Sunteți pe pagina 1din 7

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

,,Mănânc sănătos, cresc mare și frumos!”

ARIA CURRICULARĂ: Educație pentru societate

TIPUL OPŢIONALULUI: la nivelul unui domeniu experențial


DENUMIREA OPȚIONALULUI: ,, Mănânc sănătos, cresc mare și frumos,,
PROPUNĂTOR: COSAC MIHAELA- ELISABETA
NIVELUL: II grupa mare
DURATA: an școlar (o oră pe săptămână)
ARGUMENT
Educația pentru sănătate în grădiniță le permite copiilor preșcolari învățare
unor comportamente sănătoase și practicarea lor. Educația pentru sănătate
însumează toate experiențele de învățare care duc la îmbunătățirea și menținerea
stării de bine și implică dezvoltarea atât a abilitățiilor cognitive, cât și a celor
emoționale și sociale, cu rol în protejarea sănătății și în dezvoltarea unui stil de
viață sănătos.
Primii ani de viață sunt deosebit de importanți pentru formarea obiceiurilor
sănătoase. În această perioadă, copiii își formează preferințele legate de gusturi, își
dezvoltă abilitățile fizice de bază și atitudinile legate de alimentație și de mișcare.
Experiențele pe care copiii le acumulează în acești ani constituie baza obișnuințelor
pe care și le vor consolida pe parcursul întregii vieți, a stilului de viață pe care îl
vor adopta.
Este important ca cei mici să trăiască experiențe plăcute și educative în
legătură cu alimentația sănătoasă și cu activitățile fizice, pentru a învăța cum să
trăiască sănătos – mâncând suficiente fructe și legume, luând micul dejun zilnic,
bând apă și făcând mișcare. Aceste comportamente îi ajută să crească și să se
dezvolte armonios, să aibă vitalitate și putere de învățare și să rămână sănătoși pe
parcursul vieții.

OBIECTIV CADRU:
 Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor
din jur, conducȃnd la dezvoltarea armonioasă a preşcolarului sub aspect
psiho-fizic.
 Formarea unui mod de viață sănătos: cunoașterea elementelor regimului
zilnic și necesitatea respectării lui; conștientizarea că alimentația corectă stă
la baza sănătății:

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 Să cunoască beneficiile consumului de apă potabilă ;


 Sa consume zilnic fructe și legume;
 Să aplice reguli de igienă personală şi colectivă;
 Să-și formeze deprinderea de a consuma micul dejun;
 Să redea în limbaj propriu cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la
activităţile opţionalului;
 Să practice activități fizice zilnic;
 Să manifeste interes pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jurul
său;
 Să persevereze , dorind să aplice reguli de igienă.
 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului:

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE
• Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală;
• Să aplice corect normele igienico-sanitare;
• Să recunoască comportamentele sănătoase și comportamentele de risc;
• Să folosească corect obiectele de igienă personală;
• Să recunoască principalele reguli de igienă personală (și să le aplice);
• Să-şi călească organismul la factorii de mediu (apa, aer, soare);
• Să recunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii
corporale;
• Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare.

Metode:
 Metode de comunicare orală:
- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul;
- conversative: conversaţia, discuţia liberă.
 Metode de explorare şi descoperire:
- metode de explorare directă: observarea, învăţarea prin
descoperire;
- metode de explorare indirecta: demonstraţia.
 Metode bazate pe acţiune:
- metode bazate pe acţiune reală: exerciţiul, experimentul;
- metode bazate pe acţiune fictivă: jocul exerciţiu, jocul
didactic.

Mijloace de învăţământ: seturi de planşe, ilustraţii, fotografii ,cărţi, măşti, halate


albe, bonete, obiecte de igienă personală, obiecte de toaletă, fructe, plante
medicinale, reclame publicitare a produselor de igienă pentru copii: pastă de dinţi,
săpunul, şamponul, detergentul.

Forme de organizare:
- activităţi organizate frontal;
- pe echipe;
- pe grupuri mici;
- individual;
- în parteneriat cu alţi factori educaţionali.

Parteneri – colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii:


- părinţi
- asistentă medicală;
- medicul, medicul stomatolog.

Modalităţi de realizare:
- observarea;
- lectura după imagini;
- convorbirea;
- povestirea;
- activităţi practice şi artistico-plastice;
- concursuri de ghicitori;
- jocul de rol, jocul de mişcare, jocul distractiv, jocul
senzorial;
- vizite.

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

- Probe orale
- Probe practice
- Autoevaluare
- Miniproiecte
- Probe scrise (fişe de muncă independentă)
-Expoziții cu lucrări
BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar (3-6/7 ani) 2008;
- Revista Invăţământul Preşcolar, Ministerul Educaţiei și Cercetării Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei 2009;
-Şchiopu Ursula, Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică,1981;
- Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS’S, Iaşi, 2000.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

DATA TEMA ACTIVITĂȚII OBIECTIVE ŞI RESURSE UMANE


MIJLOCUL DE REALIZARE COMPORTAMENTE
Octombrie Obs.-,,Acesta sunt eu!,, -să cunoască propriul -educatoarea
„Cum ne păstram hainele?’’- corp, enumerând -copiii
discuţii libere părţile importante ale
corpului uman;
Noiembrie Convorbire-,,Cum trebuie să ne -să identifice -copiii
îmbrăcăm? ,, consecinţele -educatoarea
Plimbare prin cartier-mişcare în nerespectării regulilor -personal
aer liber de igienă personală;
Decembrie Joc senzorial-,, Spune ce ai -să cunoască -copiii
gustat?,, alimentele ce menţin -educatoarea
Vizită la cabinet- „Dinţi sănătatea -medic stomatolog
sănătoşi’’ dinţilor,evitând pe
cele dăunătoare;
Ianuarie Activitate gospodărească- -să ştie să mănânce in -copiii
,,Servim micul dejun,, mod civilizat să se -educatoarea
comporte civilizat -personal
Februarie În vizită la cabinetul medical- -să cunoască rolul -copiii
,,Cine este sănătos dar bolnav?,, doctorului în -educatoarea
Convorbire -„Mă doare gâtul’’ menţinerea sănătăţii -medicul pediatru
proprii;
Martie Joc de mişcare în aer liber- -să înţeleagă rolul -copiii celor două
’’Micii sportivi’’- întreceri jocului, al mişcării şi grupe
sortive al sportului în educatoarele celor
„Cum păstrăm ordinea la locul menţinerea sănătăţii; două grupe
de joacă’’-acţiune practică să păstreze curat locul
de joacă
Aprilie Activitate practică- ,,Unde - să cunoască -copiii
aruncăm gunoaiele?,,-materiale implicaţiile pe care le -educatoarea
reciclabile are poluarea asupra
Lectură după imagini-„Unde sănătăţii fiecăruia
aruncăm gunoaiele?” dintre noi
Mai Joc exerciţiu -,,Cele mai -să realizeze un panou -copiii
frumoase momente ale zilei!,, prin marcare cu -educatoarea
Expoziţie tematică -„Prietenii simboluri, jetoane, -părinţii
sănătaţii” -desene, lucrări, poze selectând imagini
corespunzatoare
Iunie Scenetă -,,Minte sănătoasă, în -serbare cu -copiii
corp sănătos,, -moment artistic participarea părinţilor -educatoarea
EVALUARE şi a altor invitaţi -părinţii
Expoziția finală a proiectului - invitaţi