Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE
Student:Nițu Alexandru, 545A

TEMA NR. 1
O presa verticală este acţionată de un cilindru cu dublă acţiune, controlat de un distribuitor 5/2
monostabil. Operatorul comandă acţionarea presei prin apăsarea, cu ambele mâini, a două
butoane monostabile NO (tip “push” normal-deschis) PB1 şi PB2. (condiţie de siguranţă).
Presa revine în poziţia iniţială dacă este eliberat un buton sau sunt eliberate ambele butoane.
Cât timp presa este acţionată, o lampă de semnalizare L1 luminează intermitent.

Se cere să se realizeze programele de comandă în limbajul FBD pentru un automat programabil


PneuAlpa, care să controleze acţionarea presei în următoarele condiţii:
A. Presa este acţionată atunci când ambele butoane sunt apăsate (PB1 şi PB2) şi revine
imediat în poziţia iniţială dacă este eliberat un buton sau sunt eliberate ambele
butoane.
B. Presa este acţionată numai atunci când ambele butoane sunt apăsate (PB1 şi PB2)
într- un interval de maxim 0,5 secunde şi revine imediat în poziţia iniţială dacă
este eliberat un buton sau sunt eliberate ambele butoane. Condiţia ca acţionarea
butoanelor să se facă în intervalul de 0,5s este necesară pentru a preveni comanda
cu un singur buton, atunci când celălalt buton este menţinut apăsat cu un obiect !
C. Presa este acţionată numai atunci când ambele butoane sunt apăsate (PB1 şi PB2)
într- un interval de maxim 0,5 secunde, rămâne coborâtă timp de 10 secunde,
după care revine în poziţia iniţială chiar dacă este menţinut apăsat un buton sau
ambele butoane. Această condiţie este necesară atunci când timpul de presare
trebuie riguros controlat. Un sesizor de cursă S1 (microswich MS) cu contact NO
sesizează poziţia coborât”, iar o lampă de semnalizare L2 luminează continuu pe
durata presării.

Indicaţie : Pentru variantele B şi C schemele de comandă cu relee şi contacte, inclusiv simularea funcţionării,
sunt prezentate în exemplul 7.4.0. “Press” din programul didactic SMCT- EP1.

Schiţa sistemului Schema pneumatică


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE

REZOLVARE TEMA NR. 1


1. Analiza sistemului. Identificarea componentelor conectate la intrarea şi la ieşirea
automatului. Definirea variabilelor de intrare şi de ieşire. Alocarea intrărilor şi
ieşirilor.
Rezultatele sunt prezentate sintetic în tabelele următoare.
Alocarea intrărilor
INTRĂRI COMPONENTE TIP VARIABILA LOGICĂ ASOCIATĂ OBSERVAŢII

I01 Buton PB1 NO b1 (b1 = 1, buton apăsat)


I02 Buton PB2 NO b2 (b2 = 1, buton apăsat)
I03 Sesizor cursă S1 NO s1 (s1 = 1, sesizor activat)

Alocarea ieşirilor
IEŞIRI COMPONENTE TIP VARIABILA LOGICĂ OBSERVAŢII
ASOCIATĂ
O01 Bobina distribuitor A (Sol) Discret A (A = 1, bobina activată) A=1, Avans
O02 Lampa semnalizare L1 Discret L1 (L1 = 1, lampa aprinsă)
O03 Lampa semnalizare L2 Discret L2 (L2 = 1, lampa aprinsă)

2. Rezolvare Varianta A

• Imagine program în FBB


Indicaţie: Se captează imaginea ecranului cu Print Screen şi se selectează în Paint porţiunea de
imagine dorită.
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE

Intrebare: Analizaţi prin simulare ce se întâmplă dacă după eliberarea unui buton, acesta este
imediat apăsat din nou? Presa porneste, nu e conditionata.

3. Rezolvare Varianta B

Indicaţii: 1. Analizaţi circuitul de comandă cu relee şi contacte din exemplul 7.4.0.a şi


transpuneţi circuitul în limbajul FBD.

Releul de timp T este setat astfel ca la 0,5


secunde după activare să deschidă contactul T
din linia 3.
Activarea releului T se produce la apăsarea
butonului PB1 sau PB2 ( prin contactele releelor
R şi R1) .
Dacă butoanele PB1 şi PB2 sunt apăsate în
intervalul de 0,5s, se activează bobina releului
R2 şi prin închiderea contactului R2 din linia 6
se alimentează bobina distribuitorului Sol.

2. Inlocuiţi releul de timp T printr-un bloc


OneShot şi folosiţi blocul Set/Reset pentru
reţinerea semnalului.
3. Pentru simulare în FBD şi GRAFCET setaţi un timp mai mare de 0,5s (2 ...5s).

• Imagine program varianta B în FBD


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII


Disciplina: CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE

Intrebare: Analizaţi prin simulare ce se întâmplă dacă după eliberarea unui buton, acesta este
imediat apăsat din nou? Presa nu porneste

• Imagine GRAFCET varianta B


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE

4. Rezolvare Varianta C Indicaţii: 1. Analizaţi circuitul de comandă cu relee şi contacte din


exemplul de mai sus şi transpuneţi (parţial) circuitul în limbajul FBD.
UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE
Apar în plus faţă de circuitul anterior
sesizorul de cursă S1 (microswich MS) cu
contact NO care sesizează poziţia coborât”,
releul R3 cu contacte NO în liniile 4 şi 9,
precum şi releul de timp T1, pentru
contorizarea perioadei de 10 secunde.
De remarcat ca schema nu îndeplineşte
condiţia cerută, respectiv ca presa să revină
în poziţia iniţială după 10 secunde chiar
dacă este menţinut apăsat un buton sau
ambele butoane peste acest timp !!

• Imagine program varianta C în FBD

Intrebare: Analizaţi prin simulare ce se întâmplă dacă după eliberarea unui buton, acesta este
imediat apăsat din nou?

• Imagine GRAFCET varianta C


UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” BUCUREŞTI
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Specializarea: MECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII Disciplina:


CONTROLERE LOGICE PROGRAMABILE