Sunteți pe pagina 1din 13

ROMÂNIA

JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
B-dul Dunării nr.71, oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, CIF 30722713
Telefon 0756.115.083 Fax 031 425 1655 e-mail: dae@primaria-voluntari.ro

DESCOPERIM, ÎNVĂŢĂM ŞI SINGUREI

NE ÎNGRIJIM

Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 1


din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


PERIOADA DE DESFĂŞURARE
07.10.2019 - 01.07.2010

INIŢIATOR
Direcţia de Asistenţă Educaţională Voluntari - Dir. Executiv Dumitru Mădălina-
Ioana

COORDONATORI
Andrieş Nela - Director adjunct Direcția de Asistență Educațională

Neagu Paul - Şef Creşa Prichindel 1 ,

Ionescu Mariana - Şef Creşa Prichindel 2,

Vlăsceanu Florentina - Şef Creşa Prichindel 3

LOCUL DE DESFASURARE
În sălile de clasă a fiecărei grupe din cele trei creşe ale direcţiei :

Str.Neajlov nr. 56 Creşa Prichindel nr.1;

B-dul Dunarii nr. 71 Creşa Prichindel nr. 2;

Str. Erou Şerban nr. 1 Creşa Prichindel nr. 3.

GRUP ŢINTĂ :
Copiii din cele trei creşe Prichindel ale direcţiei.

ARGUMENTUL

Creșterea, educarea și dezvoltarea copiilor constituie expresia


fundamentală a preocupărilor părinte- părinte sau altfel spus om pentru om .
Copiii reprezintă continuitatea unei culturi, a unui sistem de valori
morale. De aceea, preocuparea celor implicați în educarea copiilor trebuie să
vizeze în primul rând aspectul formativ al acestui demers .

Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 2


din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


Educația, ca activitate productivă și constructivă cu variabile de ieșire
măsurabile în timp, este rezultatul intersectării dintre determinările conștiente și
influențele necontrolate ale unui sistem de factori.
Incontestabil, rolul determinant în formarea personalității copilului
aparține familiei. Fără a diminua importanța acesteia, trebuie reamintit faptul că
educația în cadrul familiei are un caracter mai puțin organizat în comparație cu
instituțiile specializate.
Raportându-ne la educația pentru sănătate e necesar să reamintim că
deprinderile igienice încep în familie și este completată în grădinită și mai târziu
în școală.

Pentru această latură a educației sunt la fel de importante atât formarea


unor moduri de execuție corectă a deprinderilor, cât și formarea motivației
necesare pentru efectuarea lor, prin întelegerea necesității executării anumitor
activități igienice.
Consecvența și concordanța dintre cerințele adresate copilului acasă,
respectiv în creşă, asigură reușita în formarea deprinderilor igienice. În același
sens vine și stimularea copilului,demers menit să-i formeze acestuia motivația
interioară.
Activitatea “Descoperim, învăţăm şi singurei ne îngrijim” se va desfașura de
către educatoarele grupelor din cele trei locaţii ale creşelor Prichindel din cadrul
direcţiei,pe tot parcursul anului școlar, o data pe săptămâna ,în ziua de
miercuri.

OBIECTIVE CADRU:

1.FORMAREA, DEZVOLTAREA ȘI AUTOMATIZAREA DEPRINDERILOR DE


AUTOSERVIRE;

2.FORMAREA UNOR DEPRINDERI ELEMENTARE DE ADAPTARE LA MEDIU;

3.FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SOCIALE ÎN VEDEREA


INTEGRĂRII ÎN MICROGRUP.

1.Formarea, dezvoltarea și automatizarea deprinderilor de autoservire

OBIECTIV DE REFERINŢĂ Exemple de activități de învățare

Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 3


din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


1.1 Conștientizarea -exerciții-joc de identificare a propriului
propriului corp și corp și a segmentelor sale
diferențierea de altul “Cine sunt eu?”
-exercitii-joc de identificare a
octombrie caracteristicilor propriului corp
noiembrie „Ce spune oglinda despre mine”
decembrie 2019 -jocuri de mișcare pentru descoperirea și
utilizarea propriilor posibilități motorii,
senzitive sau expresive:
„Poti să...”
-jocuri în doi cu alternarea rândului
pentru facilitarea diferențierii și învățarii:
eu / tu,
-jocuri de identificare și recunoastere a
colegilor de grupă, a părinților,
personalului didactic,
-exercitii de diferențiere pe sexe,
„ Ce face fetiţa, ce face băieţelul ? ”
-jocuri de identificare a segmentelor
corporale pe partener, păpuşi,
-jocuri de recompunere a întregului sau
de identificare și completare a lacunelor
cu grade diferite de dificultate- pazel,
-actiuni de percepere a schimbărilor
propriului corp, folosind scări
multicolore şi animate:
„Scara înalțimii”

1.2 Discriminarea -acțiuni de discriminare şi conştientizare


principalelor senzații a trebuinţelor fiziologice primare (foame,
interoceptive si sete somn, micţiune, defecaţie) şi
modalitatile corecte de formarea unor modalităţi corecte de
satisfacere a lor: satisfacere a lor,
-activităţi de formare, consolidare şi
ianuarie automatizare a deprinderilor alimentare,
februarie -activităţi repetate de formare, dezvoltare
martie 2019 şi automatizare a deprinderilor sfincte
riene(capacitatea de a realiza nevoia de a
merge la wc),
-jocuri de formare a unor modalitati
eficiente de exprimare a disconfortului
(termic, durere):
„Cu papusa la doctor”
Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 4
din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


„Imbracam bine papusa”;
intuirea situatiilor de ingrijire a sanatatii
(„ai facut buba!”)

1.3 Formarea şi dezvoltarea -activităţi de formare, dezvoltare şi


deprinderilor de igienă automatizare a deprinderilor elementare
personală: de igienă personală
- îmbrăcat/dezbrăcat
aprilie - încălţare/descălţare
mai - spalărea mâinilor şi a feţei
iunie 2020 - folosirea prosopului
- folosirea corectă a toaletei
- pieptănatul
- perierea dinţilor
-activităţi de formare, dezvoltare şi
automatizare a deprinderilor de ordine a
spaţiului personal
„Facem curăţenie”
aranjarea hainelor la dormitor şi în dulap,
aranjarea patului
„Scuturăm hăinuţele de praf „
“ Cel mai frumos pătuţ”
jocuri de mişcare
Stafeta buclucaşă
Triciclistul vesel
Melcul premiant

3.Formarea unor deprinderi elementare de adaptare la mediu

OBIECTIV DE REFERINŢĂ Exemple de activităţi de învăţare


1.1 Formarea şi dezvoltarea -exerciţii de formare a unor
unor deprinderi corecte de modalităţi eficiente de deplasare
deplasare independenţă (sau cu ajutor minim)
„Batistuţa” joc de mişcare
Octombrie -activităţi de cunoastere, orientare şi
noiembrie deplasare în interiorul creşei,
decembrie 2019 -activităţi de cunoaştere, orientare şi
deplasare în curtea creşei,
-activităţi de cunoaştere primară şi
deplasare (la plecare sub suprave
Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 5
din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


gherea părinţilor) în exteriorul
creşei- noi doar povestim:
„Drumul spre casă”
1.2 Formarea unor deprinderi -cunoaşterea unor aspecte din viaţa
elementare de adaptare la cotidiană (programul creşei, rutină
viaţa cotidiană familială)
-activităţi repetate (în colaborare cu
ianuarie parinţii sau tutorii) de respectare a
februarie programului creşei şi de adaptare la
martie 2020 el.

1. Formarea şi dezvoltarea competenţelor sociale în vederea integrării


in microgrup

OBIECTIV DE REFERINTA Exemple de activitati de invatare


1.1 Stabilire şi menţinere de -vizite şi activităţi de socializare cu
relaţii celelalte grupe,
aprilie “ Eu şi prietenii mei”
mai -exerciţii de formare a unui limbaj
iunie 2020 adecvat, eficient sub aspect receptiv
şi expresiv,
„Cum e bine cum e rău”
-jocuri de rol cu folosirea formulelor
de salut, de politeţe, de adresare.
„De bună dimineaţa”
-jocuri de rol pentru învăţarea şi
exersarea unor comportamente
dezirabile în diverse situaţii
„ De-a gospodina
De-a bucătarul „
-jocuri frontale cu facilitarea
formării spiritului de grup, a
capacitatilor de cooperare.
„ Batista parfumată „
1.2 Formare de conduite -activităţi distractive pentru
dezirabile diminuarea agresivităţii, tensiunilor,
Tot anul şcolar intraversiei (activitati preferate ale
Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 6
din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


copilului),
„ Hei ce-ţi place „
-oferire de modele comportamentale
(personaje din poveşti sau filme
pentru copii) ex.
„Iedul cu trei capre”
„Bubico” şi multe altele
-jocuri cu reguli
„ Semaforul vesel”
„ Zebra „
„Nu te supăra frate”

CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢARE:
1. AUTOCUNOAŞTEREA:
- segmentele corporale şi posibilităţile de utilizare a lor,
- caracteristicile personale (părul, ochii, semne distinctive, etc.),
- identificarea propriei persoane:EU, NUMELE PROPRIU.
- identificarea sexului,
- sesizarea procesului biologic al creşterii.

2. CUNOAŞTEREA ALTORA:
- recunoaşterea după caracteristici personale (fizionomii, semne
particulare sau obiecte/accesorii distinctive),
- diferenţierea după caracteristici personale,
- diferenţierea după sexe: fată / băiat,
- diferenţierea - eu / altul: TU.

Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 7


din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


3. TREBUINŢE ELEMENTARE DERIVATE DIN SENZAŢII
INTROCEPTIVE ŞI FORMAREA AUTONOMIEI (PARŢIALE SAU
TOTALE) ÎN SATISFACEREA CORECTĂ A ACESTORA:
- de foame si sete
- de eliminare
- de somn
- de durere
- de anumite condiţii de temperatură

4. AUTONOMIE (PARŢIALĂ SAU TOTALĂ) ÎN IGIENA


PERSONALĂ:

- folosirea corectă a toaletei


- spălarea mâinilor şi a feţei
- perierea dinţilor
- pieptănarea
- îmbrăcarea/dezbrăcarea
- încălţarea/descălţarea
- igiena spaţiului personal

5. INDEPENDENŢĂ ÎN DEPLASARE ŞI ORIENTARE:


- cunoaşterea spaţiului apropiat
- cunoaşterea principalelor componente ale spaţiului (săli, holuri,
dependinţe) şi traseele dintre acestea
- cunoaşterea mediului exterior apropiat
- cunoaşterea mijloacelor de transport
- cunoaşterea locurilor publice adecvate (teatru, parc, magazin,
cofetărie, biserică etc.)
- cunoaşterea şi evitarea locurilor / situatiilor periculoase sau
generatoare de accidente

6. ADAPTAREA LA VIAŢA COTIDIANĂ:


- activităţi rutiniere: cunoaşterea componentelor acestora (ex:
servirea mesei: alimente, acţiuni, ustensile)
- activităţi didactice: cunoşterea componentelor acestora

- teme orientative de cunoaştere: FAMILIA, CASA, NUME,


JUCĂRII, ALIMENTE, ANIMALE, MIJLOACE DE
TRANSPORT etc.
Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 8
din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


7. ADAPTAREA ŞI INSERŢIA ÎN MICROGRUP:
- stabilire şi menţinere de relaţii pe verticală şi pe orizontală
- competente de relaţionare – LIMBAJUL
- norme de conduită civilizată: formule de salut, formule de politeţe,
reguli de conduită social dezirabile

Mai mult decât ne putem imagina, comportamentul adulților are o


influență majoră asupra formării copiilor cu care interacționează. Aportul
familiei este extrem de important în dobândirea abilităților necesare pentru
adultul de mai târziu. Cercetătorii au demonstrat că sprijinul primit din partea
părinților favorizează cititul în clasele primare într-o mai mare măsură decât
nivelul de inteligență al copiilor. Astfel, comportamentul adulților, fie că sunt
părinți, educatori, bunici, prieteni sau bone,  poate dicta, în mod indirect,
modul în care copilul depășește provocările cotidiene.

Ca punct de plecare in formarea unor modalitati corecte de satisfacere a


trebuinţelor primare poate fi considerată metoda condiţionării

Deprinderile se formează în etape diferite de trecere de la condiţionare şi


asistenţă totală, la participare pasivă (cunoaşte şi întelege acţiunile în curs de
desfăsurare prin exprimarea acestora de către educator, concomitent cu
efectuarea: acum scoatem bluza, acum ducem lingura la gură etc.), apoi
participare în co-acţiune cu educatorul (ridică mâinile la scoaterea bluzei,
împinge piciorul în pantofi etc.), ulterior exersându-se realizarea autonomă
(parţială sau totală, în funcţie de posibilitatile copilului).

Etapele formarii autonomiei (parţiale şi totale) se circumscriu unor


actiuni de învăţare a:

SEMNALIZĂRII→SOLICITĂRII→ALEGERII

Exerciţiul repetat de consolidare şi educare a autonomiei trebuie să fie


întărit prin limbaj (repetarea unor îndemnuri verbale sau gestuale, în funcţie de
limbajul folosit de către copil)
Este preferabil ca, mai ales în etapele de formare, temele de
cunoaştere de la punctul 6 să fie corelate cu cele ale activităţilor comune.

Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 9


din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


RESURSE:
UMANE:
Echipa de proiect împreună cu : cadrele de educare, supraveghere,
îngrijire şi servire, asistentele medicale, părinții copiilor, bunicii copiilor sau
reprezentanţii legali după caz printr o bună colaborare cu echipa şi continuarea
muncii de la creşă.

MATERIALE:
Diverse jocuri şi jucării, acuarele,creioane colorate, plastelină, articole
sportive,triciclete, cărţi de poveşti şi povestiri, reviste, pliante, calculator, CD-
uri, ecusoane făcute din diverse materiale pentru concursuri şi ştafete, aparat
foto.

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
Se v-a face începînd cu data de 07.10.2019, printr- o masa rotundă cu
educatorii şi toate cadrele implicate în acest mare proces de educare a micilor
prichindei, viitori oameni mari. Se va desfăşura pe toată durata anului urmînd
tematicile discutate în fiecare zi de miercuri.

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :

Se vor desfăşura discuţii gen mese rotunde în fiecare creşă, coordonatori


cu educatori iar la inceput şi final de proiect se v-a intocmi câte o fişă de
evaluare conform modelului. Se vor transmite informaţii şi se vor împărtăşi
experienţele propii între educatori şi mai ales se vor împărtăşi părinţilor
experienţele pentru a fi sprijiniţi de aceştia în acest lungul proces de creştere şi
mai ales învăţare - aprofundare de deprinderi a prichindeilor.
Se va pune accent pe o activitate interactivă între toate personajele
implicate.

DISEMINAREA REZULTATELOR şi FINALIZAREA PROIECTULUI

După fiecare activitate, sau la nevoie, părinţii vor lua la cunoştinţă


despre evoluţia copilului. Pentru a imortaliza întâlnirile, vom realiza foto şi se
vor pune pe grupurile de whatsapp în funcţie de situaţie iar lucrarile copiilor se
vor afişa la panourile existente la fiecare grupă. Proiectul se va populariza şi pe
facebook-ul direcţiei prin articole in anumite momente relevante pe care le vom
stabili pe parcurs, popularizând astfel experienţa pozitivă.
Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 10
din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


FISĂ DE EVALUARE A

AUTONOMIEI PERSONALE ŞI SOCIALE


(orientativ)

Grupă………………………………………..vârstă

Nume copil

ASPECT VIZAT NU DA
Autocunoaşterea :
- îşi recunoaşte propriul corp
- se recunoaşte în oglindă
- identifică segmentele propriului corp
- execută mişcări segmentare
- îşi (re)cunoaşte numele
- îşi recunoaşte familia / colegii / cadrele didactice
- identifică, descompune şi recompune schema corporală pe manechine
- face diferenţierea pe sexe şi îşi cunoaşte sexul
- intuieşte procesul biologic al creşterii
Autoservirea :
- conştientizează, diferenţiază şi exprimă senzaţii interoceptive
- are deprinderi sfincteriene (parţial / total constituite)
- are deprinderi alimentare (parţial / total constituite)
- are deprinderi de somn (parţial / total constituite)
- are deprinderi de igienă personală (parţial / total constituite)
- are deprinderi de ordine a spaţiului personal (parţial / total constituite)
Adaptarea la mediul extern fizic :
- independenţa în deplasare (mers, urcare / coborare)
Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 11
din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


- independenţa şi siguranţa în orientarea pe traseele din interiorul clasei
-independenţa şi siguranţa în orientarea pe traseele din interiorul grădiniţei
- independenţa şi siguranţa în orientarea pe traseele din curtea grădiniţei
- respectarea orarului grădiniţei
- adaptarea la orarul grădiniţei
- cunoaşterea mediului extern fizic ( prin planşe, cărţi, filme, plimbări)

Adaptarea la mediul extern social :


- observă asemănările, diferenţele şi caracteristicile celorlalţi,îi identifică şi
îi recunoaşte pe baza acestora
- face diferenţierea EU / TU
- tolerează interacţiunea cu ceilalţi, participă şi cooperează
- acceptă şi manifestă afecţiune fată de cei din jur
- cunoaşte, înţelege şi exprimă judecăţi valorice (bun, rău, frumos, urât,
cuminte, neascultător, mincinos, greşeala, reuşită etc.)
- cunoaşte componente ale mediului social (roluri şi statusuri sociale,
activităţi derivate din roluri şi statusuri sociale şi componente ale acestor
activităţi)
Integrarea socială:
- acceptă, iniţiază şi menţine relaţii cu cei din jur
- are competente de relaţionare (imitaţie, limbaj)
- se comportă civilizat (împarte jucăriile, acceptă regulile jocului,
coopereaz, folosete formule de salut etc.)

Director executiv D.A.E.


Dumitru Mădălina Ioana

Director adjunct D.A.E.


Andrieş Vica Nela

Şef creşă Prichindel 1


Neagu Paul

Şef creşă Prichindel 2


Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 12
din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015


Ionescu Mariana

Şef creşă Prichindel 3


Vlăsceanu Florentina

Operator de date cu caracter personal nr.31614/2014 Pagina 13


din 13
QUALITAS QUALITAS

R R

SR EN ISO 22000: 2005 SR EN ISO 9001: 2015