Sunteți pe pagina 1din 2

TEST EVALUARE SUMATIVA – 4- triunghiul

(triunghi, definitie, elemente, clasificare, perimetru; suma masurilor unghiurilor unui triunghi, unghi exterior; constructia triughiului, inegalitati intre eleméntele triunghiului; linii importante:
bisectoarea, mediatoarea, inaltimea, mediana; congruenta triunghiurilor, cazuri de congruenta, metoda triunghiurilor congruente )

nota SUBIECTUL I (3p) - se trece doar rezultatul pe foaie

1) ABC  AB  AC 
, este 26 cm, iar BC  10 cm. Suma
0,5p
Semiperimetrul unui triunghi isoscel
lungimilor laturilor AB si AC este …. .
a) 16 cm b) 52 cm c) 42 cm d) 26 cm
2)
0,5p Orice triunghi ABC cu proprietatea ABC  ACB este …. .
a) scalen b) isoscel c) echilateral d) dreptunghic
o
3)
0,5p Unul dintre unghiurile ascutite ale unui triunghi dreptunghic are masura 40 . Masura celuilalt unghi
ascutit este .... .
o o o o
a) 50 b) 40 c) 90 d) 45
0,5p
4) Punctul de intersectie al bisectoarelor unui triunghi este .... .
a) Ortocentru b) Centrul cercului c) Centrul cercului d) Centru de
circumscris inscris in greutate
triunghiului triunghi
5)
0,5p
In triunghiul ABC avem
m A  37 o

si
 
  81
m B o
 
. Masura unghiului exterior

C este .... .
o o o o
a) 62 b) 143 c) 99 d) 118

6)
0,5p Folosind datele din figura 1 si faptul ca
m A  70o m B
,
 m N   35o
 
si
m      
  75o
P
, stabiliti
cazul
de congruenta al celor 2 triunghiuri.

figura 1

a) LUL b) LLL c) ULU d) Nu sunt 

nota SUBIECTUL II (3p) - se cere rezolvarea completă


Construiti un , stiind ca AB  6 cm, BAC  45 si ABC  75 .
0,5p 1)  o o

0,5p 2) Medianele AE , BF , CD ale triunghi ABC sunt concurente in G . Calculati GF , daca BG  12 cm.
   
0,5p 3) În figura 2 avem DBC  ACB și DCB  ABC . Demonstrati ca ABC  DCB .
figura 2

0,5p 4) Aflați măsurile unghiurilor unui triunghi dacă măsurile lor sunt proporționale cu 2;3 și 7 .

nota SUBIECTUL III (3p) - se cer rezolvările complete

1)
1,5p
În figura 3 avem
 OA   OB  ,  AC    BD  ,  EA   BD  , E , F  AB , C  OA , D  OB

figura 3

a) Justificati ca OAB este isoscel.


b)
Aratati ca
 DF    CE 
c) Demonstrati ca AB CD .
2) ABC  AB  AC 
Pe laturile AB si AC ale triunghiului se iau punctele M , respectiv N astfel incat
1,5p

AM  AN . Perpendicularele in M si N pe AB , respectiv AC intersecteaza pe AC in E , respectiv pe


AB in F .
a) Realizati un desen corespunsator enuntului.
b)
Aratati ca A se afla pe mediatoarea segmentului
 MN  .
c)
Demonstrati ca
 AF    AE  .

SUPLIMENTAR
1) Lungimea laturii unui triunghi echilateral cu perimetrul de 15 cm este egală cu …. cm.
2) AD, D   BC 
In ABC construim inaltimea . Stiind ca BC  8 cm si AABC  64 cm2 aflati inaltimea AD
3) Fie punctul O mijlocul unui segment de dreaptă [AB]; punctele M şi N sunt de o parte şi de alta a dreptei
AB astfel încât să fie simetrice faţă de punctul O.
a) Demonstraţi că MOANOB.
b) Demonstraţi că MOBNOA.
c) Demonstraţi că MANNBM
Prof. Daniel Prutescu