Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teoretic Creștin „PRO DEO”

Școala altfel 30 Martie – 3 Aprilie

Forma de
Nr. Durat Loc de
Coorodonat Tematica/ organizar Obiective educaționale Parten
crit a și desfăşur
or activitate titlul ea (SMART) eri
. clasa are
activităţii
 formarea si perfecționarea
capacității si OBIȘNUINȚEI
de practicare sistematică,
corectă si conștientă a
exercițiilor fizice, mai ales
în timpul liber;
 menținerea unei stări Incinta
Prof. Ionuț Cupa optime de sănătate; L.T.C. Pro
4 ORE/
1. Petric primăverii –  Concurs  favorizarea proceselor de Deo - -
V-VIII
fotbal, baschet creștere și optimizare a Curtea
dezvoltării corporale; școlii
 dezvoltarea calitatilor
mortice de baza si cele
specifice sporturilor;
 dezvoltarea spiritului de
echipă, de competiţie şi de
fairplay;
 Dezvoltarea spiritului Piața 1 Mai
competi- tiv și de nr. 1-2,
Prof. Ionuț 3 ore cooperare; incinta
2. Laser Hunt  Concurs -
Petric IX  îmbunătățirea realțiilor Unirea,
dintre elevii clasei a IX- a Cluj-
prin activități distractive. Napoca
3. Prof. Ionuț 4 ORE/ Cupa  Concurs  formarea si perfecționarea Incinta -
Petric IX- primăverii – capacității si OBIȘNUINȚEI L.T.C. Pro
XII volei, fotbal de practicare sistematică, Deo -
corectă si conștientă a Curtea
exercițiilor fizice, mai ales școlii
în timpul liber;
Liceul Teoretic Creștin „PRO DEO”
Școala altfel 30 Martie – 3 Aprilie

 menținerea unei stări


oprime de sănătate;
 favorizarea proceselor de
creștere și optimizare a
dezvoltării corporale;
 dezvoltarea calitatilor
mortice de baza si cele
specifice sporturilor;
 dezvoltarea spiritului de
echipă, de competiţie şi de
fairplay;
 dezvoltarea calitatilor
motrice de bază;
2 ore/ Incinta
 dezvoltarea spiritului de
V-VI Stafete si L.T.C. Pro
Prof. Ionuț echipă, de competiţie şi de
4. jocuri  Concurs Deo - -
Petric fairplay;
2 ORE dinamice Curtea
 favorizarea proceselor de
VII-VIII școlii
creștere și optimizare a
dezvoltării corporale.
 cunoaşterea obiectivelor
turistice ale țării;
 îmbunătăţirea cunoştinţelor
geografice şi de cultură
Prof. Ionuț IX B/ Excursie la Localitatea
5.  Excursie generală; -
Petric 2 zile Beliș Beliș
 interacţionarea informală a
grupului de elevi;
 creşterea gradului de coeziune
al clasei;