Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Poveste fără sfârșit


după Michael Ende

1. Formulează răspunsuri la întrebările următoare:


a) Care este anotimpul în care are loc întâmplarea?
___________________________________________________________________________

b) Care a fost motivul pentru care a intrat în aticariat?


___________________________________________________________________________
c) Ce asemănare era între băiat și bărbat?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

d) Ce a descoperit pe copertele cărții?


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e) Ce pasiuni au unii oameni?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.Găsește cuvinte cu același sens:


zarvă-_________________ stive-_______________ a examina-________________
postav-________________ zbârlea-_____________ a născoci-________________
irevocabil-_____________ scoarțe-_____________ pasiuni-__________________
3.Găsește cuvinte cu sens opus:
palid-_______________ îngrămădeau-_______________ respinge-_______________
întortocheate-_______________ maturi -___________ aventură_______________
4.Alcătuiește propoziții cu alte sensuri decât cele din text pentru următoarele cuvinte:
scoarță, față, cotor, spate.
5.Găsește adjective, ținând conte de textul studiat, pentru :
Băiat_______________ haine_______________ Bărbat_______________
păr_________________ nas_________________ ramă_________________
pasiuni______________ peri_________________ ochi__________________
persoană ____________ cărți_________________ ființe_________________
încăpere_____________ poveste______________ mătase________________
6. Privește imaginile și descrie fiecare personaj.

5 trăsături fizice:_______________________________________
_____________________________________________________

5 trăsături morale:_____________________________________
________________________________ ____________________

5 trăsături fizice:_______________________________________
_____________________________________________________

5 trăsături morale:_____________________________________
________________________________ ____________________

7. Formulează enunțuri care să se termine cu semnul întrebării , semnul exclamării, punct


pentru cuvintele: zarvă, stivă, a examina, zbârlea, a născoci, irevocabil, scoarțe, pasiuni,
8.Formulează întrebări cu fiecare din cuvintele aflate în vârfurile steluței, despre carte,
pasiune, aventură.

9.Transcrie caligrafic.

 Părțile unei cărți sunt: copertele, cotorul și filele. O filă are 2 pagini.
 În general, pe copertă și cotor se notează titlul si numele autorului.
 Cuprinsul indică numărul paginii și titlurile din carte.
 Ilustrațiile au legătură cu textul și ajută la înțelegerea acestuia.

10. Despre ce ar fi cartea pe care ți-ai dori să o scrii?

Desenează-i coperta

S-ar putea să vă placă și