Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Clasa: I
Propunător: Petrache Aurelia Mariana
Disciplina: Muzică şi mişcare
Subiectul lecţiei: Cântecele învățate- recapitulare semestrială
Tipul lecţiei: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor
Durata: 45 min.
Discipline integrate:
Comunicare în limba română
Dezvoltare personală

Obiective operaţionale:

O1 - să-şi execute corect elemente de tehnică vocală (dicţie, emisie, respiraţie);


O2 - să execute corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec;
O3 - să formuleze mesaje clare, concise pe o temă dată ;
O4 - să interpreteze cântecul, individual, dialogat sau în grup;
O5 - să interpreteze cântecul executând mişcările sugerate de text;
O6- să participe conștient și afectiv la lecție;

1
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: - conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
 Mijloace de învăţământ: planşă didactică, calculatorul, boxele, viodeo-proiectorul, tabla smart ;
 Forme de organizare: - frontal, individual, pe grupe;
 Forme şi tehnici de evaluare: - observarea sistematică, aprecieri globale, individuale;

Bibliografie:
1. Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi mişcare, Clasa I, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
2. Aldea G. , Munteanu G., Didactica educației muzicale în învățământul primar", EDP-R.A., Bucureşti, 2005

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele Obiective Conţinut ştiinţific Strategii didactice


lecţiei / op. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
Dozare

2
procedee didactice organizare
1. Moment Se creează condițiile psiho- Se pregătesc pentru Conversaţia Frontal - Observarea
organizatoric O6 pedagogice pentru desfășurarea oră de muzică şi sistematică
1 min. lecției (aerisirea clasei, pregătirea mişcare
materialelor necesare pentru
începerea orei ).
Mă asigur că elevii au cele
necesare pe bancă pentru
începerea orei.
2. Exerciții O1 Invit elevii să-și pregătească vocea Elevii execută Exercițiul Frontal - Observarea
de cultură pentru a cânta: exercițiile de muzical Colectiv sistematică
vocală respirație:
O2
7 min. I. Exerciții de respirație: - Aprecieri
- Să suflăm puful de păpădie, ... inspiraţie puternică Explicația individuale,
fulgul şi expiraţie forţată, Demonstrația colective
O3 prin scoaterea a tot Exercițiul
- Să umflăm balonul aerul din plămâni muzical

- Stingeți toate lumânările de pe ... – mimarea gestului


tort de a duce la nas o Explicația Frontal - Observarea
floare, inspiraţie Demonstrația Colectiv sistematică
- Ce frumos miroase floarea! lungă, profundă, apoi

3
II.Exerciţii de cultură vocală: expirarea aerului - Aprecieri
Intonez model sunete de înălţimi Intonează împreună Frontal individuale,
diferite, după care la comanda mea cu învăţătorul Colectiv colective
vor intona şi elevii Exercițiul
muzical
a a a a a a a a a a a a a a …….. - Observarea
Explicația sistematică
ma ma
ma ma ma ma - Aprecieri
maaaaaaa Exercițiul individuale,
muzical colective
ta ta Frontal
ta ta ta ta Colectiv
taaaaaaaaa Vor interpreta cântece
învăţate

Ma...me...mi...mo...mu Vor interpreta


Rai...re ...ri.... ro....ru cântecul ,,Hora - Aprecieri
Cer elevilor să interpreteze Unirii” Exerciţiul Frontal individuale,
O4
cîntecele învăţate în orele Colectiv colective
O5 anterioare.
Cer elevilor să interpreteze

4
cântecul învăţat data trecută.
O6
3.Captarea O6 Captarea atenţiei se face prin Elevii ascultă Conversaţia Costum Frontal - Observarea
atenţiei prezentarea fluierului german şi explicaţia popular, sistematică
4 min. intonarea melodică a unor cântece. imagini
4. Anunţarea Voi anunța tema și obiectivele pe Elevii recepţionează Explicaţia Frontal - Observarea
subiectului înțelesul elevilor.,, Astăzi la ora de mesajul. individual sistematică
lecţiei şi a O6 educație muzicală vom recapitula
obiectivelor o serie de cântece învățate pe
1 min. parcursul semestrului întâi.”
5. Dirijarea O1 Voi adresa o serie de întrebări Ascultă şi execută Conversaţia Frontal - Observarea
învăţării pentru a ne aminti numele anumite sarcini Explicaţia Calculator sistematică
20 min. cântecelor și în cadrul căror
O2
activități le-am folosit.

Se audiază cântecul .
- audierea cântecului cu ajutorul Ascultă cântecul și Demonstrația Frontal - Observarea
calculatorului și al boxelor sunt atenți Exercițiul Individual sistematică
O3 - analizarea sumară a cântecului
(număr de strofe, conținut de
O4 idei..)
- voi sugera cântarea integrală a
O5 unui cântec învățat de către toți Frontal

5
elevii; Demonstrația Individual Aprecieri
O6
Exercițiul verbale
Propun reluarea cântecului în
procedee variate de interpretare: Redau cântecul
- în lanț, pe grupe de copii; învățat: Demonstrația Frontal Aprecieri
...fiecare grupă cânta Exercițiul verbale
- mai tare mai încet; o strofă,
.... între solist și Pe grupe
- alternativ. clasă; mici
..un vers cu voce Individual
- individual tare, unul în şoaptă Demonstrația
Exercițiul Aprecieri
verbale

6. Obţinerea O1 Propun elevilor să cânte cu ajutor În faţa clasei elevii Exerciţiul Frontal Observare
O2
performanţei din partea mea în fața clasei. vor cânta, executând curentă
O3
10 min. O4 mişcările sugerate de
O5
text.
O6

7.Conexiunea O3 - Ce cântece am repeatat astăzi? -elevii oferă Conversaţia Frontal Aprecierea


6
inversă O4 răspunsuri Individual verbală
O5
1 min. - Ce învățam din aceste cântece?
9. Aprecieri O6 Voi face aprecieri asupra Recepționează Conversația Frontal Calificative
finale participării elevilor la lecție. mesajul. Individual
1 min. Voi acorda calificative.

S-ar putea să vă placă și