Sunteți pe pagina 1din 2

MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS

- EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE –

„Cine corpu-şi îngrijeşte


Nu se îmbolnăveşte.
Eu mă spăl pe corp frumos,
Să cresc mare, sănătos.”
Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept:
„O stare de bine fizică, mentală şi socială şi nu doar absenţe bolii sau a infirmităţii”.
Educaţia pentru sănătate în grădiniţă se realizează prin jocuri, poveşti, dramatizări,
vizite, întâlniri cu cadre medicale, iar ca formă de evaluare se organizează expoziţii tematice,
concursuri, serbări. Aceste activităţi vor stimula copiii dezvoltându-le şi acea motivaţie interioară
de care au nevoie.
Rolul nostru, al educatoarelor, este acela de a-i învăţa pe copii să cunoască normele
igienico-sanitare I să le aplice, să-şi dezvolte şi consolideze deprinderile igienico-sanitare, să
acţioneze în vederea prevenirii şi eliminării cauzelor şi efectelor ce pot perturba sănătatea.
Pentru a avea un corp sănătos, copiii trebuie să cunoască şi să aplice unele reguli de
igienă individuală care se referă la igiena individului, dar şi la igiena vestimentaţiei, a alimentaţiei,
a regimului de activitate şi de odihnă, a călirii organismului.
Tot nouă, educatoarelor ne revine şi sarcina de a desfăşura o activitate de educaţie a
părinţilor, deoarece carenţele educaţionale ale acestora se pot răsfrânge asupra copiilor şi nu de
puţine ori efectele acestora sunt greu sau imposibil de corectat. Adesea se comit greşeli din
neştiinţă, din comoditatea sau ignoranţa părinţilor.
În acest sens am amenajat o minibibliotecă cu material didactic atât pentru părinţi cât şi
pentru copii: cărţi, reviste, broşuri, pliante, etc., care vizează asemenea aspecte şi pe care adulţi la
pot studia fie în grădiniţă fie împrumutându-le. Tot aici am desfăşurat şedinţe, mese rotunde la
care am invitat un medic de familie care le-a vorbit copiilor despre aplicarea corectă a normelor
igienico-sanitare, cum să acţioneze în vederea prevenirii şi eliminării cauzelor şi efectelor ce pot
perturba sănătatea.
Prin intermediul poeziilor „Au venit la grădiniţă”, „Bombonica”, „Prietenii”, copiii au
învăţat să utilizeze corect obiectele de igienă personală, să se spele din proprie iniţiativă de câte
ori este nevoie, să cunoască unele consecinţe ale nerespectării regulilor de igienă.
Prin toate activităţile desfăşurate în grădiniţă copiii şi-au format deprinderi corecte în
aplicarea normelor igienico-sanitare.
„Dacă vei respecta întotdeauna aceste reguli vei fi sănătos pentru că mama sănătăţii este
curăţenia”
BIBLIOGRAFIE:
1. Revista de pedagogie – „Învăţământul Preşcolar”, Nr. 1-2/2003
2. Revista de pedagogie – „Învăţământul Preşcolar”, Nr. 1-2/2005
3. Revista de pedagogie – „Învăţământul Preşcolar”, Nr. 2/2007
4. Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii –Bucureşti- 2005.