Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatia 2

Se cere:
1) De deschis conturile sintetice și analitice de costuri și de întocmit formulele contabile
corespunzătoare;
2) De calculat și de reflectat costul efectiv total si unitar al fiecarui sortiment de zahar,conform
metodei de calculatie pe faze, varianta fara calculația costului semifabricatelor, știind că costul
efectiv al fazei 201 se repartizează pe sortimente de zahar în raport cu cantitatea fabricata, iar
costurile indirecte de producție ale fazei 202 se repartizează în raport cu salariile muncitorilor din
faza 202, care fabrică zaharul.
Date inițiale:
La un combinat de fabricare a zaharului există 2 faze de prelucrare:
1) 201 – prelucrarea sfeclei de zahar;
2) 202 – rafinarea;
De mentionat faptul ca fazele procesului de productiesunt organizate in sectii de productie
dinstincte,delimitate din punct de vedere organizatoric.
Din faza de rafinare se obtin urmatoarele sortimente de zahar:
1) 202.1 –zahar in pungi de 1kg
2) 202.2 –zahar in cutii de 1kg
Volum de productie fabricat
1)sortimentul 202.01-14700 kg
2)sortimentul 202.02-9800 kg
În cursul lunii octombrie s-au colectat următoarele costuri

Nr. Corespondența
Crt Conținutul operației economice Suma, conturilor
. lei
Debit Credit
Faza 201
1. Consumul de materie prima (sfecla de zahar) 84000
2. Consumul de apă aprovizionată de la furnizori:
a) In scopuri tehnologice 5000
b) Pentru necesitatile fazei 800
c) Pentru necesitatile generale ale combinatului 2500
3. Calculul salariilor cuvenite:
a) Muncitorilor,care fabrica zaharul 50000
b) Personalului sectiei de productie 10000
c) Administratorilor combinatului 20000
4. Calculul CAS și PAM din suma salariilor calculate
a) Muncitorilor,care fabrica zaharul ?
b) Personalului sectiei de productie ?
c) Administratorilor combinatului ?
5. In urma procesului de fabricare a zaharului au rezultat deseuri 21070
6. ?
Faza 202
1. Consumul de materiale pentru:
a) Rafinarea sortimentului de zahar:
- 01; 3000
- 02; 2500
b) Funționarea utilajelor și secției de productie; 1620
c) Necesitățile generale ale combinatului; 5000
2. Calculul salariilor:
a) Muncitorilor care produc sortimentul de zahar:
- 01; 10000
- 02; 5000
b) Personalului secției de producție; 3000
c) Administratorilor combinatului. 15000
3. Calculul CAS și PAM de la salariile calculate:
a) Muncitorilor care produc sortimentul de zahar:
- 01; ?
- 02; ?
b) Personalului secției de producție; ?
c) Administratorilor combinatului. ?