Sunteți pe pagina 1din 3

CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA

Ploieşti , Str. Democrației nr. 35, Cod 100559


Tel./Fax: +40 (0)244 577 338
ccdprahova@gmail.com /

Activități metodice, științifice și culturale –


Săptămâna 25 noiembrie 2019- 29 noiembrie 2019
Semestrul I, an școlar 2019 – 2020

„EVALUAREA OBIECTIVĂ ÎN
ALEGEREA TRASEULUI 25.11.2019
ACTIVITĂȚI ÎN ȘCOLAR (PROFILUL
I. Drăghiciu Daniel 10:00
FILIALA C.C.D. LICEULUI, TIPUL
PRAHOVA - MIZIL Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu”Orașul Mizil  Filiala C.C.D. Prahova -
FACULTĂȚII” Mizil
română
D UN ERMETIC POSTMODERN: Barbu Elena-Corina 26.11.2019
LIMBĂ ȘI ION STRATAN
.a Colegiul Național "Nichita Stănescu", Municipiul 11:30
COMUNICARE
.1 limba și literatura română Ploiești   C.C.D. Prahova
CONSILIERE ȘI Mănăilă F. Adrian
ORIENTARE / Clubul Copiilor Slănic
D JOCUL CA MEDODĂ 27.11.2019
ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ Ilie Ramona
.g 16:00
EXTRAȘCOLARE ȘI Clubul Copiilor Slănic
. cultură civică C.C.D. Prahova
EDUCAȚIE Petre Cristina
PERMANENTĂ
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
DEZVOLTAREA DURABILĂ A 27.11.2019
ACTIVITĂȚI ÎN TURISMULUI AGROMONTAN Irimia Iacob M. Constantina Cati 12:00:
I. FILIALA C.C.D. ÎN ROMÂNIA
PRAHOVA - SINAIA Colegiul ”Ion Kalinderu”, Orașul Bușteni  Filiala C.C.D. Prahova -
turism și alimentație/turism Sinaia
I. ACTIVITĂȚI ÎN UTILIZAREA METODELOR Drăcea Lavinia Mihaela 27.11.2019
FILIALA C.C.D. DE PREDARE A BIOLOGIEI Colegiul ”Ion Kalinderu”, Orașul Bușteni  13.00
PRAHOVA - SINAIA PENTRU DESCOPERIREA ȘI Filiala C.C.D. Prahova -
EXPLOARAREA LUMII VII Sinaia
biologie
27.11.2019
ACTIVITĂȚI ÎN VALENȚELE FORMATIVE
I. ALE JOCURILOR DIDACTICE Dumitru Dorina Elena 13.00
FILIALA C.C.D.
PRAHOVA - SINAIA Colegiul ”Ion Kalinderu”, Orașul Bușteni   Filiala C.C.D. Prahova -
limba și literatura română
Sinaia
Inspector Scolar General, Prof. Nicolae Angelescu
STRATEGIILE
Inspectoratul Școlar Județean Prahova 28.11.2019
MANAGEMENTUL EDUCATIONALE
REFLECTATE IN Inspector Scolar General Adjunct, Prof. Liliana - Otilia 9:00
A UNITĂȚILOR DE
DOCUMENTELE ȘI Tenescu Scoala Gimnaziala
. ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ACTIVITATILE SCOLII Inspectoratul Școlar Județean Prahova „Gheorghe Dibos”
Inspector Scolar, Prof. Nicolae Bacan Comuna Mănesti
management instituțional
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
Inspector Școlar General, Prof. Nicolae Angelescu
STRATEGIILE
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
MANAGEMENTUL EDUCAȚIONALE
Inspector Școlar General Adjunct, Prof. Liliana – Otilia 28.11.2019
A UNITĂȚILOR DE REFLECTATE ÎN
DOCUMENTELE ȘI Țenescu 9:00
. ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ACTIVITĂȚILE ȘCOLII Inspectoratul Școlar Județean Prahova Școala Gimnazială Dițești
Inspector Școlar, Prof. Florea Mincu
management instituțional
Inspectoratul Școlar Județean Prahova
PROIECTE INCLUZIUNEA COPIILOR
EDUCAȚIONALE AFECTAȚI DE MIGRATIE -
Graur Aurel
EUROPENE / ICAMNET - PARTENERIAT 28.11.2019
F. ERASMUS+ DE MARE SUCCES Inspectoratul Școlar Județean Prahova
ÎNVĂȚĂMÂNT 9:00
PARTICULAR ȘI ÎN CARE ESTE IMPLICAT I.S.J. Georgescu Magdalena
C.C.D. Prahova
ALTERNATIVE PRAHOVA Inspectoratul Școlar Județean Prahova
EDUCAȚIONALE proiecte educaționale europene
COLABORĂRI EDUCATIVE
ÎNTRE ELEVI EUROPENI PRIN Musteață Daniela – Maria 28.11.2019
ACTIVITĂȚI ÎN PROIECTE ETWINNING Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 13:30
I. FILIALA C.C.D.
PRAHOVA - CÂMPINA Bumbăcea Cristina Filiala C.C.D. Prahova -
Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure  Câmpina
învățământ primar
„STOP BULLYING! Mitrescu Elena 28.11.2019
ACTIVITĂȚI ÎN CUNOAȘTEREA ÎNSEAMNĂ Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 13:30
I. FILIALA C.C.D. PUTERE”
PRAHOVA - CÂMPINA Știr Beatrice – Maria Filiala C.C.D. Prahova -
învățământ primar Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure  Câmpina
Popa Rodica
D COPILUL CU ADHD ȘI ORA DE Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Municipiul 29.11.2019
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
.e. Ploiești 9:30
SPORT
educație fizică și sport Neagoe Roberto Augustin C.C.D. Prahova
Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Orașul Breaza 
Divoiu Maria
Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Orașul Mizil 29.11.2019
ACTIVITĂȚI ÎN SOS! SALVAȚI NATURA!
I. Covaliuc Milena 10:00
FILIALA C.C.D.
PRAHOVA - MIZIL limba și literatura română Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Orașul Mizil Filiala C.C.D. Prahova -
Ioniță Cristina Mizil
Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Orașul Mizil

Director,
prof. Daniela-Mariana CAZACU