Sunteți pe pagina 1din 3

Sistemul de evaluare pentru învăţământul liceal

Educaţie Fizică şi Sport

Valoarea performanţelor realizate şi notele corespunzătoare


Conţinuturi/
Nr. Baieţi/ Clasa a IX– a Clasa a X- a
capacităţi Instrumente de evaluare
crt. Fete
evaluate 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5
1. Flotări cu picioarele sprijinite pe bancă B 18 15 12 10 8 6 21 18 15 12 10 8
2. Flotări cu mâinile sprijinite pe bancă F 10 9 8 7 6 5 11 10 9 8 7 6
Musculatura Flotări cu desprindere de pe sol si lovirea
3. B 9 7 5 4 3 2 10 8 6 4 3 2
braţelor palmelor
4. Ridicarea băncii de gimnastică F 16 14 12 10 7 4 18 16 14 12 10 7
5. Tracţiuni B 9 8 7 6 5 4 10 9 8 7 6 5
FORŢA

6. Musculatura Ridicarea trunchiului şi picioarelor simultan B 12 11 9 7 5 3 14 12 11 9 7 5


7. abdomenului Ridicarea genunchilor din atârnat F 16 14 12 10 7 4 18 16 14 12 10 8
8. Fandări laterale B 9 8 7 6 5 4 10 9 8 7 6 5
9. Împingeri pe un picior la scara fixă F 13 11 9 7 5 3 15 13 11 9 7 5
10. Musculatura Trei sărituri consecutive de pe loc B 5.6 5.4 5.2 5 4.8 4.5 5.8 5.5 5.3 5.1 4.9 4.6
11. picioarelor Sărituri peste banca de gimnastică F 18 16 14 12 10 8 20 18 16 14 12 10
B 2 1.95 1.9 1.85 1.8 1.75 2.2 2.15 2.1 2.05 2 1.95
12. Săritura în lungime de pe loc
F 1.8 1.75 1.7 1.65 1.6 1.55 1.85 1.8 1.75 1.7 1.65 1.6
B 3.3 3.2 3.1 3 2.9 2.85 3.8 3.5 3.3 3.2 3.1 3
13. Săritura în lungime cu elan
F 3 2.9 2.8 2.7 2.6 2.55 3.1 3 2.9 2.8 2.7 2.65
B 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 7.5 7.7 7.8 7.9 8 8.1
14. ATLETISM Alergarea de viteză cu start de jos (50m)
F 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 8.5 8.7 8.8 8.9 9 9.1
B 4.25 4.3 4.35 4.4 4.45 4.5 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4
15. Alergarea de rezistenţă
F 4.25 4.3 4.35 4.4 4.45 4.5 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4

Nota: Pentru forţă se va trece în catalog o singură notă, rezultând din media celor două probe care vizează segmente diferite ale corpului
Valoarea performanţelor realizate şi notele corespunzătoare
Nr. Conţinuturi/ Baieţi/ Clasa a XI– a Clasa a XII- a
Instrumente de evaluare
crt. capacităţi evaluate Fete
10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5
1. Flotări cu picioarele sprijinite pe bancă B 21 18 15 12 10 8 21 18 15 12 10 8
2. Flotări cu mâinile sprijinite pe bancă F 11 10 9 8 7 6 11 10 9 8 7 6
Musculatura
3. braţelor Flotări cu desprindere si lovirea palmelor B 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5
4. Ridicarea băncii de gimnastică F 18 16 14 12 10 7 18 16 14 12 10 7
5. Tracţiuni B 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5
6. Musculatura Ridicarea trunchiului şi picioarelor simultan B 14 12 11 9 7 5 14 12 11 9 7 5
7. abdomenului Ridicarea genunchilor din atârnat F 18 16 14 12 10 8 18 16 14 12 10 8
8. Fandări laterale B 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5
FORŢA

9. Împingeri pe un picior la scara fixă F 15 13 11 9 7 5 15 13 11 9 7 5


10.
1 Trei sărituri consecutive de pe loc B 5.8 5.5 5.3 5.1 4.9 4.6 5.8 5.5 5.3 5.1 4.9 4.6
Musculatura
11.
picioarelor
1 Sărituri peste banca de gimnastică F 20 18 16 14 12 10 20 18 16 14 12 10

12. B 2.2 2.15 2.1 2.05 2 1.95 2.2 2.15 2.1 2.05 2 1.95
1 Săritura în lungime de pe loc
F 1.85 1.8 1.75 1.7 1.65 1.6 1.85 1.8 1.75 1.7 1.65 1.6
14. B 3.8 3.5 3.3 3.2 3.1 3 3.8 3.5 3.3 3.2 3.1 3
1 Săritura în lungime cu elan
F 3.1 3 2.9 2.8 2.7 2.65 3.1 3 2.9 2.8 2.7 2.65
16. B 7.5 7.7 7.8 7.9 8 8.1 7.5 7.7 7.8 7.9 8 8.1
1 ATLETISM Alergarea de viteză cu start de jos (50m)
F 8.5 8.7 8.8 8.9 9 9.1 8.5 8.7 8.8 8.9 9 9.1
18. B 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4
1 Alergarea de rezistenţă
F 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 4.4
Nota: Pentru forţă se va trece în catalog o singură notă, rezultând din media celor două probe care vizează segmente diferite ale corpului.