Sunteți pe pagina 1din 2

GEOGRAFIE X A

REGIUNI INDUSTRIALE – STUDIU DE CAZ

1. Regiunea industriale Rin – Ruhr


 localizare geografică – în partea central-vestică a Germaniei; (rezultat prin unirea
arealului industrial Köln – Düsseldorf situat pe axa Rinului cu arealul tradițional
Ruhr);
 caracteristici geografice:
- origini – bazinul carbonifer Ruhr – principalul bazin carbonifer al Germaniei;
- conurbație extinsă, formată din orașele mari: Dortmund, Essen, Duisburg,
Düsseldorf și orășele mai mici cu industrii diversificate: Bochum, Herne,
Mülheim, Wüpertal, Solingen etc.
- ramuri industriale noi pe baza exploatării resurselor carbonifere: industria
energiei electrice – termoenergia, industria siderurgică, industria construcțiilor
de mașini, industria chimică (bazată pe prelucrarea cărbunilor – carbochimia);
- exploatarea huilei determină noi ramuri industriale, moderne, dezvoltate după
1950 – electronică și electrotehnică, fibre și fire sintetice, mecanică fină,
optică;
- reconversia industrială a regiunii – închiderea multor mine de cărbune datorită
poluării mediului și apariția ramurilor industriale prelucrătoare – construcții
mașini, electronică s.a.

2. Regiunea industrială Japonia centrală și de sud


 localizare geografică – sudul insulei Honshu și nordul insulei Kyushu; grupări
industriale teritoriale – arealul golfului Tokyo (est), arealul Osaka – Kobe – Kyoto
(centru), Kytakyushu (vest);
 caracteristici geografice
o mare concentrare industrială pe un teritoriu relativ redus;
o suprapunerea regiunii industriale cu megalopolisul japonez;
o absența resurselor semnificative – porturi de mari dimensiuni (transportul
resurselor spre centre de prelucrare industrială;
o ramuri industriale foarte performante: construcții mașini, petrochimie,
construcții de nave, electronică și electrotehnică, optică s.a.
o forța de muncă – disciplină și profesionalism;
o dezvoltarea cercetării și inovației tehnologice;
o rolul comerțului în dezvoltarea acestei regiuni.
Regiunea industrială Rin – Ruhr

Regiunea industrială japoneză