Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

I.Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii


Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Norme tehnice provizorii privind
stabilirea distanţelor între rosturile I.G.S.C. şi
I-1 NP 028-1978 B.C. nr.11/1979
de dilatare la proiectarea I.C.C.P.D.C.
construcţiilor.
Instrucţiuni tehnice pentru calculul P 98–1974 îşi
Decizie I.C.C.P.D.C.
I-2 P 83-1981 şi alcătuirea constructivă a B.C. nr.10/1981 încetează
nr. 47/14.05.1981
structurilor compuse beton-oţel. valabilitatea
Cod de proiectare pentru structuri
O.M.L.P.A.T. nr.
I-3 NP 033-1999 din beton armat cu armătură rigidă B.C.nr.3-4/2000
61/N/25.08.1999
(BAR).
Ghid de proiectare pentru structuri
O.M.L.P.A.T. nr.
I-4 GP 042-1999 din beton armat cu armătură rigidă B.C.nr.3-4/2000
62/N/25.08.1999
(BAR).
Normativ pentru proiectarea
antiseismică a construcţiilor de
O.M.L.P.A.T. nr.
locuinţe, social/culturale,
783/22.05.2002
agrozootehnice şi industriale – O.M.L.P.T.L. nr.
I-5 NP 055-2001 B.C. nr.9/2002 anulează
indicativ P 100-92. Detalierea 783/22.05.2002
O.M.L.P.A.T. nr.
parametrilor de calcul Ks şi Tc la
74/24.01.2002
nivelul unităţilor administrativ
teritoriale.
Ghid privind proiectarea sistemelor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-6 GP 101-2004 de izolare seismică pasivă (reazeme,
736/ 19.04.2004 874bis/24.09.2004
disipatori) a clădirilor.

1
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
Metodologie privind calculul
sistemelor de protecţie seismică O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-7 MP 036-2004
pasivă. Clădiri autoadaptabile la 738/19.04.2004 1002bis/01.11.2004
solicitări seismice.
Metodologie de elaborare a hărţilor
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-8 MP 026-2004 de hazard seismic local pentru
782/28.04.2004 1221bis/20.12.2004
localităţi urbane-H.S.L.L.U.
Ghid privind adaptarea scării de
intensităţi seismice europene EMS
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-9 GT 053-2004 -98 la condiţiile seismice ale
803/28.04.2004 882bis/27.09.2004
României şi la necesităţile
inginereşti.
Ghid privind constituirea,
întreţinerea şi utilizarea băncii de
date pe suport magnetic (CD-ROM)
cuprinzând înregistrări ale mişcărilor O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-10 GT 054-2004
seismice ale terenului la 805/28.04.2004 882bis/27.09.2004
cutremurele din 1977, 1986 şi 1990,
obţinute în reţeaua seismică
naţională INCERC.
Ghid privind constituirea,
întreţinerea şi utilitarea băncii de
date cuprinzând înregistrări ale O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-11 GT 055-2004
cutremurelor puternice obţinute pe 804/28.04.2004 882bis/27.09.2004
clădiri instrumentate seismic în
reţeaua seismică naţională.
Normativ privind consolidarea cu
O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-12 Normativ fibre a elementelor structurale de
1.177/22.06.2004 132bis/11.02.2005
beton.

2
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată
intră în vigoare la
CR 1-2.1- Cod pentru proiectarea podurilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-13 B.C.nr.18/2006 data de 1
2005 cale ferată. Acţiuni. 2.229/27.12.2005 179bis/24.02.2006
ianuarie 2007
intră în vigoare la
data de 1
ianuarie 2007 ;
CR 1-2.2- Cod pentru proiectarea podurilor de O.M.T.C.T. nr. M.Of., p I, nr.
I-14 B.C.nr.23/2006 orice dispoziţii
2005 cale ferată. Convoaie tip. 2.232/27.12.2005 179bis/24.02.2006
contrare îşi
încetează
aplicabilitatea
O.M.T.C.T. nr. B.C. Obs.
M.Of., p I, nr.
P 100-1/2006 1.711/19.09.2006* nr.11-12/2007 A se vedea
Cod de proiectare seismică – Partea 803bis/25.09.2006
modificat şi şi 13-14/2007 O.M.D.R.A.P. nr.
I-15 I–Prevederi de proiectare pentru
completat de B.C. nr. 2.465/08.08.2013
P 100-1/2006 clădiri, indicativ P 100-1/2006. M.Of., p I, nr.
O.M.D.L.P.L. nr. 12-13/2006 şi se abrogă P
completare 850bis/11.12.2007
688/10.08.2007 B.C.nr.5/2005 100/1-2004
Metodologie privind investigarea de
îşi inceteaza
urgenţă a siguranţei post seism a O.M.D.L.P.L. nr. M.Of., p I, nr.
I-16 ME -003/2007 B.C. nr.8/2007 valabilitatea
clădirilor şi stabilirea soluţiilor 127/08.05.2007 562bis/16.08.2007
ME 003-1999
cadru de intervenţie.
O.M.D.R.L. nr. P 100-92, cu
M.Of., p I, nr.
P 100-3/2008 704/09.09.2009 B.C. nr.10- modificările şi
Cod de proiectare seismică" Partea a 647 bis/01.10.2009
11/2010 completările
I-17 III-a Prevederi pentru evaluarea
completat de ulterioare, îşi
P 100-3/2008 seismică a clădirilor existente. M.Of., p I, nr.
O.M.D.R.A.P. încetează
completare 161 bis/05.03.2014
nr. 105/2014 aplicabilitatea
I-18 CR 1-1-3- Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii O.M.D.R.T. nr. M.Of., p I, nr. se abroga
2012 zăpezii asupra construcțiilor. 1.655/05.09.2012 704bis/15.10.2012 B.C.nr.10/2012 CR 1-1-3-2005
completat de *completare cu
CR 1-1-3- O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. anexele D și E
2012 2.414/01.08.2013* 555bis/02.09.2013
completare
3
Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Nr. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul
Act normativ de Observaţii
crt. reglementare Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor
aprobare
tehnică Nr./dată Nr./dată

O.M.D.R.T. nr.
CR 0-2012 1.530/23.08.2012 M.Of., p I, nr. se abrogă
647bis/11.09.2012 CR 0-2005
Cod de proiectare.Bazele proiectării
I-19 completat de B.C.nr.10/2012
CR 0-2012 construcțiilor.
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. *completare cu
completare 555bis/02.09.2013 anexele B și C
2.411/01.08.2013*
O.M.D.R.T. nr.
CR 1-1-4- 1.751/21.09.2012*
2012 M.Of., p I, nr. se abrogă
Cod de proiectare. Evaluarea
704bis/15.10.2012 NP 082-2004
I-20 acțiunii vântului asupra completat de B.C.nr.11/2012
CR 1-1-4- construcțiilor. **completare cu
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
2012 anexele E și F
2.413/01.08.2013** 555bis/02.09.2013
completare
se abrogă
CR 2-1.-1.1/ Cod de proiectare a construcţiilor cu O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. CR 2-1.-1.1/2005
I-21 B.C.nr.10/2013
2013 pereţi structurali de beton armat. 2.361/24.07.2013 583 bis/13.09.2013 intră în vigoare la
data de 1.01.2014
P 100-1/2006, cu
modificările şi
completările
Cod de proiectare seismică – Partea
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr. ulterioare, se aplică
I-22 P 100-1/2013 I–Prevederi de proiectare pentru B.C.nr.3-4/2013
2.465/08.08.2013 558bis/03.09.2013 în continuare la
clădiri.
evaluarea seismică
a clădirilor
existente
Ghid pentru calculul şi proiectarea
la acţiunea seismică a structurilor
O.M.D.R.A.P. nr. M.Of., p I, nr.
I-23 GP 128-2014 metalice de tip rafturi pentru
393/13.03.2015 214bis/31.03.2015
prezentare şi depozitare în spaţii
comerciale.
4
5