Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Spiru Haret Bucureşti

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice


Departamentul Științe Juridice și Știinte Economice
Master: Managemnet Organizațional și Antreprenoriat
Anul de studii: II, Semestrul 2, Grupa 201
Anul universitar: 2019-2020
Lector univ. dr. Bebeşelea Mihaela

TEME DE REFERAT
ACTIVITATE DE CERCETARE –PROIECTARE (ACP)
GRUPA 201

1. Strategia cercetării în context organizaţional


2. Cercetarea impactului schimbării organizaţionale asupra resurselor umane
3. Influenţa managementului şi resurselor organizaţiei asupra creşterii performanţei
4. Cercetarea funcțiunii “cercetare-dezvoltare” în managementul organizației
5. Cercetarea funcțiunii “tehnică/producție” în managementul organizației
6. Cercetarea funcțiunii “comercială/marketing” în managementul organizației
7. Cercetarea funcțiunii “financiar – contabilă” în managementul organizației
8. Cercetarea funcțiunii “resurse umane” în managementul organizației
9. Studiu privind finanţarea unui proiect de investiţii în cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare
în sistemul privat
10. Studiu privind finanţarea unui proiect de investiţii în cadrul activităţii de cercetare-dezvoltare
în sistemul public

Notă!
1. Recomand masteranzilor studierea listei și alegererea unei teme, posibil convergentă cu
aria temei lucrării de disertație.
2. Pot exista 2 autori în elaborarea referatului al cărui cuprins să compună minim 5 pagini.
Succes!

S-ar putea să vă placă și