  jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice 11-16
sportive jocului de minifotbal
 lovirea mingii cu piciorul
 preluarea si conducerea mingii
 sutul la poarta
 joc cu temă

Minibaschet
 jocuri dinamice şi pregătitoare,
specifice jocului de minibaschet
 pasarea şi prinderea mingii cu doua
maini
 aruncarea mingii la cos cu doua maini
de la piept.
 joc bilateral cu efective diferite
 Forta
 alergare de viteză
 aruncarea mingii de oină – ev.
EVALUARE formativa 5 3, 9, 13, 16
 săritura în lingime cu elan – ev.
formativă
 minifotbal